Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про зимуючих і перелітних птахів
     

 

Решта реферати


Введення 2
1. Виховно-освітні завдання ознайомлення дітей з природою 3
2. Дитина і природа 5
3. Ігри екологічного змісту для дітей старшого дошкільного віку
11

3.1. «Пташки на годівницях» 11

3.2. Настільно-друкована гра «Пирамидки» ( «Птахи у природі») 12

3.3. «Вгадай правило» 14

3.4. «Вибери правильно дорогу» 15

3.5. «Ми знаємо і любимо природу» 16
4. Додатковий матеріал 19
Висновок. 37
Список літератури 38

Введення

Вплив рідної природи кожен з нас в більшій чи меншій мірівипробував на собі, і знає, що вона є джерелом перших конкретнихзнань і тих радісних переживань, який часто запам'ятовуються на всежиття.

Придбані в дитинстві вміння бачити і чути природу такою, якавона є насправді, викликає у дітей глибокий інтерес до неї,розширює їхні знання, сприяє формуванню характеру та інтересів. Уцьому переконують нас біографії багатьох вчених-естесствоіспитателей (К. А.
Тімірязєва, І. В. Мічуріна) письменників, художників і композиторів (А. С.
Пушкіна, М. Пришвіна, І. Левітана, П. Чайковського і т. д.).

Ознайомлення дошкільнят з природою - це засіб освіти в нихсвідомості реалістичних знань про навколишній світ, заснованих начуттєвому досвіді. Ці знання необхідні для формуванняматеріалістичного світорозуміння.

Відсутність у дітей знань, вірно відображають дійсність, приводитьнерідко до утворення в них різних забобонів і забобонів.
Неправильне уявлення часто служить причиною недоброзичливоговідносини дітей до тварин, знищення ними жаб, їжаків, кориснихкомах та ін Це не тільки завдає шкоди природі, а й негативнодіє на психіку дітей, ожорсточує їх. Виправити наявні неправильніуявлення значно важче, ніж утворити нові, правильні. Осьчому дуже важливо, щоб діти вже в дошкільному віці отримали вірнівідомості про природу.

1. Виховно-освітні завдання ознайомлення дітей з природою

Відповідно до «Програми виховання в дитячому саду» в процесіознайомлення дітей з природою здійснюються освітні йвиховні завдання.

Основне завдання в розумовому вихованні - освіти у дітей знань пронеживої природи, про рослини, тварин і найпростіших, доступних чуттєвогосприйняття дітей, зв'язки між об'єктами і явищами природи. Потрібнопоказати дітям природу такою, якою вона є насправді,впливаючи на їх органи чуття.

засвоєння дітьми знань повинно бути тісно пов'язане з розвитком їхпізнавальних здібностей - сенсорного апарату, логічного мислення,уваги, мови, спостережливості, допитливості.

Для розвитку мислення і формування основ матеріалістичногосвіторозуміння треба знайомити дітей з предметами і явищами природи іпідводити до усвідомлення зв'язку і відносин між ними. У процесі усвідомленняпричинних зв'язків і відносин між явищами природи розвивається мислення.

Невід'ємна частина розумового виховання - сенсорна культура,спрямована на вдосконалення аналізаторів, накопичення у дітейчуттєвого досвіду, що є основою для подальших узагальнень,формування елементарних природознавчих понять. Сенсорна культураздійснюється в процесі ознайомлення дітей з різноманітністю форм, фарб,звуків у природі, розвитку в них уміння спостерігати.

привчаючи спостерігати, тобто цілеспрямовано зосереджуватися наявища природи, ми тим самим розвиваємо увагу дітей, що знаходитьсяв тісному зв'язку із загальним розумовим розвитком і є суттєвимумовою «готовності дітей до навчання».

Інтерес до природи теж необхідно виховувати. Показуючи дітям, що таяк треба спостерігати у тварин і рослин, звертаючи увагу на їх зовнішнійвигляд, руху звички, вихователь формує не тільки знання про природу, алеі ставлення дітей до неї.

Дані досліджень останніх років показують, що розвитокдопитливості у дітей старших груп підвищується у зв'язку з придбаннямними умінь знаходити суттєві ознаки у рослин і тварин івстановлювати зв'язки між будовою окремих органів і умовами життярослин і тварин.

В процесі ознайомлення дітей з природою необхідно здійснюватиморальне, фізичне та естетичне виховання.

У моральному розвитку дитини особливе місце займає виховання у ньоголюбові до рідної природи і дбайливого ставлення до живого.

Дітям особливо близько і дорого те, що вони самі виростили. Наявність удитячому садку тварин і рослин, за якими дитина спостерігає ідоглядає, допомагають виховувати в нього такі якості, як дбайливеставлення до природи, любов і звичку до праці, відповідальність задоручену справу.

Для виховання у дітей працьовитості, дбайливого ставлення до природинеобхідно вчити їх найпростішим прийомам вирощування рослин та догляду затваринами. Дуже важливо при цьому, щоб діти отримували радість від процесу ірезультату праці.

Природа є одним з основних засобів естетичного вихованнядітей.

Краса природи не залишає байдужими навіть самих маленьких дітей.
Знайомлячи їх з природою, треба звертати увагу на шум лісу, дзюрчання струмка іспів птахів, форму та забарвлення листа, запах квітів, руху тварин і т. д.
Необхідно, щоб діти навчилися відчувати прекрасне, з тим щоб уподальшої свого життя вони вміли сприймати світ у всій його красі івсьому його різноманітті.

2. Дитина і природа

Екологічне виховання за своїм змістом ширше, ніжприродоохранительной робота в дитячому саду. Воно будується на засвоєнні дітьмисистеми знань про природу, про існуючі в ній зв'язки і залежності, наусвідомленні впливу діяльності людини на природу. Результатом такоїроботи має бути не тільки оволодіння певними знаннями й уміннями,але й розвиток емоційної чуйності, бажання активно захищати,облагороджувати природне середовище.

У багатьох педагогічних і психологічних дослідженнях обгрунтованадоступність для дітей старшого дошкільного віку знань про залежністьросту і розвитку живих організмів від факторів середовища (А. П. Захарович,
Т. А. Ковальчук, П. Г. Саморукова, Л. Е. Образцова, Н. К. Постникова,
І. А. Хайдурова, Л. С. Ігнаткіна та ін); про залежність будови живихорганізмів від їх пристосування до умов існування (С. М. Ніколаєва,
Е. Ф. Терентьєва та ін.) Наявність екологічних уявлень, емоційно -позитивного ставлення до природи і організація корисної діяльностідітей, на думку ряду авторів (В. Г. Грецова, З. П. Плохій, М. К. Ібраїмоватощо), є основою усвідомленого дбайливого ставлення до природи.

У своїй роботі ми виходимо з того, що екологічне виховання старшихдошкільнят можливо за певних умов: формуванні елементарнихекологічних уявлень про природу (про тварин і рослини як живихістот, про єдність організму і середовища, про сутність взаємодії людиниі природи); розумінні важливості охорони навколишньої природи; вихованнігуманно-діяльного ставлення до природи, вираженого дбайливого ідбайливого ставлення до живих істот, в усвідомленому виконанніпевних норм поведінки.

Розробляючи систему методів і прийомів, які сприяють вирішенню завданьекологічного виховання, ми обмежили своє дослідження областюознайомлення дітей з птахами. Виділення цього питання не випадково. Яксвідчать орнітологи, у дитини швидко формується психологічнийконтакт з птахами, істотами активними, привабливими, рухливими.
Крім того, даний об'єкт природи найбільш доступний безпосередньомусприйняття дітей.

У своїй роботі ми використовували в основному методи, ефективно впливаютьна мотиваційну, емоційну та моральну сферу дитини:

систематичні спостереження та їх фіксація в календарі; роботу з догляду заптахами в куточку природи та на ділянці дитячого садка: ігри екологічногозмісту; читання художньої літератури та ін

З метою підготовки дітей до засвоєння елементарних екологічнихуявлень про птахів проводили ряд спостережень за сезонними змінами вїхнього життя. Широко залучали художню літературу - твори
К. Ушинського, В. Біанкі, М. Пришвіна, Н. Сладкова.

Оповідання В. Біанкі, «героями» яких часто бувають птахи, допомагалипоглиблювати, закріплювати і уточнювати знання дітей про зовнішній вигляд пернатих, їхспосіб життя, поведінці.

На цільових прогулянках, заняття підводили дітей до висновку, що в природівсе взаємопов'язано, взаємозалежні і що кожен живий організм пристосованийдо певного середовища проживання (лісові птахи не можуть жити на водоймі або налузі, а водоплавні - в лісі і т.д.).

Спостерігаючи відліт птахів на південь, спитайте у дитини, чому вони відлітають.
Допоможіть зробити висновок, що птахи, які харчуються комахами, летятьраніше, а ті які клюють зерно та ягоди, - пізніше. Ще пізніше відлітаютьводоплавні. Так дитина зрозуміє, що спосіб життя птахів залежить від рядуумов.

Провели бесіду про необхідні умови для життя птахів у зимовий час.
Уточнили, чим і як їх треба підгодовувати. Запропонували дітям самостійновиготовити годівниці, використовуючи пакети з-під молока. Потім влаштувалисвято для птахів: розвісили годівниці на новорічній ялинці на ділянцідитячого садка, насипали частування - насіння соняшнику, сало, крихти хліба,насіння трав'янистих рослин і т.д. Діти отримали можливість спостерігати заповедінкою птахів в різний час дня, підгодовувати їх. Нашими частимигостями стали синиці, снігурі, ну і, звичайно, горобці й голуби.

Одним із засобів закріплення отриманих знань є словеснідидактичні ігри та мовні логічні задачі. Так, наприклад, мивикористовували гру «Меню для птахів», мета якої уточнити уявлення проте, чим харчуються пернаті, і навчити складати «меню» для конкретноїптиці. Ігрове дію полягала в наступному: вихователь називав птицю
(лісову, водоплавну або домашню), а діти повинні були сказати, чим вонахарчується і де можна знайти цей корм.

Після засвоєння дошкільниками знань про пернатих нашого краю і умовиїх існування познайомили з птахами іноземного походження
(папугами). На спеціальному занятті уточнили, що необхідно для їх життя вкуточку природи. Підготували клітку і поселили в ній сім'ю папуг. Упроцесі спостереження за їх поведінкою, харчуванням (не тільки насіння, але йфрукти, овочі, сир) підвели дітей до висновку, що в куточку природи можнамістити тільки декоративних, кімнатних птахів, які в наших природнихумов не можуть вижити на волі. З цією ж метою в групі змоделювалиприродні умови для утримання декоративних рибок, шпорцевих жаб,за якими діти також доглядали і вели спостереження протягом усього року.

Одним із завдань нашої роботи було формування у дітей знань про сутністьвзаємодії людини і природи. Проводилися цільові прогулянки таспостереження за станом місць відпочинку після вихідних днів, бесіди про впливзабруднення на життя рослин і тварин. Бесіди супроводжувалися читаннямхудожньої літератури про роль природи в житті людини, показомілюстрацій.

Для ознайомлення з діяльністю дорослих з охорони природного середовищарозповіли про цілі та завдання «зелених» і «блакитних» патрулів. Організувализустріч з юннатами сусідньої школи і спільно провели заняття-вікторину «Мизнаємо і любимо природу ». Великий інтерес у дітей викликали розповідь про «Червоноїкнизі »і розглядання ілюстрацій тварин і рослин, що підлягають охороні.

Для залучення птахів на ділянку запропонували дітям створити куточок лісу. Інавесні кожна дитина разом з мамою чи татом посадив на територіїдитячого садка по одному дереву.

Птахи - дуже цінний об'єкт спостереження.

У куточку природи доцільно утримувати декоративних птахів: хвилястихпапужок, канарок; з зерноядних - Дубонос, шишкар, Снігура, голуба.
Взимку, під час нестатку кормів, в куточок природи можна поміщати корисних птахів:чижа, щигля, чечітку.

Навесні їх треба обов'язково випускати на волю. Вони в'ють гнізда, виводятьі вигодовують своїх пташенят комахами.

Краще за інших неволю переносять зерноядние птиці: чиж, щиглик, чечітка,снігур, голуби. Добре приручаються в молодому віці Вранова.

Чиж - маленька, рухлива, весела птах з зеленувато-жовтимоперенням. У самця, на відміну від самки, чорна «шапочка» на голові, чорніцятки на кінчику хвоста.

Місце гніздування чижа - смерекові ліси. Гніздо він поміщає на вершиністарої ялини, високо над землею. Живиться чиж насінням трав і дерев
(чортополоха, вільхи, берези, ялини) і комахами.

Чиж добре приручаються, може роками жити в неволі. Літає по кімнаті,випущений на свободу, іноді повертається. Самці добре співають. Чижиуживаються з усіма птахами, але не можна садити в одну клітку двох самців, такяк вони ісклюют один одного. У неволі чиж охоче їсть мурашині яйця, листясалату і традесканції, паростки вівса, насіння різних рослин, дрібнихкомах, гусениць.

Щиголь-одна з найкрасивіших по оперенню птахів: навколо його шиї червонепляма, тім'я і потилиця чорні, щоки і черевце білі, спинка світло -коричнева, крила чорні з жовтим.

Місце гніздування щигля - розріджені листяні ліси, гаї, парки.
Взимку він здійснює невеликі кочівлю. Масова поява в центральнихобластях Союзу спостерігається в середині вересня.

Дорослі Щеглов живляться насінням різних трав і дерев. Влітку вонизнищують велику кількість комах та їх личинок, якими вигодовуютьсвоїх пташенят.

У клітці щиглик добре співає і легко приручаються, при правильному доглядіможе жити роками. Основний корм його в неволі - насіння вільхи, берези,реп'яха, конопель, лопуха, шматочки яблук; додатковий - свіжі мурашиніяйця, борошняні черв'яки і сходи вівса (не більше трьох на день).

Чечетка. Оперення чечітки буро-сіре, лоб і тім'я червоні; у самцязоб, груди й черевце рожеві; хвіст вилочка. Поширена у хвойнихлісах, у листяні прилітає пізньої осені. Взимку здійснює кочівлю.
Живиться насінням дерев (берези, вільхи, сосни), травою і дрібнимикомахами. Чечетка добре приручаються. Краще тримати в одній клітцікілька птахів разом.

Снігур - красива, спокійна, але малорухлива птах. Верхня частинаголови, крила і хвіст у нього чорні, грудка, черевце, щоки у самця червоні,у самки сірі, спина світло-сіра, Надхвістя і нижня частина черевця білі.
Дзьоб короткий, товстий, чорний.

Місце гніздів'я Снігура - смерекові і соснові ліси Півночі. У середнійсмузі він зустрічається взимку на хвойних деревах з шишками, на горобині,ясен, клен, ялівці.

Снігур швидко звикає до людей, вивчаються насвистувати різнімелодії, іноді розмножується в неволі. Основний корм - суміш з різнихнасіння (див. нижче). До неї додають ягоди горобини, бузини, ялівцю,насіння ясена, клена, ялини, соняшнику (з надломленої шкіркою), бруньки липи.
Дають корм 2 - 3 паза в день по чайній ложці.

Вранова. До Вранова відносять ворону, галку, сороку і грача. Це птицівеликих розмірів, з великими сильними ногами і кілька зігнутим донизудзьобом. Оперення темне: у ворони і галки - чорне з сірим; у сороки головаі крила чорні з блиском, а боки білі, тому її і називають білобокі;грак - чорний з синюватим відливом, навколо носа у старих особин білекільце. За забарвленням оперення самці не відрізняються від самок.

Харчуються Вранова тваринною і рослинною їжею. Винищують шкідливихкомах і гризунів і тим корисні, але ворони та сороки поїдають яйця іпташенят корисних птахів, а граки псують посіви, виклевивая зерна та сходи.

Пташенята Вранова, особливо шпаченята, що випали з гнізда і вигодувані вневолі, виростають ручними, сильно прив'язуються до людини і живуть в неволібагато років. Цікаві для спостереження за їх звичками.

Маленьких пташенят годують з рук: кладуть їм до рота по одному - п'ятиневеликих кульок, скручений з м'ясного фаршу з розмоченою в молоцібулкою. Підрослим пташенятам дають дрібно нарізані шматочки м'яса з булкою,додаючи сир, кашу, варену картоплю, кухонні покидьки. Воду даютькраплями з ложечки, змочують нею шматочки хліба та м'яса. Пізніше стерво для птаствакладуть в кормушку, а воду наливають у поїлки. Годують у визначений час,спочатку кожні 2-3 години, а коли підростуть-по 4 рази на добу.

При ознайомленні дітей з птахом треба назвати її, визначити забарвленняоперення на голові, крилах, спинці, хвості, грудей, черевці; розглянутикінцівки (ноги і крила), голову, як влаштований дзьоб; поспостерігати, якходить по землі, як тримається на жер?? очке, як бере їжу (участь дзьоба ініг під час прийому їжі); поспостерігати, як чистить оперення. Діти старших груп можутьпровести тривале спостереження за виведенням пташенят і вигодовуванням їхбатьками. Дуже добре приручати птахів (привчити брати корм з рук,сідати на руку).

Клітки та вольєри. Для птахів потрібні чисті приміщення, добреорганізований догляд, правильний підбір кормів. Дрібних птахів тримають вклітинах, великих - в садках чи вольєрах.

Клітки для птахів повинні бути прості, без жодних прикрас, кращечотирикутні, з куполоподібним або плоским верхом. Дно клітки роблятьподвійне: нижнє нерухоме-з дощок або фанери, а висувне - зоцинкованого заліза, з дерев'яними бортами; стінка і стеля клітин - зметалевих прутів, укріплених на дерев'яному каркасі. Відстань міжпрутиками звичайно 10-12 см. У клітці зміцнюють 3-5 жердочек, які роблятьз гладко вистругав паличок про діаметром 8 мм, щоб птах могла щільноРозташовують жердки так, щобвони не припадали над годівницею і поїлки.

Розміри клітин залежать від величини птахів та їх поведінки. Найбільшпоширеними є такі розміри: для шпака -. 100Х45Х50 см;для чижа, щигля та Снігир - 40ХЗОХ х35 см. На дно клітки насипають чистийсухий пісок шаром близько 0,5-1 см. годівницею може служити поддоннікквіткового горщика. Корм в неї треба класти не рідше двох разів на день. Уклітинах повинна бути і поїлка. Раз, а влітку два рази на день, в неї наливаютьчисту свіжу воду.

Щодня в клітку вносять купальні з водою і прибирають, після того, як їїмешканці викуповуються. Корисно іноді випускати птахів у кімнату, привчаючи їхкупатися у ванні, яку ставлять на підлогу.

Збирання клітини виробляють щодня. Споліскують теплою водою івитирають насухо поїлки та годівниці. Двічі на місяць проводять прибиранняклітини з повною зміною піску і обтирання всіх її дерев'яних частин вологоюганчіркою.

Клітину найкраще вішати на стінку, яка вранці висвітлюєтьсясонцем. Проти клітини не повинно бути кватирок, так як птахи не переносятьпротягів.

Садки роблять з просторого ящика з висувається дном. Одну з йогостінок затягують сіткою, а в іншій прорізають дверцята. На дно насипаютьсухі тирсу. Всі щілини замазують вапном для запобігання птахів віднападу паразитів.

вольєра складається з п'яти рам, обтягнутих сіткою, з дверцятами в одній зних. Дно роблять подвійне (щоб висувалося). У вольєрі поміщають гілки,зміцнюють жердки. Дуже часто вольєра ставлять на шафку висотою 45 см, вякому можна зберігати предмети догляду за птахами. У садках і вольєрахвлаштовують гнізда (ящик чи кошик з сіном).

Для годівлі дрібних зерноядних птахів (Щеглов, чіжей) запасають корми зрозрахунку: конопель-1 г, проса-4 г, канарково насіння-4 г, вівса-1 г,лляного насіння-1, 5 г на кожну птицю щодня.

З осені збирають додатковий корм: насіння і плоди горобини, калини,бузини, ялівцю, ясена, клена, соняшнику, бруньки липи (дляснігурів), шишки ялини і сосни з насінням (для шишкар), плоди вільхи та берези
(для чіжей), насіння реп'яха і кінського щавлю (для Щеглов, чіжей існігурів).

Всім птахам рекомендується давати зелене овес, салат, гілочкитрадесканції, сиру терту моркву.

Хвороби птахів. Різка зміна температури (протяг, холодна вода дляпиття або купання) викликає у птахів нежить:

з носових отворів тече слиз, птиця трясе головою, мружить очі.
Потрібно за допомогою пера змастити носові отвори рослинною олією і датидля пиття подсахаренную воду.

недоброякісний або занадто рясний, без додавання зелені корм,різка зміна його складу, недостатньо чиста питна вода викликаютьрозлад травлення (пронос або запор).

При поносі замість води дають для пиття рідкий вівсяний або рисовий відвар,можна додавати до нього 1-2 краплі кагору. Птаха в цей час тримають в тепломуприміщенні.

При запорі дають зелений корм, ягоди, в питну воду додають 3-5крапель рослинної олії.

Надлишок кормів або харчування однієї коноплями і недостатня рухливістьвикликають у птахів ожиріння: вони товстіють, перестають співати і гинуть. Длязапобігання цьому їх поміщають в просторі клітини, надаютьможливість літати по кімнаті, до сухого корму додають ягоди, тертуморква або морквяний сік, сходи насіння.

Від м'яких кормів, нестачі рухів або від старості уптахів відростають і викривляються кігті і дзьоб. Для подточкі дзьобарекомендується вставляти між прутиками клітини кусковий цукор. Кігті помірою відростання треба стригти гострими ножицями.

Чистий дзьоб, птиці труться об жердки і при неохайному зміст клітинизабруднюють очі. У цих випадках очі промивають теплою водою або розчиномборної кислоти (одна чайна ложка на склянку води).

У недбало містяться клітинах на птахів нападають паразити (воша, кліщ);птиці сверблять, сидять нахохлившись. Для боротьби з паразитами необхідноклітку промивати кип'ятком, всі щілини і жердки змастити гасом. На часцієї роботи птахів пересаджують в інше приміщення.

Птахів, уражених пухоїдів, протирають ватою, змоченою у горілці, їх пір'япосипають перським порошком (піретрум), але так, щоб він не потрапив в очі,ніздрі і рот.

Якщо у птахів болісно проходить линька, підсилюють турботу про них:оберігають від протягів і холодного повітря, дають більше 1 поживний корм,свіжу зелень і фрукти, мурашині яйця.

Як зазначалося вище, особливе місце в роботі приділялося ігорекологічного змісту. Було поставлено завдання не тількипроаналізувати методику їх застосування та виявити найбільш ефективну, алеі створити ряд нових ігор, які сприяють формуванню екологічнихуявлень дошкільнят та їх систематизації.

Наведемо приклади деяких ігор екологічного змісту для дітейстаршого дошкільного віку.

3. Ігри екологічного змісту для дітей старшого дошкільного віку

3.1. «Пташки на годівницях»

Дидактична задача. Уточнити знання дітей про зимуючих птахів (чим вонихарчуються), природоохоронні уявлення.

Матеріал й устаткування. «Пташиний календар», картинки-вставки пташок
(снігур, горобець, синиця, голуб), загадки про цих птахів, картинки ззображенням корму для птахів,

Ігрове дію.

Перший варіант. Вихователь загадує загадку (опис птиці), дітивідгадують і піднімають картинку із зображенням цього птаха.

Другий варіант. Ведучий (спочатку вихователь, потім дитина) описуєкорм, який склювали птиці. Діти відшукують зображення відповідноїптиці і виставляють її на годівниці.

Третій варіант. Вихователь називає птаха, діти підбирають картинку ззображенням корму, який необхідний даної птиці. У грі використанамовна логічна задача Н. В. Виноградової «Хто обідав в пташинійїдальні »Надалі можна використовувати різні варіанти дидактичноїігор, поглиблюють і узагальнюючі знання дітей. При повторенні гридошкільнята безпомилково виконують завдання, а найголовніше, частомотивують своє рішення,

Хід гри

Попередньо проводиться бесіда, в якій уточнюються знання прозимуючих птахів. Це допомагає дітям краще зрозуміти зміст і правила гри.

Вихователь загадує загадку: «У зимовий день серед гілок стілнакрили для гостей ». Що це? Правильно, годівниця. Адже взимку пташкамхолодно і голодно, тому їх треба підгодовувати. Сьогодні ми пограємо вгру «Пташки на годівницях» і згадаємо, які птахи прилітали на нашігодівниці і чим ми їх годували. (В руках у вихователя «Пташиний календар», настолі - картинки-вставки.)

1. У понеділок ми поклали в годівниці крихти хліба, сало, насіння соняшника і гілочку горобини. Прилетіли невеликі сіренькі пташки, крихти та насіння склювали, а горобину не чіпали. Хто це?

Викликаний дитина вибирає картинку, що зображає горобця, і виставляє її на годівниці. Інші діти перевіряють правильність відповіді.

2. У вівторок прилетіли пташки з жовтими грудками, теж горобину не чіпали, але сало і насіння склювали. Хто це?

Викликаний дитина вибирає зображення пташки-синички і виставляє на годівниці.

3. У середу прилетіли невеликі пухнасті пташки з червоними грудками і білою смужкою на темно-синіх крилах. Вони сиділи нахохлившись і клювали ягоди горобини. Хто це?

Викликаний дитина вибирає картинку із зображенням Снігура і виставляє на годівниці.

4. У четвер на годівниці обідали великі птахи. Вони зустрічаються у нас дуже часто. Бувають білі, сірі, чорні, з синім відливом. Птахи з'їли крихти та насіння. Хто обідав на годівниці в четвер?

Викликаний дитина вибирає картинку із зображенням голуба і виставляє на годівниці.

5. У п'ятницю прилетіло багато птахів. Відгадайте: хто це?

1) Взимку на гілках яблука,

Скоріше їх збери!

І раптом пурхнули яблука, Адже це ... < p> (Снігур).

чорнокрилі, красногрудий

І взимку знайде притулок.

Не боїться він застуди,

З першим снігом тут як тут.

(Снегірь.)

Свої відповіді діти супроводжують показом картинки.

2) Непоседа, невеличка,

Жовта майже вся птичка.

Любить сало і пшеничку.

Хто пізнав її?

(Сінічка.)

3) Вуличний хлопчисько

У сірому армячішке

По двору шастають,

Крошки збирає,

За полями кочує,

Коноплі краде .

(Воробей.)

4) гладенький, акуратненько.

бурчить, воркує,

Дружка цілує.

(Голубь.)

Наприкінці гри вихователь разом з дітьми чистить годівниці і насипає свіжий корм.

Для формування у дошкільнят уявлення про природу як єдинецілому ми використовували оповідання Ю. Дмитрієва «Якби ...», 3. Плохій «Хтопотрібніше? ». Тут у доступній формі розповідається про існуючі в природівзаємозв'язок і взаємозалежність (навіщо потрібні комахи, земноводні,рептилії, рослини і т.д.). З метою закріплення цих знань проводили гру
«Пирамидки».

3.2. Настільно-друкована гра «Пирамидки» ( «Птахи у природі»)

Дидактична задача. Розвивати вміння встановлювати послідовнузалежність, що складається з декількох ланок, - екологічну піраміду;пояснити, до чого призводить негативний вплив на одне з ланокприроди.

Матеріал й устаткування. Кубики із зображенням сонця, землі, води,дерев (сосна, горобина, дуб, береза), квітів, метеликів, комарів, щоб навести воші,жаб, риб, птахів (снігур, чапля, дятел, синиця, курка).

Ігрові дії.

Перший варіант. Діти складають елементарні екологічні пірамідки зтрьох-чотирьох ланок до птаха, названої вихователем.

Другий варіант. Вихователь сам складає пірамідку і свідомопропускає деякі необхідні ланки. Діти повинні знайти «помилку»,виправити і пояснити, чому вони так вважають.

Хід гри. Перший варіант.

Вихователь (ставить на стіл кубик, на якому намальований дятел). Деживе дятел?

Діти. У лісі на дереві (знаходять кубики із зображенням великого дерева івиставляють їх на стіл).

Вихователь. Що потрібно дереву, щоб воно зростало? Виберіть потрібнікубики і визначте їх місце в пірамідці.

Діти знаходять відповідні кубики, що зображують землю, воду, сонце,і ставлять їх у підстави пірамідки під кубиками із зображенням дерев.

Вихователь. Чим харчується дятел? Виберіть йому корм та визначте його місце в пірамідці.

Діти знаходять кубики із зображенням черв'ячків, шишок хвойних і ставлять їхнад деревами. Пояснюють, чому вони так зробили.

Вихователь. А де ми поставимо кубик з картинкою дятла?

Діти. Над деревами, тому що дятел харчується черв'ячками, якізнаходяться за корою дерев, насінням з шишок і сам живе на дереві, аземля, вода і сонце потрібні дереву для росту.

Вихователь. Тепер складіть самі пірамідки, відповідні життя вприроді чаплі, Снігура та ін

Під час виконання завдання вихователь виправляє помилки дітей і. пояснює їх.

Хід гри. Другий варіант.

Педагог становить екологічну пірамідку, пов'язану з дятлом, але невключає кубик з картинкою, що зображує воду.

Вихователь. Що я не вставила в пірамідку? Що в ній відсутній? Якви думаєте, що станеться з дятлом, якщо зникне вода?

Діти. Без води не зможуть рости дерева, і дятла ніде буде жити, нічого буде їсти.

Аналогічно складаються пірамідки, в яких не вистачає будь-якогокубика. Діти разом з вихователем визначають умови, необхідні дляжиття даної птиці.

Завдяки використанню наочного способу зображення зв'язків тазалежностей у природі відбувається поступове засвоєння елементарнихуявлень та їх узагальнення, створення необхідного фундаменту, на якомуформуються екологічні переконання, екологічна культура. Ці знанняслугують мотивацією дитячих вчинків по відношенню до предметів та об'єктамприроди.

Продовженням цієї роботи стало знайомство дошкільнят з правилами поведінки в природі:

. з рослинами слід звертатися обережно (не ламати гілки дерев і чагарників, не обривати квіти, збирати тільки опале листя, не здирати з дерев кору і т.д.);

. не можна залишати в лісі, парку сміття, від цього гине трава, а поляни та галявини стають брудними і некрасивими;

. при зборі плодів і насіння треба пам'ятати, що більша частина їх потрібна для розмноження рослин, корми для птахів і звірів у природі.

З метою формування, закріплення та перевірки повноти і усвідомленостізасвоєння дітьми знань про правила поведінки в природі використовувалидидактичні ігри.

3.3. «Вгадай правило»

Дидактична задача. Описати поведінку людини по відношенню дооб'єктів природи, пояснити ці дії.

Матеріал й устаткування. Малюнки з графічним зображенням правил (їхзміст залежить від завдань, що вирішуються педагогом на занятті). Наведемоприклади.

Рис. 1. Бережи мурашники. Пам'ятай, мурашки - санітари лісу!

Рис. 2. Не підходь близько до гнізд птахів. За твоїм слідах їх можутьвідшукати і розорити хижаки. Якщо випадково опинишся біля гнізда, неторкайся до нього, інакше птахи-батьки можуть назовсім покинути гніздо. Чи нерозоряй пташиних гнізд!

Рис. 3. Не обриває в лісі павутину і не вбивай павуків!

Рис. 4. У лісі намагайся ходити стежками, щоб не витоптувати травуі грунт. Від цього гинуть комахи і рослини!

Рис. 5. Не збивай гриби, навіть неїстівні. Пам'ятай, що гриби дуже потрібніприроді!

Рис. 6. Не рви в лісі, на лузі квітів. Нехай красиві рослини залишаютьсяв природі! Для кращого засвоєння цього правила можна прочитати дітямвірш В. Вікторова «Квітка».

Квітка на лузі

Я зірвав на бігу.

Зірвав,

А навіщо -

Пояснити не можу.

У склянці

Він день постояв

І зів'яв.

А скільки б він

На лузі простояв?

Рис. 7. Чи не лови метеликів, джмелів, бабок та інших комах!

Рис. 8. Чи не ламай, не рубай гілки дерев і чагарників!

Рис. 9. Не розпалював багаття. Від вогню гинуть і задихаються багато рослин і комахи!

Рис. 10. Чи не лови і не відносить додому здорових птахів і дитинчат звірів! Уприроді про них піклуються дорослі тварини.

Важливо, щоб правила поведінки в природі сприймалися дітьмиусвідомлено, а не як строгі вказівки. Можна запропонувати дошкільнятам самимвикласти деякі формулювання, це полегшить сприйняття правил і їхвиконання при реальному спілкуванні з природою.

Ігрове дію. Вихователь показує етикетку, а діти своїми словами передають сенс правила.

Коли діти засвоять правила і навчаться їх застосовувати в реальному житті,етикетки можна використовувати для позначення відповідних дій наекологічній стежці.

3.4. «Вибери правильно дорогу»

Дидактична задача. Уточнити екологічні знання дітей, що розкриваютьвзаємозв'язок між об'єктами природи, а також визначають відносини міжприродою і людиною на основі конкретних правил поведінки (в лісі, на лузіі в інших природних спільнотах).

Матеріал й устаткування. Зображення, на якій зображені лісовістежки. По краях стежок розставлені етикетки з правилами поведінки влісі.

Ігрове дію.

Дитина повинна визначити, за якою стежкою він піде, і обгрунтуватисвій вибір.

Хід гри. Перший варіант.

Якщо пройти по першій стежці, можна наступити на мурах (зображениймурашник).

По друге, вузькою стежкою теж не можна йти - між деревами павук сплів свою павутину.

На третій стежці змія з дитинчатами гріється на сонечку.

Біля четвертої стежки росте чагарник, а на ньому - гніздо зпташенята. Тут можна пройти, але дуже тихо.

Хід гри. Другий варіант.

На першій стежці - тліючий велике багаття. На інших ті ж знаки,що і в першому варіанті. Діти, обгрунтувавши свої відповіді, які приходять до висновку,що требайти по першій стежці, але спочатку загасити багаття.

Наприкінці року для уточнення і закріплення знань провели спільно зішколярами-юннатами гру-вікторину «Ми знаємо і любимо природу».


5 «Ми знаємо і любимо природу»

Дидактична гра-вікторина

Програмне зміст. Розширити, уточнити і поповнити знання дітей проприроді, про правила поведінки в природі. Виховувати любов і дбайливеставлення до неї.

Матеріал й устаткування. Програвач і платівка «Голоси птахів»,устаткування для ігор «Пташки на годівницях», «Птахи в природі», «Вгадайправило », жетони, емблеми для команд.

Хід гри.

До групи заходять два школяра, вітаються. Вихователь запитує,кого вони шукають. Школярі розповідають, що вони юннати, пояснюють, чомузаймаються, і кажуть, що їм потрібні помічники в роботі з охорони природи.

Вихователь. Я думаю, тут ви знайдете собі багато помічників. Наші дітитеж люблять природу і доглядають за рослинами і тваринами.

Діти розповідають, як вони доглядають за рослинами в куточку природи, запапугами, жабами, як взимку годували птахів, навесні садили дерева, щобзалучити птахів на ділянку.

Школярі. Це дуже цікаво, але нам потрібні помічники, які добрезнають і правила поведінки в природі.

Учасники гри відповідають на запитання педагога, виконують завдання,відгадують загадки, беруть участь у вже відомих їм іграх. За правильну відповідькоманда отримує одне очко (жетон).

Питання та завдання

1. Назвіть птахів, що зустрічаються в наших краях.

2. Які птахи відлітають у теплі краї? Чому вони відлітають? Яким одним словом можна назвати цих птахів?

3. Які птахи залишаються зимувати? Яким одним словом можна назвати цих птахів?

4. Загадка.

У зимовий день серед гілок

Стіл накрили для гостей.

(Кормушка.)

5. Гра «Пташки на годівницях» (завдання виконують по одній дитині з кожної команди по черзі).

6. Відгадування загадок про птахів (перша гра).

7. Гра «Птахи в природі» (з кожної команди по одній дитині складають екологічні пірамідки для дятла та Снігир).

8. Інсценізація вірша К. Д. Ушинського «Спіймана пташка»

(беруть участь троє дітей - «пташка» і дві «птахолова» з сіткою).

Хід інсценування. < p> птахолова накривають пташку сіткою.

Перший птахолов.

Ах, попалася, пташка, стій!

Не втечеш з мережі.

Не розлучимося з тобою

Ні за що на світі.

Пташка.

Ах, навіщо, навіщо я вам,

Милі діти?

Відпустіть політати,

Розв'яжіть мережі.

Другий птахолов.

Ні, не пустимо, пташка, немає

Залишайся з нами:

Ми дамо тобі цукерок,

Чаю з сухарями.

Пташка.

Ах, цукерок я не клюю,

Не люблю я чаю.

У полі мошок я ловлю,

Зернята збираю:

Перший птахолов.

Там замерзнеш ти взимку

Де-небудь на гілці,

А у нас-то в золотий

Будеш жити ти клітці!

Пташка.

О! Не бійтеся, в теплий край

влягтися зимою,

А в неволі - світлий рай

Буде мені в'язницею.

Другий птахолов.

Пташка, пташка, як любити

Ми тебе би стали!

Не дозволили б сумувати,

Все б теб

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !