Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Прислів'я та приказки на уроках англійської мови
     

 

Педагогіка

Чуваська Державний Педагогічний

Університет імені І. Я. Яковлева

Кафедра іноземних мов

Курсова робота

Прислів'я та приказки на уроках англійської мови.

Роботу виконала студентка

4курсу фия АІН групи Б

Громова Тетяна Миколаївна

Науковий керівник:

Поманісочка Ельвіра

Віталіївна

Чебоксари - 2001

Зміст

Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Глава I. Прислів'я та приказки, як жанр усної народної творчості. . .
. .
I.1. Проблема дефініції прислів'їв і приказок. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
I.2. Першоджерела англійських прислів'їв і приказок. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Висновки по чолі I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Глава II. Використання прислів'їв та приказок у навчанні англійськоїмові в середній школі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II1. Використання прислів'їв та приказок для розвитку проізносітельнихнавичок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.2. Використання прислів'їв та приказок при навчанні граматиці. . . . . .
. .
II.3. Використання прислів'їв та приказок для навчання лексиці. . . . . . .
. . . .
Висновки по чолі II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Використана література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Введення.

Основним положенням сучасної методики є максимальнаадекватність умов, що сприяють утворенню комунікативних навичок наіноземною мовою, умовою вживання мовних засобів іноземної мовиу спілкуванні. Навчання мови я самого початку має йти в умовах реальногоспілкування або якомога точніше імітувати ці умови.

Тому не можна недооцінювати величезну методичну і практичнуцінність використання прислів'їв та приказок у процесі навчанняіноземної мови в середній школі.

Прислів'я та приказки почали використовуватися в процесі навчанняіноземної мови дуже давно (у середньовічній Європі з їх допомогою навчалилатиною), і зараз їх використання на уроках англійської мови в середнійшколі допомагає учням оволодіти не тільки аспектами мови, я саме,вимовою, граматикою, лексикою, але й найважливішим видом мовленнєвоїдіяльності, говорінням.

Прислів'я та приказки - це благодатний матеріал для навчання тому, якодну і ту ж думку можна висловити різними словами. Вони незамінні внавчанні монологічного і діалогічного мовлення, роблячи мова живий, барвистою,тому обрана тема є актуальною.

Метою даної роботи є аналіз та узагальнення досвіду роботи зприслів'ями та приказками на уроках англійської мови в середній школі.

Були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати методичну та методологічну цінність використання прислів'їв та приказок на уроках англійської мови; < p> - розглянути можливість їх використання прислів'їв та приказок для навчання монологічного і діалогічної мови.

Глава I. Прислів'я та приказки як жанр усної народної творчості.

I.1. Проблеми дефініції прислів'їв і приказок.

Прислів'я та приказки - широко поширений жанр усної народноїтворчості. Невідомо час виникнення прислів'їв і приказок, аленезаперечно одне: і прислів'я, приказки і виникли у далекій давнині,з того часу супроводжують народу на всьому протязі його історії. Заслуговуютьуваги ті виразні засоби, за допомогою яких досягається стійкістьабо запам'ятовуваність прислів'їв і приказок. Одне з таких засобів - це точнаабо ассонансная рима:

Little strokes fell great oaks

A stitch in time saves nine.

Проста збалансована форма прислів'їв та приказок є найбільшчасто вживаним прийомом, наприклад:

More haste, less speed

Easy come, easy go

Like father, like son.

Стислість є суттєвим аспектом запам'ятовуються висловлювань.
Лише дуже небагато прислів'я та приказки багатослівні, більшість з нихмістить не більше п'яти слів:

Boys will be boys.

Dead men tell no tales.

Better late than never.

Practice makes perfect.

У науці про мову поки що не склалося загальноприйнятого погляду наприслів'я та приказки.

Найчастіше під прислів'ями та приказками розумілося влучне образневислів (зазвичай номінальною характеру), типізують найрізноманітнішіявища життя і мають форму закінченої пропозиції. Прислів'я висловлюєзакінчену судження (Вікіпедія, т. 34, стр. 243).

приказкою іменують короткий образний вислів, що відрізняється відприслів'я незавершеністю умовиводи (Вікіпедія, т. 33, стр. 361).

Подібне визначення можна зустріти і в усіх тлумачних словниках, атакож у багатьох спеціальних статтях і дослідженнях.

В окремих роботах по фразеології головна відмінність від прислів'яприказки вбачається в тому, що прислів'я виражає загальне судження, априказка - судження часткового характеру. На думку цих лінгвістів, нетільки прислів'я, але і приказки можуть мати форму закінченогопропозиції.

приказкою вважається сталий пропозиція такої ж структури, як іприслів'я, але позбавлене дидактичного змісту.

Звичайно як приказок наводяться такі вирази, як:

When pigs can fly.

The Dutch have taken Holland!

When two Sundays come together.

When hell freezes over.

прислів'ями та приказками слід вважати ті висловлювання, якігромадської користуються популярністю. Звідси випливає, що зазвичай це --старовинні висловлювання, тому що за короткий термін вони не могли б стати частиноюсуспільної свідомості. Звичайно, бувають виключення, і деякі прислів'я таприказки вриваються в народну свідомість з незвичайною швидкістю, протеслід виключити їх з числа такі фрази-одноденки, як "I couldn't careless "або" What's the odds ?".

Іноді дуже важко відрізнити прислів'я від приказки або провести чіткумежа між цими жанрами. Приказка межує з прислів'ям, і у разіприєднання до неї одного слова або змінити порядок слів приказкастає прислів'ям. В усному мовленні приказки часто стаютьприслів'ями, а прислів'я - приказками (А. М. Жигулів, 1986:5).

I.2. Першоджерела англійських мостин і приказок.

Джерела виникнення прислів'їв і приказок найрізноманітніші. Щоб стати прислів'ям, висловлювання повинно бути сприйнято і засвоєнопростими людьми. При цьому першоджерело висловлювання часто забувається.
Перетворившись в прислів'я, воно стає частиною суспільної свідомості;вимовляє прислів'я неважливо, хто її придумав. Можна безпомилковоприпустити, що будь-яка прислів'я була створена певним людиною впевних обставин, проте для дуже багатьох старих прислів'ївджерело їх походження повністю втрачено. Тому правильніше будесказати, що прислів'я та приказки мають народне походження, що їхпершоджерело знаходиться в колективному розумі народу. У безлічівисловлювань, що підсумовують повсякденний досвід, значення слів, мабуть,переростало у форму прислів'я поступово, без будь-якого явногооголошення. Фраза "Make hay while the sun shines", яка бере свійпоходження з практики польових робіт, є прикладом такої прислів'я.
Будь-який фермер відчуває правоту цієї думки, не обов'язково виражається самецими словами. Але після того, як багато сотень людей висловлювали цю думкубагатьма різними способами, після багатьох спроб і помилок ця думкапридбала нарешті свою запам'ятовуємо форму і почала своє життя в якостіприслів'я. Подібним чином, вислів "Don't put all your eggs in onebasket "виникло в результаті практичного досвіду торговельних взаємин.

З іншого боку, так само очевидно, що багато прислів'я були створеніцілком визначеними розумними людьми. Якщо це траплялося з розумними людьми вусному варіанті, то, звичайно, не залишалося жодних свідків записів,але якщо це відбувалося з розумною людиною, що мав звичку записувати своїдумки, то в деяких випадках можна дошукатися до першоджерела прислів'я.
Загалом, справедливо буде висловити припущення про те, що більшістьприслів'їв абстрактного характеру початок своє життя саме таким шляхом.
Наприклад, "The end justifies the means", що випливає з теологічноїдоктрини сімнадцятого століття, або золота думка "The wish is father tothe thought ", яка вперше була висловлена Юлієм Цезарем, або жвислів "A soft answer turneth away wrath", безсумнівно,запозичене у своїй завершеною формі з Біблії.

Але хто може сказати, що ці прислів'я не стали частиною усної традиціїще задовго до того, як вони знайшли свою письмову форму. Вживанняприслів'їв досягло свого розквіту за часів Шекспіра, і більш ніжімовірно, що багато хто з них, що приписуються Шекспіром, існували й раніше,хоча і в менш запам'ятовується формі. Те саме і з Біблією. Мудрість їїприслів'їв напевно не оригінальна.

У будь-якому випадку обидва джерела, і народний та літературний, виявляютьсязлитими воєдино. Завдяки поширенню друкованого слова висловлюваннярозумних людей все частіше почали потрапляти до простих людей, які, якщо цідумки припадали їм до смаку, звертали їх в прислів'я.

Інше важливе джерело англійських прислів'їв - це прислів'я та приказкина інших мовах. Тут знову ж таки важко бути впевненим в першоджерелі.
Якщо прислів'я перш, ніж стати англійської, існувала латинською,французькою або іспанською мовою, то немає впевненості, що вона до цього небула запозичена з будь-якої іншої мови. Цілком можливо, що вонаспочатку була англійської, але не була записана.

Деякі з наших запозичених прислів'їв повністю асимілювалася в
Англії, але багато хто з них не зуміли цього зробити. Нам не потрібно багато думатинад тим, яка латинська прислів'я лягла в основу нашої "He gives twice whogives quickly ", проте прислів'я" Through hardship to the stars "звучить як -то чужорідно і меншою мірою схожа на прислів'я, ніж латинське "Peraspera ad astra ". Велика кількість запозичених прислів'їв залишилося воригіналі. Серед них:

Noblesse oblige.

In vino veritas.

Прислів'я, взяті з Біблії - це ще один вид запозичення, оскільки
Біблія перекладена з івриту, і її мудрі висловлювання відображають свідомістьстароєврейського суспільства.

У старі часи Біблія читалася дуже широко, так що багато хто з їївисловлювань стали частиною суспільної свідомості до такої міри, що лишемало хто зараз здогадуються про біблійне походження тих чи іншихприслів'їв. Тим не менш, багато англійські прислів'я цілком взяті з
Священного Писання, наприклад:

You cannot serve God and mammon.

The spirit is willing, but the flesh is weak.

Більше прислів'їв беруть свій початок в Священному Писанні, хочадеякі слова змінені:

Spare the rod and spoil the child.

You cannon make bricks without straw.

Шекспір, безсумнівно, стоїть на другому місці після Біблії за кількістю цитат,використовуваних як англійських прислів'їв. Ніхто, однак, не може бутивпевнений в тому, які з приписуваних Шекспіру прислів'їв дійсноє його творіннями, а які взято в тій чи іншій формі з усноїтрадиції. Вчені до цих пір продовжують знаходити що існували ще до
Шекспіра прислів'я, що стали потім рядками його творів. Багато
«Шекспірівські» прислів'я в англійській мові зберегли свою первіснуформу, наприклад:

Brevity is the soul of wit.

Sweet are the uses of adversity.

Інші є адаптацією його висловлювань, наприклад:

A rose by any other name would smell as sweet.

Багато вислови з літературних творів час від часувикористовуються як прислів'їв, але так і не стають, чи залишаючись напівдорозі між цитатою і прислів'ям. До їхнього числа відносяться, наприклад, такі:

The wages of sin is death (Romans).

No man but a blockhead ever wrote except for money (Samuel Johnson).

Таким чином, прислів'я мають рухливістю і знаходяться в постійномурусі. До них постійно додаються застарілі.

Часто вживані ідеоматіческіе обертів, схожі на прислів'я,повинні бути відокремлені від самих прислів'їв. "To cry for the moon" - одна зтаких обертів. Сам по собі він не дає ніякої ради і не міститьзастереження, тому не є прислів'ям. Але його легко можназвернути за приказку, надавши форму ради, наприклад: "Don't cry for themoon "або" Only fools cry for the moon ".
Висновки по чолі I.

1. Прислів'я та приказки - широко поширений жанр усної народної творчості. Вони супроводжують людей з давніх часів. Такі виразні засоби, як точна рима, проста форма, стислість, зробили прислів'я та приказки стійкими, запам'ятовуються, і необхідними в мові.
2. Прислів'я та приказки - стародавній жанр народної творчості. Вони виникли у прадавні часи, і йдуть своїм корінням вглиб віків. Багато хто з них з'явилися ще тоді, коли не було писемності. Тому питання про першоджерелах варто ще відкритим. Можна виділити такі основні джерела виникнення англійських прислів'їв і приказок: народне, літературна, біблійне походження, запозичення і використання цитат Шекспіра як прислів'їв і приказок.
3. Прислів'я слід відрізняти від приказок. Головною особливістю прислів'я є її закінченість і дидактичний зміст. Приказка відрізняється незавершеністю умовиводи, відсутністю повчального характеру.

Глава II. Використання прислів'їв та приказок у навчанні англійської мови в середній школі.

II.1. Використання прислів'їв та приказок для розвитку проізносітельних навичок.

Прислів'я та приказки - це благодатний матеріал, що використовується внавчанні. Важко знайти курс англійської мови, який би обходився безїхньої допомоги. Відомо, що ще в десятому сторіччі прислів'я використовувалися в
Англії як один із засобів навчання латині.

Прислів'я та приказки, як єдине ціле, охоплює більшу частинулюдського досвіду. Завдяки узагальненого характеру прислів'їв та приказок,їх можна використовувати у всіх класах, навчаючи мистецтву іносказання, самеілюструвати свою думку і узагальнювати її в короткій формі.

Використання прислів'їв та приказок у практиці викладача англійськоїмови, безсумнівно, буде сприяти кращому оволодінню цим предметом,розширюючи знання про мову, лексичний запас і особливості йогофункціонування. З іншого боку їх вивчення єдодаткове джерело країнознавчих знань.

Формування навичок вимови з перших уроків має йти уумовах реального спілкування або якомога точніше імітувати ці умови.
Іншими словами, учні мають "не готуватися до мови, як передбаченоусними вступними курсами, а починати навчання відразу ".

Створити реальну обстановку на уроці, ввести елемент гри в процесоволодіння звуковою стороною іншомовної мови допоможуть прислів'я та приказки.
Крім того, прислів'я та приказки міцно лягають на згадку. Їх запам'ятовуванняполегшується різними співзвуччя, римами, ритмікою. Прислів'я та приказкиможуть використовуватися при введенні нового фонетичного явища, привиконанні вправ на закріплення нового фонетичного матеріалу і прийого повторенні, під час фонетичних зарядок.

Досвід вчителів показує, що одним з ефективних прийомів забезпеченняінтересу у дітей до навчання, їх активність і працездатність євикористання прислів'їв та приказок на уроках англійської мови на різнихетапах навчання.

На початковому етапі можна звертатися до прислів'ях і приказках дляобробки звукової сторони мови. Вони допомагають поставити вимовуокремих важких приголосних, особливо тих, які відсутні вросійською мовою. Замість окремих слів і словосполучень, що містять той чиінший звук, можна запропонувати класу спеціально відібрані прислів'я таприказки. Потім протягом двох-трьох уроків прислів'я чи приказкаповторюється, коректується вимова звуку. Даний вид роботи можнавключити в урок на різних його етапах, він служить своєрідною розрядкою длядітей. Треба відбирати прислів'я або приказку в залежності від того, якийзвук відпрацьовується. Можна запропонувати, наприклад, такі прислів'я таприказки для обробки звуку [w]:

Where there is a will there is a way.

Watch which way the cat jumps.

Which way the wind blows;

звуку [m]:

So many men, so many minds.

To make a mountain out of a molehill. < p> One man's meat is another man's poison;

звуку [h]:

To run with the hare, and hunt with the hounds.

Handsome is as handsome does; звуку [b]:

Don't burn your bridges behind you;

Business before pleasure;

поєднання звуків [t] і [ r]:

Don't trouble trouble until trouble troubles you.

Treat others as you want to be treated yourself.

Прислів'я та приказки можна використовувати не тільки на початковому етапінавчання англійської мови, коли у дітей формуються проізносітельниенавички, але й на середньому етапі навчання, коли їх использованіе не тількисприяє підтриманню і вдосконаленню проізносітельних навичокучнів, але й стимулює мовну діяльність.

Дуже часто на старших ступенях навчання захоплення накопиченнямлексичного запасу веде до неправильного в артикуляції звуків. Досвідпоказує, що і в старших класах учні з захопленням працюють надвимовою, повторюючи звуки, якщо вони представлені в прислів'ях іприказках. Розучування їх не становить труднощів, вони запам'ятовуютьсяшколярами легко і швидко.

Використання прислів'їв та приказок тим більше виправдано, тому що тутідеальним чином поєднуються вдосконалення слухо-проізносітельних іритміко-інтонаційних навичок. З одного боку автоматизуютьсяпроізносітельние навички, а з іншого учні вчаться ділити пропозиції насинтагми, визначити логічний наголос і т.п. Тому використанняприслів'їв та приказок у навчанні вимови є вкрай доцільнимі ефективним.

II.2. Використання прислів'їв та приказок при навчанні граматиці.

Прислів'я та приказки можуть бути також використані при навчанніграматиці.

Комунікативна методика припускає навчання граматики нафункціональної та інтерактивної основі. Це означає, що граматичніявища вивчаються не як "форми" та "структури", а як засоби вираженняпевних думок, відносин, комунікативних намірів.

Прихильники прямих методів стоять на позиції імпліцитно підходу донавчання граматики, вважаючи, що багаторазове повторення одних і тих самихфраз у відповідних ситуаціях виробляє зрештою здатність неробити граматичних помилок в мові. Тому, будучи з одного бокузасобом вираження думки, а з іншого - реалізуючи досліджувані форми абоконструкції в мові, прислів'я та приказки сприяютьавтоматизації та активізації даних граматичних форм і конструкцій. Так,наказовий спосіб виконує в спілкуванні спонукальну функцію, і з йогодопомогою можна висловити прохання, пораду, пропозиції, побажання, дозволи,заборони, застереження, які полягають у прислів'ях. Наприклад:

Don't burn your bridges behind you.

Don't throw out your dirty water before you get in fresh.

Newer say die.

Do as you would be done by.

Don't teach your grandmother to suck eggs.

Можна також використовувати прислів'я та приказки при вивченнінеправильних дієслів англійської мови. Сюди можна віднести такіприслів'я:

What is done can't be undone.

One link broken, the whole chain is broken.

If one claw is caught, the bird is lost.

Ill gotten, ill spent.

Практика показує, що процес освоєння ступенів порівнянняприкметників не представляє складності, якщо матеріал пропонується заможливості у вигляді прислів'їв і приказок. Наприклад:

Better late than never.

The best fish swim in the bottom.

The least said, the soonest mended.

Також можна використовувати прислів'я та приказки при вивченні модальнихдієслів:

Never put off till tomorrow what you can do today.

When pigs can fly.

You can't eat your cake and have it;

артиклів:

An apple a day keeps a doctor away.

A man can die but once.

A friend in need is a friend indeed.

The devil is not so black as he is painted.

A wise man changes his mind, a fool never will.

Навряд Чи можна побудувати навчання граматики повністю на матеріаліприслів'їв та приказок, але представляється доцільним їх використання дляілюстрації граматичних явищ і закріплення їх в мові.

II.3. Використання прислів'їв та приказок для навчання лексиці.

Лексико-граматична насиченість прислів'їв і приказок дозволяєвикористовувати їх не тільки при поясненні і активізації багатьохграматичних явищ, але і для збагачення лексичного запасу. Прислів'яі приказки можуть вживатися у вправах на розвиток мови, в якихвони використовуються як стимул. Одну й ту ж прислів'я або приказкуможна інтерпретувати по-різному. Тому, на основі даної прислів'я абоприказки учні вчаться висловлювати свої власні думки, почуття,переживання, тобто демонструють різні способи їх розміщення в мові.
Тому, використання прислів'їв та приказок на уроках іноземної мовирозвиває творчу ініціативу учнів через підготовлену інепідготовлену мова.

Знання англійських прислів'їв і приказок збагачує словниковий запасучнів, допомагає їм засвоїти образний лад мови, розвиває пам'ять,залучає до народної мудрості. У деяких подібних пропозиціях,містять закінчену думку, зазвичай легше запам'ятовуються нові слова.

Наприклад, можна полегшити роботу із запам'ятовування цифр, яка зазвичайвикликає труднощі у якого навчають, закликавши на допомогу прислів'я та приказки,включають в себе цифри:

A bird in the hand is worth two in the bush.

Two is company, three is none.

If two man ride on a horse, one must ride behind.

Rain before seven, fine before eleven.

A cat has nine lives.

Custom is a second nature.

Two heads are better than one.

заучування прислів'їв і приказок не тільки розвиває пам'ять учня,але й дозволяє навчитися адекватно відбирати лексичні одиниці і розвиваєемоційну виразність мови.

Необхідність пошукових засобів еквівалентного перекладу виразів нарідна мова розвиває перекладацькі навички та вміння. До того ж, робота зприслів'ями та приказками стимулює інтерес учнів до роботи зсловником.

Висновки по чолі II.

1. Функціональні можливості прислів'їв і приказок дозволяють використовувати їх у практиці викладання англійської мови.

Використання прислів'їв та приказок допомагає учням в невимушеній ігровій формі відпрацювати вимова окремих звуків, удосконалювати ритміко-інтонаційні навички.

2 . Використання прислів'їв та приказок сприяє автоматизації та активізації багатьох граматичних явищ.

3. Прислів'я та приказки розвивають творчу ініціативу, збагачуютьсловниковий запас учнів, допомагають засвоїти лад мови, розвивають пам'ять іемоційну виразність мови.

Фрагмент плану уроку з навчання усного мовлення англійською мовою звикористанням прислів'їв і приказок в 8-10 класах середньої школи

Робота над першим головою.

| Етапи, їх цілі, | Мова вчителя | Мова учнів | Примітки |
| вправ | | | |
| I. Презентація | Dear friends! Our | | |
| лексичного | lesson is devoted to | | |
| матеріалу. Мета: | English proverbs. | | |
| формування | Proverbs are the | | |
| мовних | wisdom of the people | | |
| лексичних | whether they are | | |
| навичок | English, French a | | |
| Вступна | Russian. | | |
| бесіда вчителя з | You know that most of | | |
| учнями | the proverbs in | | |
| | Different languages | | |
| | Are quite similar: | | |
| | They express the same | | |
| | Ideas. Proverbs teach | | |
| | Us about life, they | | |
| | Explain how to choose | | |
| | Friends, that is right | | |
| | And wrong in people's | | |
| | Behavior and so on. | | |
| | I believe you know a | | |
| | Lot of proverbs but | L.: All is well | |
| | I'd like to refresh | that ends well. | |
| | Some of them in your | Все добре, що | |
| | Memory. Today we are | добре кінчається. | |
| | Going to take 4 | | |
| | Proverbs. Open your | As quo make your | |
| | Books on Page 4. | bed, so must lie | |
| | Lena, read, please, | on it. Як | |
| | The English and the | постелиш, так і | |
| | Russian variants. | поспати ... | |
| | | О.: Out of sight, | |
| | | Out of mind. | |
| | | З очей геть - з | |
| | | Серця вон. | |
| | | To kill two birds | |
| | Olya, please. | with one stone. | |
| | | Вбити двох птахів | |
| | | Одним каменем ... | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Thank you, Olya. | | |
| II. Закріплення | | | |
| лексичного | | | |
| матеріалу. Мета: | | | |
| формування та | | | |
| вдосконалення | | | |
| продуктивних і | | | |
| рецептивних | | | |
| лексичних | | | |
| навичок. | | | |
| Упр. № 1. | Now, let's do Exercise | S.: "Oh, dear, | Робота з |
| Використання | I. You can use the | I've caused you | англо-російським |
| прислів'їв в | dictionary. Sasha, | so much trouble ", | словником. |
| відповідно до | read please the first | said George. "I | |
| контекстом. | point. | feel bad "." All | |
| | | Is well that ends | |
| | Thank you, Sasha. Now | well ", said | |
| | Let's translate it. | Antonia. | |
| | Look up the unknown | S.: "О, дорога, | |
| | Words in the | я завдала тобі | |
| | Dictionary. | стільки | |
| | Sveta, translate, | занепокоєння "... | |
| | Please. | | |
| | Good of you. Lena, | | |
| | Read the second point, | | |
| | Please. | | |
| Упр. № 2. в | Now we 'shall listen | | Діти читають |
| перевірці розуміння | to a short story. You | | по черзі |
| прочитаного | should find the | | тексту й |
| | Proverb, which makes | | обирають |
| | The best ending to it. | Zh: A clever | прислів'я с |
| | | Answer a boy once | зв'язку з |
| | Zhenya, begin, please. | Went ... | запропонованим |
| | | | Текстом. |
| | | | |
| | Well, that is the best | P1: As you make | |
| | Ending to this text? | your bed, so you | |
| | | Must lie on it. | |
| | Yes, you are quite | | |
| | Night. | | |
| Упр. № 3. В | Now, let's render the | | |
| перекладі прислів'я | following Russian | | |
| з російської на | proverbs into English. | | |
| англійська. | | O: З очей геть - | |
| | Olya, begin, please. | из сердца вон. | |
| III. | | Out of sight, out | |
| Самостійне | | of mind. | |
| вживання | Thank you. Sasha, | S: ... | |
| прислів'їв і | continue, please. | | |
| приказок в | | | |
| різних | | | |
| ситуаціях. Мета: | | | |
| розвиток умінь | | | |
| монологічного і | | | |
| діалогічної | | | |
| мови. | | | |

| Упр № 4 | | | |
| а) У сприйнятті і | Now, let's read the | | |
| загальному розумінні | dialogue. You should | | |
| змісту | find the English | | |
| діалогу. | proverb in it. | K: I say, John, | |
| | So, Katya, read the | what have you | |
| | Father's part, and | learn at college? | |
| | Oleg - the son's one. | | |
| | | O: Oh, many | |
| | | Things ... | |
| | What proverbs is used | | |
| | Here, Ann | A: As you make | |
| | | Your bed, so you | |
| | | Must lie on it. | |
| б) в складанні | Now, using one of the | | Діти |
| діалогів з | proverbs of Step 1, | | становлять |
| аналогією з текстом | make up a dialogue of | | невеликі |
| діалогу-зразка. | your own. Olya and | | діалоги, |
| | Sasha will take the | | використовуючи |
| | First proverbs, Lena | | прислів'я. |
| | And Katya the second, | | |
| | Oleg and Sveta the | | |
| | Third and Roman with | O: You say, | |
| | Sergey will take the | Sasha, what | |
| | Last one. | happened to you | |
| | Olya and Sasha, begin, | yesterday? | |
| | Please. | S: Oh, very sad | |
| | | Things ... | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Вправи в | | | |
| монологічного | | | |
| мови на основі | | | |
| тексту. | | | |
| | | | |
| | | | |
| Упр. № 5. В | Use the proverbs in | | |
| висловлення | situations of your | | |
| учнів з опорою | own, the expressions | | |
| на | in brackets will help | | |
| логіко-сінтаксічес | you. | K: Nick spent his | |
| кую схему. | Let's read the modal | summer at his | |
| | At first. Kolya, | grandmother's ... | |
| | Please. | L: Yesterday Vova | |
| | | Watched TV all | |
| | | The evening. And | |
| | Lena, you situation, | before it he had | |
| | Please | played football | |
| | | After the | |
| | | Lessons. So he | |
| | | Prepared lessons | |
| | | Badly. In the | |
| | | Morning he | |
| | | Managed to cope | |
| | | Homework from his | |
| | | Friends. But he | |
| | | Hadn't learnt the | |
| | | Rules. As the | |
| | | Result he got a | |
| | | Bad mark. And | |
| | | With the sad face | |
| | | He went home. As | |
| | Good of you, Lena. And | you make your | |
| | Now I want to listen | bed, so you must | |
| | To Anya. | lie on it. | |
| | | | |
| | | A: ... | |
| Упр. № 6. В | Let's read the | | |
| пред'явленні | following text. You | | |
| розгорнутого | should answer the | | |
| відповіді на питання | questions using one of | | |
| | The proverbs of Step | O: Jane Eyre ... | |
| | 1. | | |
| | Oleg, read, please. | | |
| | So, why did Mrs. Reed | | |
| | Want to sand Jane to a | S: I think, that | |
| | School of poor girls? | Mrs. Reed wanted | |
| | Sveta, please. | to send Jane to | |
| | | The school | |
| | | Because ... | |
| Упр. № 7. В | Look at the pictures | | |
| описі | and tell the story | | |
| ситуативних | using the proverbs | | |
| картинок до | "Out of the sight, out | | |
| | Of the mind ". Let's | | |
| | Read the model at | S: It's eight | |
| | First. | o'clock .... | |
| | Sergey, begin, please. | | |
| | Now tell your own | S: One day a | |
| | Stories. | mother leaves for | |
| | Sveta, begin, please. | her work ... | |

Від уроку до уроку зростає запас вивчених прислів'їв і приказок, якіучні записують у спеціальний словничок. Але щоб надалі учні незабували вивчені прислів'я та приказки, можна влаштувати спеціальний
«Свято», присвятивши їм ціле заняття. До цього уроку повинні підготуватисявсе: діти повторюють все, що вчили, а вчителі складають цікавувікторину. Ось які завдання можна запропонувати дітям:
1.Ученікам пропонується з даних слів скласти знайому прислів'я абоприказку.
2.Учащіеся відгадують прислів'я по одному названому вчителем слову.
3.Учітель показує один за одним малюнки, що ілюструють прислів'я.
Діти, побачивши малюнок, повинні вимовити ту прислів'я, ілюстрацією якоївін є. Можна роздати малюнки дітям (які вони намалювали на колишніхуроках при роботі над кожною прислів'ям).
4.Учітель починає вимовляти одну прислів'я, діти хором завершують.
5.Заданіе, яке називається «Салат з прислів'їв та приказок». Учнямдаються упереміж слова з відомих вже прислів'їв і пропонується об'єднатиїх у групи, розташувати у правильному порядку і доповнити відсутнімисловами.
6.Начало однієї прислів'я пов'язане з кінцем іншого. Діти повинні назвати обидвіприслів'я правильно.
7.Одін з учнів «грає» прислів'я, використовуючи міміку, жести і проситьінших назвати прислів'я, про яку йде мова.
Висновок.

Важливим навчальним і мотиваційним фактором є робота з прислів'ями таприказками, яка може проводитися як у класі, так і використовуватися ввигляді різних завдань в позааудиторної роботи, на конкурсах, вікторинах.
Використання прислів'їв та приказок на уроках англійської мови сприяєкраще оволодіння цим предметом, розширюючи знання про мову і особливостійого функціонування. Залучення до культури країни мови, що вивчається черезелементи фольклору дає учням відчуття причетності до іншого народу.
Бібліографія.

Даль В.І. Прислів'я російського народу. М., Русская книга. 1993.
Дубровін М.І. Англійські та російські прислів'я та приказки в ілюстраціях.
М., Просвещение. 1995.
Жуков В.П. Словник російських прислів'їв і приказок. М., Радянськаенциклопедія. 1966.
Кузьмін С.С., Шадрін Н.Л. Російсько-англійський словник прислів'їв та приказок.
М., Російська мова. 1989.
Кунин А.В. Англо-російський фразеологічний словник. М., Просвещение. 1984.
Мезеніка М.В. Поговоримо про приказках.// Іноземні мови в школі. 1993 № 2с. 51-52.
Палей О.І. Робота з прислів'ями та приказками на уроці англійської мови в
IX класі.// Іноземні мови в школі. 2000 № 1 с. 40-42.
Померанцева Т.А. Використання приказок і скоромовок на уроці німецькоїмови// Іноземні мови в школі. 2001 № 2 с. 50-52.
Рейдаут Р., Уіттінг К. Тлумачний словник англійських прислів'їв. СПб., Лань.
1997.
Рибникова М.А. Російські прислів'я та приказки. М., Видавництво Академія
Наук СРСР. 1961.
Стефанович Т.А., Швидка Л.І. та ін Англійська мова в прислів'ях іприказках. Збірник вправ для учнів 8-10 класів середньої школи. М.
Просвещение. 1980.

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !