Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Місце і роль США у світовому господарстві
     

 

Політологія

Місце і роль США у світовому господарстві

Провідне положення США у світовій економіці забезпечується головним чином їх перевагою над іншими країнами по масштабі і багатству ринку, рівню науково-технічного потенціалу, могутній і розгалуженій системі світових господарських зв'язків з іншими країнами по лінії торгівлі, інвестицій і банківського капіталу.

В кожній країні складалися і складаються свої специфічні фактори розвитку. Америка в цьому плані не є винятком. Велика територія (9,3 млн. кв. км), багатство природних ресурсів, величезний споживчий ринок (населення -- понад 250 млн. чол.), розвинені ринкові відносини - все це сприяло економічному прогресу.

Перебуваючи далеко від театрів військових дій, США не зазнавали ударів світових воєн, а, навпаки, використовували їх як потужний фактор розширення ринків. За роки другої світової війни країна подвоїла свій економічний потенціал, залишивши далеко позад себе конкурентів з Західної Європи і Японії, ставши абсолютним лідером.

В 60-і рр.. у розвитку американської економіки істотну роль зіграли її кейнсіанські заходи державного регулювання, спрямовані, головним чином, на прискорення темпів господарського зростання, скорочення безробіття, використання федерального бюджету для активізації інвестицій.

80-е рр.. з'явилися переломним кордоном економічного розвитку країни. Відбувся поворот економічної стратегії приватного бізнесу до зміцнення ролі ринку в регулювання господарства.

Зростання світових цін на сировину та енергоносії підштовхнув корпорації до масштабного фінансування та впровадження нових технологій. Витрати сировини та енергії на одиницю продукції істотно знизилися. В результаті економіка країни до 90-х рр.. перейшла на новий етап високотехнічного ресурсозберігаючого розвитку.

В 90-і рр.. економіка США демонструвала динамічне зростання виробництва та зайнятості у поєднанні з низьким рівнем інфляції та скороченням незбалансованості бюджету.

Обсяг валових приватних інвестицій в американську економіку в 1998 р. досяг 1056,6 млрд. дол (у 1970 р. він становив 426,1 млрд. дол, в 1985 р. 823,8 млрд. дол).

Впевнено зростають капіталовкладення у НДДКР. У 1998 р. вони майже подвоїлися в порівнянні з 1970 р. і склали 140,9 млрд. дол

Чинники світового впливу

На сучасному етапі світового розвитку розмір і рівень національного ринку виступають важливим чинником світового впливу. Високий ступінь забезпеченості США власними ресурсами щодо стримує зростання залежності від зовнішніх джерел і дає макроекономічній політиці США достатній ступінь свободи. Від попиту на найбільшому в світі американському національному ринку залежить збут товарів і послуг багатьох країн, особливо це відноситься до готових виробів і тим видів сировини, якими господарство США більшою мірою забезпечується за рахунок імпорту (20% світового імпорту палива).

Порівняно з іншими країнами експорт товарів становить невисокий питома вага в національному виробництві США. Експортна квота становить 8-9% ВВП. Однак для окремих галузей економіки значення експорту значно вище. США експортують приблизно четверту частину сільськогосподарської продукції, а по окремими її видами цей показник становить більше половини. У промисловості США склався тісно пов'язаний із зовнішнім ринком сектор.

В останнє десятиріччя відбулися радикальні зміни у світовій позиції США, пов'язаної з рухом прямих закордонних інвестицій. На базі прямих інвестицій, здійснюються переважно ТНК, у прогресуючих масштабах відбувається формування міжнародного виробництва, що об'єднує економіку США з господарствами інших країн більш тісними зв'язками, ніж це робила торгівля.

Становлення і розвиток закордонного виробництва приводять до трансформації змісту зовнішньоторговельних зв'язків. Завдяки розвитку міжнародної кооперації все більше значна частина зовнішньої торгівлі являє собою внутрішньофірмову торгівлю - Рух товарів і послуг через кордони між підрозділами однієї і тієї ж компанії, розташованими в різних країнах.

Американське господарство спирається на потужний внутрішній ринок позикового капіталу. Компанії та держава не тільки виступають найбільшими світовими кредиторами, а й у широких масштабах використовують позиковий капітал інших країн. Цей капітал надходить у США на основі ринкових інтересів, залучений більш високою дохідністю, надійністю приміщення, перспективами майбутнього зростання. У світовій конкуренції за фінансові ресурси США перемагають завдяки своєму потужному потенціалу, що генерує економічне зростання на новій технологічній основі, а в організаційному плані цей перелив забезпечується ємністю і високим ступенем досконалості внутрішнього фінансового ринку, здатного приймати і розміщувати 100-150 млрд. дол на рік з-за кордону.

Масштаби внутрішнього кредитного ринку є потужним фактором впливу США на світове рух грошових ресурсів

Скороченню провідних позицій США у світовій економіці сприяє міжнародна роль долара, який залишається головним резервним і розрахунковим засобом у світовій валютно-фінансовій системі. Інвалютні резерви центральних банків інших країн на 61% складаються з доларів, майже 2/3 розрахунків у світовій торгівлі здійснюється в доларах; долар слугує мірою цінності багатьох важливих товарів (наприклад, нафти) на світовому ринку; в доларах виробляється 3/4 міжнародного банківського кредитування.

Зміни курсу долара спричиняють глибокі наслідки і для США, і для інших країн. Підвищення його курсу щодо зменшує обсяг експортної виручки в доларах, нерідко тягне за собою більш значне, ніж зміна валютного курсу, падіння світових цін, особливо на сировину. Навпаки, зниження курсу долара слугує потужним засобом, що сприяє росту американського експорту і відтискування конкурентів США на зовнішніх ринках. Одночасно стримується імпорт в США внаслідок ефекту зростання цін. Таким чином, для США зміни курсу долара так чи інакше приносять вигоди і переваги.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.helpeducation.ru

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !