Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Електронний Бізнес
     

 

Підприємництво

План:

1. Введення

2. Електронний бізнес

3. Висновок

1. Введення

З появою в нашому житті великої кількості електронних приладів,засобів комунікації мимоволі замислюєшся, чи буде вигіднимвикористання всього цього для своїх цілей та інтересів.

З введенням сучасних технологій з'являються нові можливості. У данійроботі я спробую розібратися в тому, чи є електронний бізнес чимосьпринципово новим чи це звичайний бізнес, перенесений в електроннерусло.

У даній роботі я опирався, в основному, на матеріали, наданіспівробітниками великих іноземних компаній і доступних в мережі Internet.

Кожна з цих компаній по-своєму й у своїх інтересах використовує новіможливостей, наданих електронним бізнесом.

З матеріалів новинних стрічок стає трохи ясно, що самеелектронний бізнес і його всілякі прояви набирають популярність, якв усьому світі, так і в Росії.

На даному етапі своєї роботи візьмуся припустити, що електроннийбізнес набирає популярність у великих містах Росії, тому що рівеньінформатизації та комп'ютеризації в нашій країні ще досить низький.

Що таке електронний бізнес? Які його різновиди і схеми зустрічаютьсяв сучасному світі?

2. Електронний бізнес

По-перше, хотілося б розібратися і знайти для себе найбільш чіткевизначення або тлумачення того, що називається ЕБ.

Електронний бізнес - це спосіб заробітку грошей за допомогою електроннихпристроїв. Існує ще одне визначення електронного бізнесу:електронний бізнес - це надання послуг або кінцевого продукту черезелектронні засоби. Телебачення, телефон, Інтернет є такими.

Електронний бізнес це - якісно нові технології роботи, якідозволяють компанії досягти конкурентної переваги за рахунок покращенняобслуговування своїх клієнтів і оптимізації бізнес стосунків з партнерами.
Інтернет-технології є одним з основних, але не єдиним ключовимаспектом в електронному бізнесі.

Електронна комерція це - один з елементів електронного бізнесу. Вонапов'язана з виконанням функцій маркетингу, включаючи продаж товарів і послугчерез Інтернет споживачеві. Більшість фахівців виділяють дві складовічастини електронного бізнесу.

Строго кажучи, ніякого «електронного бізнесу» не існує. Бізнес - вінабо є, або його немає. А те, що прийнято називати «електронним бізнесом» --всього лише інструмент бізнесу традиційного. Один з інструментів бізнесутрадиційного. Не більше того. І ніякої містифікації.

Електронний Бізнес (e-Business) - будь-яка форма бізнес-процесу, в якомувзаємодія між суб'єктами відбувається електронним способом. Важливовідрізняти електронний бізнес від електронної комерції. «Онлайн» продажу або
способом, в результаті якого право власності або право користуваннятоваром/послугою було передано від однієї особи до іншої. З цієї точкизору Електронна комерція - окремий випадок Електронного Бізнесу.

Сполучення слів "електронний бізнес" містить головну ідею, тобтозробити формалiзуються, бізнес операції електронними і перевести їх у
Internet середу. Хоча це здається простим, суть електронного бізнесу необмежується програмним забезпеченням та комп'ютерами, як традиційнепідприємство не складається лише з офісу і копіювального апарату. Реалізаціяпростою і зрозумілою ідеї потребує перегляду всієї моделі ділового обороту.
Як і традиційний, електронний бізнес вимагає комплексного підходу,що включає планування і управління, яка підтримується технологією,процесами та структурою. У випадку електронного бізнесу основний тягарпідтримки лягає на безпечне і надійне програмне й апаратнезабезпечення, мережі, канали зв'язку і, звичайно ж, Internet.

Для чого потрібен «електронний бізнес»? Цілі відомі - зробити основнийбізнес компанії більш рентабельним, саму компанію - більшеконкурентоспроможною.

Кому потрібен «електронний бізнес»? Будь-яка компанія, незалежно від галузевоїприналежності, замислюється над тим, як буде розвиватися її бізнес, щовідбувається з її галуззю, де лежить діапазон операційної ефективності іконкурентоспроможності. І якщо зовсім недавно досягнення певногорівня внутрішньої ефективності забезпечувало успішність будь-якого бізнесу, тов даний час ситуація радикально змінилася. Сучасна ситуаціяхарактеризується змінами, пов'язаними з вибуховим розвитком інформаційнихтехнологій і телекомунікацій і, як наслідок - глобалізацією бізнесу ізміною самого характеру взаємодії між учасниками бізнеспроцесу.

Ми все ближче підходимо до того явища, яке називається «єдинимінформаційним простором », в якому як інформація, так і засоби їїдоставки стають персоніфікованими і доступними у будь-який час у будь -точці. Тепер стало очевидним - тих критеріїв успіху, які до цих пірвважалися класичними, вже недостатньо.

Безпрецедентно високий рівень обслуговування, прості інструменти спілкуванняз бізнес-партнером і клієнтом, цілодобовий доступ до всіх елементів,залученим до замовлення, тобто повна «інтеграція» бізнес-партнера в усівиробничі цикли підприємства, - ось що потрібно для побудовидовгострокових і взаємовигідних відносин.

Розвиток мережі Internet, методів автоматизації формалiзуються, бізнес -процесів дозволяють ефективно вирішувати ці завдання технологічним шляхом.

Вважається, що електронний бізнес включає: продажі, маркетинг,фінансовий аналіз, платежі, пошук співробітників, підтримку користувачів іпідтримку партнерських відносин.

Бізнес-рішення - система, що забезпечує функціонування електронногобізнесу, заснованого на Інтернет-технологіях. Бізнес-рішення може бутиреалізовано у вигляді порталу, каталогу, електронного магазину та ін

Складовою частиною електронного бізнесу є електронна комерція (e -commerce) - здійснення продаж/закупівель електронними засобами.

Залежно від моделі бізнесу розрізняють системи B2B
(ділові відносини між компаніями), B2C (взаємодія компанії ікінцевого споживача), а також В2G (взаємини комерційних структурі держ. установ).

Що таке е-бізнес система?
Повнофункціональна система електронного бізнесу - це складнийінтегрований комплекс, що включає широкий спектр різних за своєюприроді компонентів.

До системи електронного бізнесу, як правило, входять:

. Підсистеми обміну інформацією (наприклад, електронна пошта, програми миттєвої передачі повідомлень та ін)

. Підсистеми електронного документообігу

. Підсистеми управління ресурсами компанії (матеріальними, фінансовими, людськими)

. Підсистеми глобального пошуку даних, збору та спільного використання знань

. Корпоративні web-представництва, інтегровані з іншими підсистемами компанії

. Підсистеми електронної комерцію (e-commerce) для організації продажів і закупівель

. Підсистеми взаємодії з клієнтами та партнерами

. Підсистеми обліку ресурсів (склад, логістика тощо)

Переваги впровадження е-бізнес системи.
Впровадження системи електронного бізнесу дозволяє компанії:

. Збільшити прибутку

. Знизити витрати

. Оптимізувати внутрішні та зовнішні інформаційні потоки

. Значно прискорити бізнес-процес (постачання, виробництво, продажу, обслуговування клієнтів)

. Скоротити складські запаси

. Набути нові канали маркетингу та дистрибуції

. Підвищити якість обслуговування клієнтів та ефективність роботи з дистриб'юторами

. Запропонувати дистриб'юторам і клієнтам value added services

. Отримати довгострокові конкурентні переваги

В даний час ми є свідками розвитку двох паралельнихпроцесів у галузі сучасних інформаційних технологій, які отрималиназву "електронного бізнесу" і "управління знаннями".

Ці терміни постійно зустрічаються в комп'ютерній і діловій пресі, нарізних конференціях. Але як в одному, так і в іншому випадку, ми всі покище тільки намагаємося усвідомити, в які реальні проекти вони можуть бутивтілені, і якими технологіями від провідних постачальників підкріплені.

Цей досить песимістичний висновок підкріплений прогнозом, який зробленийв аналітичному звіті GartnerGroup про те, що "аж до 2002 року 80%багатонаціональних компаній зазнають невдачі в розумінні характеристикелектронного бізнесу, що виявиться в непослідовною стратегії івтрачені можливості ".

У цьому ж звіті дано визначення електронного бізнесу:" Електроннийбізнес - це безперервна оптимізація продуктів і послуг організації, а такожвиробничих зв'язків через застосування цифрових технологій івикористання Internet як первинного засоби комунікацій ".

Таким чином, електронна комерція, під якою розумієтьсявикористання інформаційних технологій для підтримки процесів купівлі тапродажів, є всього лише невеликою частиною більш широкого поняттяелектронного бізнесу.

Відразу зауважимо, що хоча у вже сталому словосполученні "електронноїбізнес "є слово" бізнес ", концепція застосовна не тільки докомерційних організацій, оскільки державні структури залучені доскладні виробничі ланцюжки в такій же мірі як банки абопромислові організації.

Зовні технології електронного бізнесу та управління корпоративнимизнаннями мають різну спрямованість: електронний бізнес має зовнішнійфокус - це взаємодія між організаціями, а управління знаннямисфокусовано на внутрішнє взаємодію між підрозділами іспівробітниками. Але по суті, вони тісно пов'язані між собою, і управліннязнаннями - більш ефективне використання експертизи, інновації, кращаспільна робота, обмін досвідом і знаннями - може бути ключовим факторомуспіху проектів електронного бізнесу.

Що ж відомо про електронний бізнес в Росії?

Оборот ринку електронної комерції в Росії, що включає такі послуги,як створення сайтів та електронний маркетинг, інформаційне обслуговування іелектронну торгівлю, становив у 1998 році $ 12-14 млн. Відмінноюособливістю Росії є також практично повна відсутність працюючихсистем "B2B". На кінець 1999 року число зареєстрованих інтернет -магазинів в Росії перевищує триста, понад сто з них активні. Проте всівони маленькі і навряд чи можна знайти серед них бізнес, оборот якогоперевищував би півмільйона доларів на рік. На сьогоднішній день місткість ринкуінтернет-реклами в Росії становить порядку $ 2-2,5 млн. в рік з урахуваннямбартерних операцій.

Загалом Росія йде тим самим шляхом, що і все. І є успіхи. Наприклад,через дев'ять місяців після створення компанії, яка підтримує сайтwww.mail.ru, двадцять відсотків її акцій були продані за $ 980 000. Заоцінці Л. Богуславського, керівника напряму управлінськогоконсалтингу PricewaterhousCoopers, в сенсі І-бізнесу Західна Європавідстає від США на один-два роки. А ми від Європи у різних напрямках - додвох-чотирьох років. Але, по-перше, це відставання не така велика, як уінших областях. По-друге, в Росії процес становлення І-бізнесу розпочавпротікати дуже динамічно. Нарешті, по-третє, за деякими позиціями мимаємо шанс випередити Європу. Зокрема, в області законодавства.
Стримують розвиток І-бізнесу в Росії три найбільш значущих фактора.
Перший - слабка інфраструктура зв'язку, телекомунікацій. Другий --електронна платіжна система. Більшість інтернет-магазинів змушенепрацювати за принципом достваіл - отримай готівку. І третє - це звичайнорівень довіри. Однак очікується, що вже через рік ситуація може сильнозмінитися на краще.припадає значна частка. Вже кілька російських банків розглядаютьсистеми електронних платежів в якості пріоритетних напрямків.

3. Висновок.

Безсумнівно, ЕБ при грамотному вкладенні грошей у його розвиток можепринести великі прибутки компаніям, які вирішили використовувати його нарівні ззвичайним бізнесом. ЕБ відкриває масу нових можливостей для компанії, аоднією з головних переваг є швидкість здійснення більшостіоперацій пов'язаних з ним.

Література:

1. http://www.intertech.ru

2. http://google.ru

3. Журнал «ПЛ Комп'ютери» за Січень 2002 року.


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !