Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розрахунок ТЕП ділянки з виготовлення деталі № 1702050 Шток вилки перемикання 3й і 4й передач
     

 

Підприємництво

дивитися на реферати схожі на "Розрахунок ТЕП ділянки з виготовлення деталі № 1702050 Шток вилки перемикання 3й і 4й передач"

Введення

На даній роботі я організовую ділянку механічноїобробки деталі № 1702050 «Шток вилки перемикання 3-й і 4-й передач» ірозраховую техніко-економічні показники.

Так як виробництво масове, то для виробництво даної деталіорганізовуємо потокову лінію. Потоком прийнято називати таку організаціювиробничого процесу, при якій всі операції процесу виконуютьсябезперервно і ритмічно. Потокова лінія - сукупність робочих місць,розташованих у послідовності, що визначається технологічним процесом.

За кожному, а іноді й за кількома робочими місцями, закріплюєтьсяодна певна операція. Робочі місця потокової лінії оснащуютьсяспеціальним обладнанням, незнімними пристосуваннями і з'єднуютьсяміжопераційний транспортом, який переміщує що виготовляється продукцію зоперації на операцію з певною швидкістю, що відповідає заданомуритму виробництва.

Підвищення продуктивності праці на потокової лінії досягається зарахунок: а) зниження трудомісткості окремих операцій тех. Процесу завдякизастосування передової технології і високопродуктивного обладнання; б)зниження втрат часу в процесі виробництва завдяки автоматизації тамеханізації транспортних операцій, а якщо це конвеєр, то взагаліобслуговування транспортних операцій та інших допоміжних робіт,відсутності переналагоджень обладнання та рівномірному харчування всіх робітниківмісць; в) більш якісного виконання своїх функцій, тому що прибагаторазовому повторенні операції вони набувають стійківиробничі навички.

1 Виробничі розрахунки

Відомі річна програма 750000 штук деталей на рік, маса деталі
0,098 кг, режим роботи дільниці - двозмінний. По таблиці 3.1. стор 24 [2]визначаємо тип виробництва - масове.

Так як тип виробництва - масовий, подальші розрахунки будеморобити, виходячи з розрахунку такту потокової лінії.

1.1 Такт потокової лінії визначаємо за формулою:

,

де N - річна програма, шт.;

Fд - дійсний фонд часу роботи обладнання, ч.;

,де Fn - номінальний фонд, ч;

(- планований% втрати часу, на ремонт і переналагодження устаткування.

(= 5 ... 15%

На 2001 рік номінальний фонд часу роботи обладнання за базовимпідприємству при 39 годинному робочому тижні Fn = 1968,8 годин (на 1 зміну).
Для двох змін Fn * 2/

N = 750000 шт.

Приймаються (= 10%, тоді

.

Для двох змін

Fд = 3543,84 ч., тоді = 0,28 хв.

1.2 Розраховуємо необхідну кількість обладнання.

Вид технологічного процесу виготовлення штока вилки перемикання 3 --й і 4-й передач 456214 0407 наводимо в табл. 1.

Таблиця 1. - Маршрутний техпроцес обробки деталі.
| № | Найменування операції | Модель верстата | Штучне час, хв. |
| п/п | | | |
| | | | Базова. пр. | новий пр. |
| 1 | Вертикально-протяжна | МП7В75Д-032 | 1,53 | 1,189 |
| 2 | агрегатно-свердлильний | 1ХМА672 | 0,448 | 0,277 |
| 3 | Бесцентро-шліфувальна | ВШ3УКВФ2РМ | 0,357 | 0,175 |

Кількість верстатів визначаємо за формулою:

СР = tшт./R,де tшт. - Штучне час на операцію, хв.;

Отриманий результат визначаємо до найближчого числа і отримуємо Спр.

Визначаємо кількість верстатів на кожній операції:

1) ср = 1,189/0,28 = 4,25 Спр = 5

2) ср = 0,277/0,28 = 0,99 Спр = 1

3) ср = 0,175/0 , 28 = 0,63 Спр = 1

3 Розраховуємо коефіцієнт завантаження по кожній операції:

Кз = СР/Спр 1) Кз1 = 4,25/5 = 0,85

2) Кз2 = 0,99/1 = 0,99

3) Кз3 = 0,63/1 = 0,63.

Визначаємо середній коефіцієнт завантаження обладнання:

.

Будуємо графік завантаження обладнання на ділянці

Складаємо зведену відомість обладнання (табл. 2).

Повна собівартість верстата включає витрати на транспортуванняверстата і установку і дорівнює 15% + вартість придбання.

Таблиця 2. - Технічна характеристика обладнання
| Найменування | Модель | Кількість | Кое | Габарит | Сто | Пер | Категорії | Потужність |
| є | верстата | устатку | ФФІ | и | імо | он | складності | ь |
| обладнання | | вання | ціе | верстата, | сть | ача | обладнання | електро |
| я | | | нт | м | при | льн | | двигун |
| | | | Заг | | обр | а | | лий |
| | | | Руз | | ете | сто | | верстатів |
| | | | Ки | | ния | імо | |, кВт. |
| | | | Про | |, | сть | | |
| | | | Руд | | грн | про | | |
| | | | Ова | |. | руд | | |
| | | | Ня | | | ова | | |
| | | | | | | Ня | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяжнік | 10 | - | 10 | | |
| 2 | Сверловщік | 2 | 2 | | | |
| 3 | Шліфувальник | 2 | 2 | | | |
| | РАЗОМ | 14 | 4 | 10 | | |

Середній розмір основних робітників становить:

КСР = (4 * 2 +10 * 3)/14 = 2,71

Розрахунок чисельності допоміжних робітників.

До допоміжних робочим відносяться наладчики, слюсарі-ремонтники,електромонтери, контролери, прибиральники.

1) Чисельність наладчиків:

Розраховується за нормами обслуговування кожної з груп верстатів:

,де tнал - час на налагодження;

Fсм - тривалість зміни; n - кількість змін;

КСП. - Коефіцієнт облікового складу;

Fсм. = 480 шт., N = 2, КСП. = 1,14. tнал1 = 14 хв. tнал2 = 33,5 хв. tнал3 = 23,8 хв.

Чнал. = (14 * 5 +33,5 * 1 +23,8 * 1) * 2 * 1,14/480 = 0,61.

Приймаються 1 наладчика.

2 ) Розраховуємо чисельність слюсарів-ремонтників.

Норма часу на ремонтне обслуговування технологічного устаткуваннятерміном служби менше 10 років при масовому типі виробництва для слюсарівремонтників - 0,6 хв. на одну ремонтну одиницю.

;де Nр. - Кількість одиниць ремонтної складності; tр.ед. - 0,6 хв.

Nр. = 111,5

Рсл.рем. = 0,6 * 111,5 * 2 * 1,14/480 = 0,32

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !