Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Питання подібності системи заповнення насосів перед пуском ексгаустерів
     

 

Промисловість, виробництво

Питання подібності системи заповнення насосів перед пуском ексгаустерів

Яценко А.Ф., доц., к.т.н, Устименко Т.А., доц., к.т.н.

Донецький національний технічний університет

Отримані масштабні коефіцієнти для розрахунку модельної установки, що дозволяє визначити основні параметри системи заповнення углесоса.

Проблема та її зв'язок з науковими чи практичними завданнями

В даний час практично всі насоси, що використовуються в промисловості, мають позитивну висоту всмоктування, а це вимагає попереднього заповнення всмоктуючого трубопроводу і корпусу насоса перекачується рідиною. Значні труднощі виникають при заповненні насосів, перекачувальних забруднені рідини (земснаряди, шламові та фекальні насоси, углесоси і т.д.).

Аналіз досліджень і публікацій

Як відомо, ці типи насосів не допускають установки зворотного клапана на всмоктуючому трубопроводі і тому відомі способи заповнення для них неприйнятні. Розроблені способи заповнення [1,2,3] дозволяють виключити застосування зворотного клапана.

В ДонНТУ розроблено метод заповнення насосів з використанням ексгаустерів. При експериментальних дослідженнях як ексгаустер застосовувався водоповітряного ежектор.

Постановка завдання

Для впровадження запропонованого методу в промисловість було необхідно провести широкомасштабні дослідження на лабораторних і напівпромислових установках. Для того, щоб ці випробування можна було поширити на цілий клас промислових установок, необхідно отримати математичну модель процесу в критеріальною формі. Використання теорії подібності дозволить вирішити поставлену завдання найбільш ефективно.

Виклад матеріалу і результати

Складемо математичну модель і визначимо критерії подібності. В [3] отримано диференціальне рівняння заповнення насоса (углесоса) має вигляд:

dW =

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !