Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Економіко-статистичний аналіз виробництва молока в Кіровської області
     

 

Статистика

1. Обгрунтування обсягу і оцінка параметрів розподілу вибіркової сукупності

Для визначення інтервального варіаційного ряду розподілу складеморанжируваних ряд розподілу в 30 господарствах Кіровської областісобівартості 1 ц молока (руб.).

Визначимо кількість інтервалів за формулою: k = 1 +3,322 lgN,що становить 6.

Визначимо крок інтервалу за формулою: h = (xmax - xmin) (k

Він склав 99,5.

Далі визначимо межі інтервалів , підрахуємо число одиниць у кожномуінтервалі і запишемо у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Інтервальний ряд розподілу господарств за собівартістю 1 ц молока.

| Групи господарств за собівартістю 1 | Число господарств |
| ц молока, руб. | |
| 96 - 195,5 | 17 |
| 195,6 - 295 | 10 |
| 295,1 - 394,5 | 1 |
| 394,6 - 494 | 1 |
| 494,1 - 593,5 | - |
| 593,6 - 693 | 1 |
| РАЗОМ | 30 |

Для того, щоб встановити, чи правильно припущення про те, щоемпіричне (оригінал) розподіл підпорядковується закону нормальногорозподілу, необхідно визначити чи є розбіжності міжфактичними і теоретичними частотами випадковими чи закономірними. Дляцього використовується критерій Пірсона (x2).

Дані розрахунків представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Емпіричне і теоретичне розподіл господарств за собівартістю 1ц молока.

| Серединні значення | Число | | xi - xср | |? (t) | n * h |? (t) | (fi - |
| інтервалу по | господарств | | | | | fT) 2 |
| собівартості, руб. | |----------| |---| |--------|< Br>| | | | | - | | - |
| | |? | |? | | FT |
| xi | fi | t | таблично | fT | - |
| | | | Е | | |
| 145,8 | 17 | 0,62 | 0,3292 | 10 | 4,90 |
| 245,3 | 10 | 0,31 | 0,3802 | 11 | 0,09 |
| 344,8 | 1 | 1,24 | 0,1849 | 6 | 4,17 |
| 444,3 | 1 | 2,17 | 0,0379 | 2 | 0,50 |
| 543,8 | - | 3,10 | 0,0034 | 1 | 1 |
| 643,3 | 1 | 4,03 | 0 | - | - |
| Разом | 30 | х | х | 30 | 9,66 |

xср = 6364 (30 = 212,13

? 2 = 343208,667 (30 = 11440,29

? =? 11440,29 = 106,96

(n (h) (? = (30 (99,5) (106,96 = 27,92

Таким чином, фактичне значення критерію Пірсона склало:

хфакт = 9,66.

Табличні значення становить: хтабл = 11,07.

Оскільки фактичне значення критерію менше табличного, відхиленняфактичного розподілу від теоретичного слід визнатинесуттєвим.

Визначимо необхідну чисельність вибірки за формулою: n = (t2 (v2) (E2,де t - нормований відхилення; v - коефіцієнт варіації ознаки;

Е - відносна величина граничної помилки (при р = 0,954 Е (5 %).

V = 106,96 (212 , 13 (100 = 50,42%

n = 22 (50,422 (52 = 407

Таким чином, для того, щоб не перевищити 5% величину граничноїпомилки слід було відібрати 407 підприємств.

А при сукупності, що дорівнює 30 одиницям, фактичний розмір граничноїпомилки складе:

Е = (t (v) (? n = (2 (50,42) (? 30 = 18,41

Отже, щоб увійти в рамки встановленої за чисельностівибіркової сукупності (30 од.) ми змушені допустити більшу, ніжхотілося б величину граничної помилки (18,41 %).

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !