Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
ТОЕ контрольная № 5
     

 

Схемотехника

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Вологодська ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра

Теоретичних основ електротехніки

Контрольна робота № 5 по ТОЕ

варіант № 14

Виконав: Мішагін

Дмитро

Миколайович

Група : ЗЕМІ - 41

Шифр: 9907302414

Вологда

2002

Завдання № 5.

Завдання 5.1 .

Електричне поле, незмінне в часі.

Завдання 27а.

Трьом відокремленим проводять тіл 1,2 і 3 спочатку повідомленізаряди q1 = 10-9 Кл, q2 = -2 * 10-9 Кл і q3 = 3 * 10-9 Кл. Величини частковихємностей визначені з досвіду і мають таке значення:

| С11 = 10-11 Ф | С22 = 2 * 10-11 Ф | С33 = 3 * 10-11 Ф |
| С12 = 4 * 10-11 Ф | С23 = 5 * 10-11 Ф | С13 = 6 * 10-11 Ф |

За допомогою провідника встановлюють електричну зв'язок між тілами 1і 2, що призводить до перерозподілу зарядів між ними.

Визначити: заряди тел 1 і 2 після встановлення електричного зв'язку. qI1, qI2 -?

Рішення:

При вирішенні будемо використовувати третю групу формул Максвелла іврахуємо, що сумарний заряд тел 1 і 2 після їх електричного з'єднання незміниться.

До встановлення електричного з'єднання:

q1 = (1C11 + U12C12 + U13C13 q2 = (2C22 + U21C21 + U23C23 q3 = (3C33 + U31C31 + U32C32 < p> Після встановлення електричного з'єднання:

qI1 = (1C11 + U13C13 qI2 = (2C22 + U21C21 qI3 = (3C33 + U31C31 + U32C32

де Сkk - власні часткові ємності

Сkm - взаємні часткові ємності

причому Сkm = Сmk, а Ukm = (k - (m

а). Досліджуємо нашу систему до взаємодії: < p> q1 = (1 (С11 + С12 + С13) - (2C12 - (3C13 q2 = - (1С12 + (2 (С22 + С12 + С23) - (3C23 q3 = - (1С13 + - (2C23 + (3 ( С33 + С13 + С23)

знайдемо (1, (2, (3.

(1 = 38,462 В

(2 = 15,564 В

(3 = 43,47 В

б). Досліджуємо нашу систему після взаємодії:

qI1 = (1 (С11 + С13) - (3C13 qI2 = (2 (С22 + С23) - (3C23

qI1 = 8,408 * 10-11 Кл qI2 = -1,084 * 10-9 Кл

в). Робимо перевірку: < p> qI1 + qI2 = q1 + q2 = -1 * 10-9 Кл

Відповідь:

qI1 = 8,408 * 10-11 Кл qI2 = -1,084 * 10-9 Кл

Завдання 5.2.

Магнітне поле, незмінне в часі.

Завдання 38б.

У існуюче в повітрі ((r1 = 1 ) рівномірний магнітне поленапруженістю Н0 = 20 А/см поміщений довгий феромагнітний циліндр радіусомa = 4 см з магнітною проникністю (r2 = 10. Ось циліндра перпендикулярнаполю. Використовую аналогію між електричним і магнітним скалярнимпотенціалом, скласти вирази для визначення скалярного магнітногопотенціалу в обох середовищах.

y

H0 x

Рішення:

Для електричного потенціалу діелектричного циліндра який міститься урівномірний електричне поле ми маємо формули:

де,

(i - електричний потенціал всередині циліндра

(e - електричний потенціал зовні циліндра

(i - електрична проникність циліндра

(e - електрична проникність поля

E0 - напруженість електричного поля a - радіус циліндра

(, r - координати точки в циліндричних координатах.

Замінюємо у цій формулі (i на (r2, (e на (r1, а Е0 на Н0.

Отримуємо нові формули для розрахунку магнітної проникності:

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !