Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту цеху
     

 

Теорія організації
Введення
Основні показники роботи підприємства і його виробничих підрозділів в умовах ринкової економіки є прибуток. Показники, які використовуються для визначення ефективності виробництва, перш за все співвідносять з отриманим прибутком.
Відношення прибутку до повної собівартості виготовлення виробу визначає рівень рентабельності вироби.
Відношення прибутку до вартості виробничих фондів характеризує рівень рентабельності виробництва.
В умовах ринкової економіки великого значення набуває аналіз беззбитковості роботи підприємства і його виробничих підрозділів під час виконання замовлення на виготовлення продукції. З цією метою визначають критичний обсяг випуску або "точку беззбитковості".
Не менш важливе значення має розрахунок окупності капітальних вкладень у виробничі фонди спроектованого цеху. Ефективність роботи підприємства і його виробничих підрозділів можна прогнозувати в процесі складання бізнес-плану та оперативно усунути відхилення від бізнес-плану та його реалізації. Бізнес-план потрібний не тільки самому підприємцю, але і потенційним інвесторам.
Цінність бізнес-плану визначається тим, що він:
==> Дає можливість визначити життєздатність майбутнього цеху (ділянки) в умовах конкуренції;
==> Містить основні етапи, відповідно до яких підприємець буде діяти на етапі становлення підприємства;
==> Служить важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Всі ціни вказані в тисячах рублів (т.р.).

Організація виробничої бази цеху, дільниці
Розрахунок необхідної кількості устаткування і його завантаження
Розрахункова кількість обладнання кожного типорозміру - Ср визначає відношенням річного обсягу робіт, що виконуються на даному обладнанні (у годинах штучно-калькуляційного часу - Тшт.кальк = tшт? Річну программу/60) до дійсного річного фонду годин роботи одиниць обладнання - Fc, який береться з нормативно-довідкового матеріалу і дорівнює 3975. Отримане дробове значення СР округляють до найближчого більшого числа - прийнятої кількості обладнання - Сп.
Коефіцієнт завантаження обладнання кожного типорозміру визначають відношенням розрахункового його кількості до прийнятого тобто Кз.об = СР/Сп. Середній коефіцієнт завантаження устаткування цеху, дільниці визначають відношенням суми розрахункового його кількості? Ср до суми прийнятого? Сп і він повинен бути не нижче 0,85. Якщо значення Кз.об нижче 0,85 необхідно знайти шляхи його підвищення.
Приклад розрахунку даних для фрезерного верстата 3М151:
Дані Виріб № 25 Виріб № 35
tшт, хв 0,6 4,0
Річна програма, шт. 170000 80000
Tшт, нормо-години 1700 5333,333
Разом: час на програму - Tшт 7033,333
Підготовчо-заключний час Тп.з час,% від Tшт/нормо-годину 4,3 302,433
Річний обсяг роботи Тшт.кальк 7335,766
Дійсний річний фонд годин роботи обладнання Fc 3975
Розрахункова кількість одиниць устаткування Ср 1,845
Прийняте кількість одиниць устаткування Сп 2
Коефіцієнт завантаження обладнання Кз.об 0,923
Розрахунок необхідної кількості обладнання оформлено в таблиці № 3

Таблиця № 3 Розрахунок потрібного кількість обладнання
Вироби (деталі) і Назва та номери моделей устаткування
розрахункові показники 16К20 2Н125 692 3М151 3451В 1А425 165 7Б55 5К301П 5В833 6605 3М174 Разом:
Виріб № 25. Річна прог-tшт 0,6 1,8 2,9 0,9 2,6 1,1 1,2 3,3 14,4
Рамі 170 000 штук Tшт 1700 5100 8216,667 2550 7366,667 3116,667 3400 9350 40800,001
Виріб № 35. Річна прог-tшт 1,0 0,8 5,2 4,0 14,0 25
Рамі 80 000 штук Tшт 1333,333 1066,667 6933,333 5333,333 18666,67 33333,336
Разом: час на програму - Tшт 1333,333 1066,667 6933,333 7033,333 18666,67 5100 8216,667 2550 7366,667 3116,667 3400 9350 74133,337
Підготовчо-заключний час 4,5 3,6 5,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4,7 4,2 5,3 5,2 4,3
Тп.з час,% від Tшт, нормо-година 60 38,400 360,533 302,433 802,667 229,500 369,75 119,850 309,400 165,183 176,800 402,050 3336,566
Річний обсяг роботи Тшт.кальк 1393,333 1105,067 7293,866 7335,766 19469,337 5329,500 8586,417 2669,850 7676,067 3281,850 3576,800 9752,050 77469,903
Дійсний річний фонд годин роботи обладнання Fc 3975
Розрахункова кількість одиниць устаткування Ср 0,351 0,278 1,835 1,845 4,898 1,341 2,160 0,672 1,931 0,826 0,900 2,453 19,49
Прийняте кількість одиниць устаткування Сп 1 1 2 2 5 2 3 1 2 1 1 3 24
Коефіцієнт завантаження обладнання Кз.об 0,351 0,278 0,918 0,923 0,980 0,671 0,720 0,672 0,966 0,826 0,9 0,818 0,85

Розрахунок розмірів площі й обсягу будинку цеху, дільниці
Загальну площу цеху підрозділяють на виробничу, допоміжну і площа обслуговуючих приміщень.
Виробнича - площа, яку займає технологічним обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням, місцями для складування заготовок і відходів.
Допоміжна - площа, яку займає складами, залізничними коліями, головними проїздами та допоміжними ділянками (бюро цехового контролю, інструментально-роздавальна комора, ремонтний і заточний ділянки).
Площа обслуговуючих приміщень - контора цеху (0,5 м2 на працюючого), побутові приміщення: гардероб, душові, туалет (1,3 м2 на працюючого).
Дані визначення оформлено в таблиці 4
Таблиця № 4 Визначення площі й обсягу будинку цеху, дільниці
№ п/п Технологічне обладнання Питома площа, м2 Кількість одиниць технологічного устаткування
1 Верстат 16К20 10 1 10
2 Верстат 2Н125 10 1 10
3 Верстат 692 10 2 20
4 Верстат 3М151 20 2 40
5 Верстат 3451В 20 5 100
6 Верстат 1А425 15 2 30
7 Верстат 165 30 3 90
8 Верстат 7Б55 15 1 15
9 Верстат 5К301П 10 2 20
10 Верстат 5В833 15 1 15
11 Верстат 6605 30 1 30
12 Верстат 3М174 30 3 90
Продовження таблиці № 4
Виробнича площа Од. з. Значення розрахункових показників
Виробнича площа по внутрішньому обміру м2 470
Допоміжна площа по внутрішньому обміру, 40% від виробничої площі м2 188
Загальна площа м2 658
Висота виробничих і допоміжних приміщень м 8
Обсяг виробничих і допоміжних приміщень по внутрішньому обміру м3 5264
Обсяг виробничих і допоміжних приміщень по зовнішньому обміру м3 5790,4
Площа обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру м2 113,4
Висота обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру м 3
Обсяг обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру м3 340,2
Обсяг обслуговуючих приміщень по зовнішньому обміру м3 374,22
Менеджмент цеху, дільниці
Розрахунок потрібного числа працюючих
Розрахунок починають з визначення потрібного числа основних робочих по кожній професії і розряду окремо.
Розрахункове число основних робочих по кожній професії і тарифного розряду (Рр) визначається за формулою: Рр = Тшт/Fp, де Fp - дійсний річний фонд часу одного робітника і дорівнює 1860 (за нормативно-довідкового матеріалу); Тшт - річний обсяг робіт у нормо -годинах, розрахованого по штучному часу. Після округлення, до цілого числа, розрахункового числа основних робітників отримуємо прийняте число основних робітників (Рn) з урахуванням довантаження малозавантажених робочих іншими роботами в порядку суміщення професій і багатоверстатного обслуговування. Коефіцієнт завантаження робочих при одно-верстатному обслуговуванні визначають відношенням розрахункового числа основних робітників до прийнятого, тобто Кр = Рр/Рn. Причому:
Число допоміжних робітників дорівнює 25% від загального числа основних робітників
Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання дорівнює 60% від загального числа допоміжних робітників
Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху дорівнює 40% від загального числа допоміжних робітників
Число керівників одно 5% від загального числа основних і допоміжних робітників
Число фахівців дорівнює 10% від загального числа основних і допоміжних робітників
Число службовців дорівнює 2% від загального числа основних і допоміжних робітників
Розрахунок потрібного числа працюючих оформлено в таблиці № 5

Таблиця № 5 Розрахунок потрібного числа працюючих
Показники Одиниця Професія основних робочих
розрахунку вимірювання Токар Фрезерувальник Сверлільщік стругальник Шлифовальщик
розряд II розряд II розряд II розряд II розряду II розряду III розряду IV
Річний обсяг роботи по штучному часу Тшт нормо-години 15309,25 18547,516 1105,067 2669,85 25032,003 1773,1 9752,05
Дійсний річний фонд часу одного основного робітника - Fp 1860
Розрахункове число основних робочих Рр відрядників осіб 8,231 9,972 0,594 1,435 13,458 0,953 5,24
Прийняте число основних робочих Pn відрядників людина 9 10 1 2 14 1 6
Коефіцієнт завантаження основних робочих Кр відрядників людина 0,9146 0,997 0,594 0,718 0,961 0,953 0,873
Загальне число основних робочих чоловік 43
Число допоміжних робітників у тому числі: людина 11
число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання чоловік 7
число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху чоловік 4
Загальне число основних і допоміжних робочих чоловік 54
Число керівників людина 3
Число фахівців людина 5
Число службовців людина 1
Загальна кількість працюючих осіб 63

Визначення вартості основних фондів
Визначення вартості будівлі
Вартість будівель визначають укрупнено по їх площі та питомою на будівництво одного метра площі з урахуванням будівництва водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, фундаменту під обладнання та мережі промислових проводок. Розрахунок оформлений в таблиці № 6
Таблиця № 6 Визначення вартості будівлі
Найменування приміщення, цехи Площа
приміщень, м2 Вартість 1 м2 в будинку, УРАХУВАННЯМ Вартість будівлі
Виробниче та допоміжне 658 5500 3619 000
Обслуговуючі 113,4 5500 623700
Разом: 771,4 4242700
Визначення вартості обладнання
Вартість обладнання визначають за його первісної вартості.
Таблиця № 7 Розрахунок вартості обладнання
Обладнання Кількість, Потужність двигуна, кВт Оптова Усього сума
штук на одиницю на кол-во ціна одиниці
Технологічне обладнання
Верстат 16К20 1 10 10 5100 5100
Верстат 2Н125 1 2,2 2,2 1420 1420
Верстат 692 2 2,2 4,4 4730 9460
Верстат 3М151 2 10 20 11600 23200
Верстат 3451В 5 3 15 13080 65400
Верстат 1А425 2 7,5 15 9700 1940 0
Верстат 165 3 22 66 9760 2928 0
Верстат 7Б55 1 17 17 11100 11100
Верстат 5К301П 2 2,2 4,4 7700 15400
Верстат 5В833 1 4 4 23570 23570
Верстат 6605 1 11 11 20100 20100
Верстат 3М174 3 18,5 55,5 19600 58800
Разом: 24 224,5 282230
Транспортування і монтаж технологічного обладнання 28223
Первісна вартість технологічного устаткування 310453
Разом первісна вартість всього устаткування цеху 310453
Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів
До цінних інструментів, пристосуванням і контрольно-вимірювальних приладів відносять засоби праці, що входять до складу основних фондів.
Первісна вартість запасів цінних інструментів, пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів може бути визначена укрупнено в розмірі 15% від початкової вартості технологічного устаткування, тобто 46567,95 УРАХУВАННЯМ
Визначення вартості інвентарю
Вартість виробничого та господарського інвентарю може бути розрахована укрупнено в розмірі 3% від початкової вартості технологічного устаткування і рівної 9313,59 УРАХУВАННЯМ
Розрахунок на основні матеріали
Витрати на основні матеріали розраховані за формою таблиці № 8
Таблиця № 8 Розрахунок на основні матеріали
Вид і Деталь Річний Планова Потреба Ціна Транспортно-
марка випуск деталей, норма витрати матеріалу на матеріалу на річний матеріалу за тонну, заготівельні витрати,
штук 1 деталь, кг випуск, тонн УРАХУВАННЯМ % УРАХУВАННЯМ
Ст.18Х1Т 25 170000 1,4 238 160 10 16
Ст.18Х1Т 35 80000 5 400 160 10 16
Продовження таблиці № 9
Планова Витрати Приватним відходи
ціна матеріалу за тонну, УРАХУВАННЯМ на матеріал на річний випуск деталей, УРАХУВАННЯМ маса відходів на одну деталь, кг маса відходів на річний випуск деталей, тонн відходів ціна за тонну. т.р. Вартість відходів на річний випуск деталей, УРАХУВАННЯМ
176 41888 0,55 93,5 53 4955,5
176 70400 2,5 200 53 1060 0,0
Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих
Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників
Так як на нашому виробництві не застосовуються автомати та автоматичні лінії, а також печі для нагріву заготівель, то зарплату основних робітників буде проведена за відрядно-преміальної системою. Розрахунок зарплати на основі відрядно-преміальної системи оформлено в таблиці № 9.
Таблиця № 9 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників
Професія Розряд роботи Годинна тарифна ставка, УРАХУВАННЯМ Річний обсяг робіт по штучному часу, нормо-години Значення розрахункових показників по фонду заробітної плати
Токар 2 0,244 15309,250 3735,457
Фрезерувальник 2 0,244 18547,516 4525,594
Сверлільщік 2 0,244 1105,067 269,636
Стругальник 2 0,244 2669,850 651,443
Шлифовальщик 2 0,244 25032,003 6107,809
Шлифовальщик 3 0,366 1773,100 648,955
Шлифовальщик 4 0,5 9752,050 4876,025
Разом річний фонд прямої заробітної плати 20814,919
Фонд планованих доплат, у% від фонду прямої заробітної плати 4% 832,597
Фонд планованих премій, у% від фонду прямої заробітної плати 50% 10407,46
Річний фонд основної заробітної плати основних робітників 32054,976
Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників, у% від основної заробітної плати 14% 4487,697
Річний фонд заробітної плати основних робітників 36542,673
Число основних робітників за проектом 43
Середня зарплата одного основного робочого за проектом на місяць 849,83
Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робочих
Для оплати допоміжних робітників застосовується почасово-преміальну систему.
Так як зарплата допоміжних робітників у собівартості продукції відносять до непрямих витрат і враховується за трьома статтями їх, то розрахунок річного фонду зарплати здійснюють окремо, по кожній категорії допоміжних робітників відповідно до штатного розкладу. Розрахунок річного фонду зарплати допоміжних робочих оформлено в таблиці 10.
Розрахунок часу, які підлягають оплаті, річний фонд часу одного робочого приймається рівним 1860 годин.
Фонд премій і доплат, 60% від фонду прямої заробітної плати
Річний фонд додаткової заробітної плати, 14% від основної заробітної плати
Таблиця № 10 Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робочих
Найменування професій Число робочих, чол Розряд роботи Годинна тарифна ставка Час підлягають оплаті за рік, годинники Значення розрахункових показників по фонду заробітної плати
Допоміжні робітники, зайняті обслуговуванням устаткування 7 3 0,206 13020 2682,12
Допоміжні робітники, зайняті обслуговуванням цеху 4 3 0,206 7440 1532,64
Разом річний фонд прямої заробітної плати 4214,760
Фонд премій і доплат, 60% від фонду прямої заробітної плати 2528,856
Річний фонд основної заробітної плати 6743,616
Річний фонд додаткової заробітної плати, 14% від основної заробітної плати 944,106
Запланований річний фонд заробітної плати 7687,722
Число допоміжних робітників за проектом 11
Середня зарплата одного допоміжного робочого за проектом на місяць 698,884
Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців
Розрахунок річного фонду заробітної плати для даних категорій працюючих здійснюється відповідно до штатно-окладних оплати праці та оформлений в таблиці 11.
Таблиця № 11 Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців
Категорії працюючих Кількість працюючих, чол Оклад на місяць Річний фонд зарплати
Керівники 3 1800 64800
Фахівці 5 1500 90000
Службовці 1 700 8400
Разом: 163200
в тому числі річний фонд зарплати майстрів 21600
Складання кошторису річних загальновиробничих
(непрямих) витрат
Для заповнення таблиці № 12 необхідно деякі статті витрат розрахувати, для цього нижче наведені формули для визначення деяких статей витрат.
силова електроенергія = Му? Fc? Кс? Целч? Кз.с = 224,5? 3975? 1? 0,15? 0,85 = 113779,406, де
Му - загальна встановлена потужність електродвигунів, кВт = 224,5;
дійсний річний фонд часу роботи
 одиниці обладнання, год = 3975;
Кс - коефіцієнт попиту = 1;
Целч - вартість одного кВт-години силової електроенергії 0,15 УРАХУВАННЯМ;
Кз.с - коефіцієнт завантаження устаткування = 0,85.
платежі в рублях за один кВт встановленої потужності в рік = Му? Целг, = 224,5? 596,25 = 133858,125, де
Целг - вартість одного кВт на рік (Целч? Fc = 0,15? 3975) = 596,25 УРАХУВАННЯМ.
Таблиця № 12 Кошторис річних загальновиробничих (непрямих) витрат
Найменування статей витрат Значення розрахункових показників
Експлуатація обладнання
Енергія для виробничих потреб:
силова електроенергія 113779,406
платежі в рублях за один кВт встановленої потужності в рік 133858,125
Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників,зайнятих обслуговуванням устаткування 4892,187
Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування 1883,492
Капітальний та поточний ремонт обладнання та транспортних засобів, 6% від табл. № 7 18627,180
Амортизаційні відрахування, у відсотках первісної вартості:
технологічне обладнання, 11,6% від вартості 36012,548
виробничого інвентарю 12,5% від вартості 38806,625
Витрати на утримання апарату управління цеху (крім майстрів)
Річний фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців 141600,000
Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної платні керівників, фахівців, службовців 54516,000
Витрати на утримання майстрів
Річний фонд заробітної плати майстрів 21600,000
Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати майстрів 8316,000
Зміст будівель, споруд та інвентарю цеху
Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників, які обслуговують цех 2795,535
Відрахування на соціальні потреби, 38,5% від річного фонду заробітної плати допоміжних робітників, які обслуговують цех 1076,281
Амортизаційні відрахування будівлі цеху, 4,7% від первісної вартості 199406,900
Капітальний та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю цеху, 3% від табл. № 6 127281,000
Інші витрати, не передбачені попередніми статтями 25% 226112,820
Разом річні загальновиробничі (непрямі) витрати 1130564,099
Визначення цехової собівартості річного випуску продукції
Під продукцією слід розуміти всі готові деталі, включені до річне завдання цеху при визначенні цехової собівартості річного випуску продукції, тому в таблицю № 13 занесені результати розрахунків з таблиць № № з 5 по 12 включно.
Таблиця № 13 Визначення цехової собівартості річного випуску продукції
Стаття витрат Сума Структура, у% Відсоток загальновиробничих витрат
Сировина та матеріали 96732,500 7,571 8,556
Основна зарплата основних виробничих робітників 32054,976 2,509 2,835
Додаткова заробітна плата 4487,697 0,351 0,397
Відрахування в страхові фонди, 38% 13886,216 1,087 1,228
Загальновиробничі витрати в т.ч. експлуатація обладнання 1130564,099 88,483 100,000
Разом цехова собівартість річного випуску продукції 1277725,488 100,000 113,017
Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей
Мета даного розрахунку - визначити розмір річної прогнозованої прибутку і окупності інвестицій, вкладених в основні фонди та матеріально-виробничі запаси. Розрахунок оформлений в таблиці № 14.
Таблиця № 14 Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей № № 25, 35
Статті Деталі
витрат № 25 № 35
Сировина та основні матеріали за вирахуванням зворотних відходів:
Витрати на придбання матеріалу на рік 41888,000 70400,000
Вартість зворотних відходів на рік 4955,500 10600,000
Разом витрата на матеріали за вирахуванням зворотних відходів 36932,5 59800
Заробітна плата основна і додаткова з відрахуваннями на соціальні потреби основних виробничих робітників: 24849,018 11693,655
Відрахування в страхові фонди, 38% от з/п основних робочих 9442,627 4443,589
Загальновиробничі витрати 768783,587 361780,512
Загальногосподарські витрати, 250% 62122,545 29234,139
Разом виробнича собівартість 902130,277 466951,895
Позавиробничі витрати, 2% 18042,606 9339,038
Разом повна собівартість 920172,883 476290,933
Норматив рентабельності, 47% 432481,255 223856,739
Внутрішньозаводської оптова ціна 0 0
на партію 2272827,021 1176438,605
на деталь 13,37 14,705
Розрахунок прогнозованої прибутку
Прогнозований прибуток на річний випуск продукції визначають за формулою: = Пнi? Nгодi, де
m - число найменувань деталей;
i - порядковий номер деталі;
Пнi - прибуток на i-ту деталь (25% від внутрішньозаводської оптової ціни на деталь);
Nгодi - річна програма виготовлення i-й деталі в штуках.
= 3449265,626
Розрахунок економічних показників,
що визначають ефективність спроектованого цеху
Основним показником, який визначає ефективність спроектованого цеху, є розрахунковий термін окупності капітальних вкладень у виробничі фонди в порівнянні з нормативними. Цей показник визначають за формулою: Тр === 1,336? 1 року і 4 місяців, де Тр - розрахунковий термін окупності, кількість років; - вартість основних виробничих фондів і матеріально-виробничих запасів (вартість обладнання, будівель, інструменту і т.д.); - річна прогнозована прибуток по деталях.
Отриманий результат порівнюють з нормативним: Тр? Тн, за результатами порівняння можна зробити висновок, що виробництво даних деталей є рентабельним і здатне приносити прибуток вже на другому році.
Загальну рентабельність виробництва, визначають за формулою:
= = 74,837%
Продуктивність праці: == 21900,992 т.руб. з особи.
Фондовіддача: == 0,993

Список літератури
Ігнатова Л.А., Скородумова М.А. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекат цеху (ділянки): Методичний вказівка до курсової роботи - М.: Изд-во МГТУ "Станкин", 1996. - 28 с.
Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклін. Основи менеджменту. М.: Изд-во "Дело", 1994.-701 с.
Горчікова І.М. Менеджмент. М.: Изд-во "Юнити", 1994.-685 с.

Зміст
Введення
Організація виробничої бази цеху, дільниці
Розрахунок необхідної кількості устаткування і його завантаження
Розрахунок розмірів площі й обсягу будинку цеху, дільниці
Менеджмент цеху, дільниці
Розрахунок потрібного числа працюючих
Визначення вартості основних фондів
Визначення вартості будівлі
Визначення вартості обладнання
Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів
Визначення вартості інвентарю
Розрахунок на основні матеріали
Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих
Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників
Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робочих
Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців
Складання кошторису річних загальновиробничих (непрямих) витрат
Визначення цехової собівартості річного випуску продукції
Розрахунок внутрішньозаводської оптової ціни деталей
Розрахунок прогнозованої прибутку
Розрахунок економічних показників, що визначають ефективність спроектованого цеху
Список літератури
12     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !