Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Шпаргалки з кримінального права (загальна частина )
     

 

Кримінальне право і процес


1. Поняття, система уг. права як галузі
УП - сукупність юридичних норм, встановлених вищими ОГВ, що визначаютьзлочинність і караність діяння, підстав уг. відповідь-ти, види покараньта інших примусових заходів, загальна початок призначення покарання, а такожпідстави звільнення від відповідь-ти і покарання.
Опції УП:
- Охоронні, виник. між д-му, в особі уповноваженого органу таособою, яка вчинила пр-те; вони устанавл. підстави і порядок приминения уг .-прав. санкцій, звільнення від уг. відповідь-ти і покарання.
- Регулятивні, виник. між особою, що піддалася посяганню іособою, яка вчинила це посягання, а також уповноваженим органом
(слідчий, прокурор, суд).
Метод прав. регулювання:
- Встановлення заборони вчиняти передбачені законом діяння під загрозоюпокарання;
- Наділення громадян опр-ми правами.
Система і принципи УП
Загальну частину, утримуючі. опис прінц.в і загальних положень, що мають. значеннядля всього уг. закону, для всіх видів пр-й - завдання та принципи УП,підстави уг. відповідь-ти, межі дії уг. норм у часі іпросторі, види уг. покарань, поняття пр-я, підстави звільнення відуг. отв-ти і покарання.
Особливу частину, яка містить опис окремих пр-й і передбачені заних на-Казані.
Кодекс ділиться на розділи (12) і голови (34); останні містять статті
(360), що регулюють однорідні уг.-прав. відно-ня.

2. Поняття, завдання і заг. хар-ка уг. закону

УЗ - прийнятий норм.-прав. акт, що містить норми, котор. встановлюютьпринципи та підстави уг. отв-ти, визначають які покарання підлягаєзастосовувати до осіб, які вчинили пр-ті. См ст.ст. 1,2
УЗ основ-ся на 5 осн. принц.: Ст.ст. 3-7


6. Поняття і підстави уг. відповідь-ти

УО - один з видів юр. відповідь-ти. Явл. правовим наслідком соверш.пр-я. Закл-ся в застосуванні до винного гос-го примусу у форміпокарання або інших примусових заходів (ПММХ, ПМВВ ..).

При уг. відповідь-ти діють принципи відповідь-ти лише за об'єктивносоверш. протиправне діяння і принцип відповідальності лише за провину.

Засудження чол. здійснення. тільки судом. Засудження - негативна оцінка йогодіяння у вироку суду.
Ст. 8. Підставою уг. відповідь-ти
Ст. 19 Загальні умови
Ст. 20. Вік, з якого наст. уг. від.

7. Склад пр-я, його види

СП - це передбачені. уг. законом сукупно. об'єктивно. і суб'єктивні. призн.,хар-х визна. заг.-небезпечне діяння як конкретний пр-ті.

Елементи СП:
1. Об'єкт пр-я - блага, цінності, товариств. отнош., яким при-ся шкоду абостворюється загроза причи-я шкоди.
2. Об'єктивна сторона пр-я - це зовнішня картина пр-я, акт поведінки чол.,виражений. в дії або бездіяльності.
3. Суб'єкт пр-я - це фіз. особа, совершівш. пр-е. обладающ. передбачає на-ми взаконі призн., здатне нести уг. отв.
4. Суб'єктивна сторона пр-я - внутрішнє, псіхіч. відношення суб'єкта доскоєного діяння і до його наслідків.
СПП виявлю-ся у вині, цілях, мотивах пр-я.


3. Дія уг. закону в часі і просторі
Ст. 9. Дія УЗ в часі
Дія УЗ у просторі
1. Територіальний принцип - вчинила пр-ті на території РФ, підлягаєуг. відповідь-ти по УК РФ (у межах терито. вод або повітряного простору
РФ, на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні РФ, насудні, приписане до порту РФ, що знаходиться у відкритому водному або повітряномупросторі поза межами РФ, на військовому кораблі чи військовому повітряномусудні РФ незалежно від місця їх знаходження), якщо інше не передбаченоміжнародним договором РФ (ст. 11 КК).
2. Принцип громадянства - громадяни РФ і постійно проживають в РФ особи безгромадянства, які вчинили пр-і поза її межами, підлягають уг.ответ-ти по КК
РФ лише за наявності опр. умов:а) діяння визнано пр-му в державі, на тер. якого воно булоскоєно;б) ці особи не були засуджені в іноземній державі (ст. 12 КК).
При засудження таких осіб покарання не може перевищувати верхньої межісанкції, передбачені. законом іноз. гос-ва, на тер. котор. було скоєно пр -тобто
Иностр. громадяни і не прожів.ющіе постійно в РФ особи без грома-ва за пр-я,вчинені поза межами РФ, як правило, відповідальності за КК РФ ненесуть. Виняток передбачено ч. 3 ст. 12 КК РФ.
3. Реальний принцип - держава Распростри. свій закон на пр-я,вчинені за кордоном цього д-ви, лише коли вони зазіхають на йогоінтереси або інтереси її громадян.
Умови дії реального принципу сформували. в ч. 3 ст. 12 КК: іно-стр.громадяни і не прожив. постійно в РФ особи без громадянства підлягають відповідь -ти по УК РФ за пр-я, вчинені поза межами РФ, якщо:а) вони не були засуджені в іноземній д-ві і залучаються до уг. відповідь-тина території РФ;б) пр. спрямоване проти інтересів РФ і у випадках, перед-х міжнароднимдоговором РФ.
4. Універсальний принцип виходить із спільності інтересів всіх д-в у боротьбіз міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру
(наприклад, тероризм, захоплення заручників, фальшивомонетництво, угонповітряних суден та ін.) У відпо-вії з унів. принц. гос-во зобов'язанезастосувати свій уг. закон до злочинця, що зробили замах не тільки на інтересиданої країни, а й будь-якого іншого гос-ва, незалежно від того, де іким скоєно злочин.
* Відповідно до ч. 2 ст. 12 ...
Ст. 13. Видача осіб, які вчинили пр-е

4. Поняття та ознаки пр-я, категорії пр-й.

Ст. 14. Поняття пр-я
Ознаки пр-я:
1. Уг. протиправність (немає пр-я без вказівки на те в законі).
2. Товариств. небезпека - здатність пр-я завдати істотної шкодиохоронюваним уг. законом інтересам. Хак-ся 2 принц.: Характером, тобто тим,чого заподіюється шкода; ступенем, тобто розміром заподіяної шкоди.
3. Винність - пр-е скоєно або навмисне, або з необережності.
4. Караність.
* Діяння - д.б.н. дія або бездіяльність (думки, розмови не явл.діянням).
Ст. 15. Категорії пр-й
Катерогія пр-я опр-ся санкцією статті.


5. Уг-прав. наслідки класифікації пр-й:
1. Пр-я невеликої тяжкості:
- Возм. освоб-я від уг. отв-ти;
- Якщо вперше - якось пом'якшити. покарання;
- Вопр. про скасування уг. нак. реш-ся судом;
- При при совок-ти пр-й закінчено. покарання оголошується по принц. поглинання;
- Ум. - Дострокове освоб-е м.б. застосоване при відбуванні половини терміну;
- Возм. заміна невідбутої частини покараний. більш м'яким видом покарання;
- Возм. відстрочка відбування наказ. беремо. женщ. і женщ, що мають. дітей до 8 років;
- Погашення судимості - після закінчення 3-х років після відбуття наказ.;
- Є особ-ти із застосування уг.-прав. наслідки стосовно несов-м.
2. Пр-та середньої тяжкості:
= Возм. звільнення від уг. отв-ти;
= Ум.-достроково. звільнення після закінчення половини терміну;
= Возм. заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом нак.;
= Погашення суд-ти по закінчитися. 3-х років;
= Відстрочка беремо. женщ. і женщ, що мають. дітей до 8 років.
- Для несов. возм. застосува. ПМВВ.
3. Тяжкі пр-я
- Ум.-доср. освоб. по закінчитися. 2/3 наказ;
- Освоб. від уг. отв-ти возм. тільки по закінчитися. строків давності;
- Погашення судимості через 6 років;
- Возм. визнання діяння небезпечним рецидивом;
- При уст-і. факту до приготування. ТП отв-ть наступ. за ст., передбачені. дане пр -е;
- 2 доп. наказ.: конфіскують. достойників. і позбавлений. воїн., спец-го звання, класно.чину і держ. нагород.
4. Особливо тяжкі пр-я
- соверш. кілька. ОТП тягне визнаний. особливо небезпечним рецидивом;
- Можливе застосування пожізнен. ЛЗ та смертної кари;
= Можлива відповідь-ть за приготую.;
= Прим. конфіскують. і позбавлення звань;
- Особи, соверш. ОТП містяться в колоніях суворого режиму, особливого режимуабо у в'язниці;
- Ум.-доср. освоб. возм. при від'їзді 2/3 строку;
- Звільнення від уг. отв-ти (термін давності) - 15 років;
- погашення судимості через 8 років.

8. ВідиСП:
1) За ступенем заг. небезпеки:
- Основний - перш. частина ст., поняття;
- Кваліфікований - це склад з обтяжливими ОБСТ-ми;
- Привілейований - це склад з пом'якшувальними обставинами.
2) За конструкц. об'єктивно. сторони:
- Матеріал - це склад, який описаний т. обр., Що пр-е вважаєтьсязакінчений., коли настали негативно. наслідки;
- Формальний - пр-е вважається закінчений. з моменту вчинення описаних узаконі дій, незалежн. від наступівш. наслідків.
3) За спос. описаний. в законі призн. пр-я:

- простий;

- складний.
Значення СП:
- Підстава для залучити. до уг. отв-ти;
- Для кваліфікації пр-й;
- Для відмежування пр-й один від одного.

9. Об'єкт пр-я

Об'єкт пр-я - блага, цінності, суспільні відносини, якимзавдається шкода чи створюється загроза заподіяння шкоди.
Обязат. ознака - заг .. відносини, яким при-ся шкоду.
Факульт. ознаки - предмет пр-я, потерпілий.

Класифікація:
- Загальний - сов-ть всіх заг. отн-й, благ або цінностей, що охороняються законом;
- Родовий - це частина загального, представляющ. собою групу однорідні. отн-й,на котор. зазіхаючи. однорідні. пр-я. РВ полож. в осн. поділу Особ. ч. КК нарозділи.
- Видовий - то частина видового, об'їду. більш вузькі. групи заг-х отн-й. За ВОрозділи Особ. ч. КК справ-ся на голови.
- Безпосередній - це конкр. заг. отн-е, проти котор. направлено конк.пр-е, терпить шкоду кожного разу при соверш. пр-я. АЛЕ покладений в осн. поділу
Особ. ч. на статті. Але в багатьох. пр-х м.б. подвійним, з котор. один --основний, а др. - доповнить.

ОП слід. відрізняти від предмета.
Предмет пр-я - це предмет матер. світу, на кот. непоср. впливу.злочинець, зазіхаючи на конкр. об'єкт. Предмет може оказії. вплив накваліф пр-я.

Напр., якщо об'єкт пр-я - відносини власності, то предметом м.б.сумка.

10. Об'єктивна сторона пр-я

ОСП - це зовн. картина пр-я, акт поведінки чол., висловлюючи-ся у діїабо бездіяльності.
Обязат. призн. для пр-й з формально. складом явл. общ-небезпечне діяння, дляпр-й з матер.сост. - Заг.-небезпечних. діяння, обз.-небезпечних. наслідки, причинно -слідство. зв'язок між ними.
1. Заг.-небезпечних. діяння - акт поведінки чол., виражений. або в дії, абоБезд.

УПД хар-ся: активну поведінку, неавторизован. КК; заг .- небезпечне; вольове.
Уг. прав. бездіяльність - це невчинення к.-л. дій, котор. особа моглаабо повинна була зробити.

УПБ хар-ся: сусп.-небезпечне; вольове; пасивне.
2. Суспільно-небезпечний наслідок - це шкода, котор. причин-ся до об'єктівуг.-прав. охорони в результаті вчинення особою заг.-небезпечних. діяння.

Шкода м.б. матеріал (майновий і фізичний) і нематеріальний
(немайнову і моральний).
3. Причинно-слідство. зв'язок між заг-.-небезпечно. діянням і наступівш.наслідків.
- Це такий взаємозв'язок явищ, коли перший закономірно породжує друге.

Хар-ся:
- Діяння д. за часом предшест. шкоді;
- Діяння - необх. умова наступлю. шкоди;
- Наступлю. шкоди від цього діяння не випадково, а закономірно.

факуль. ознаки 0С:
1.Час - опр. часовий проміжок, на протязі. кіт. м.б. скоєно пр-те місце (учас виборів).
2. Місце - опр-а територія, на котор. соверш-ся пр-ті.
3. Спосіб - прийоми і методи, що використовуються злочинцем для соверш. пр-я
4. Обстановка - це об'єктив. умови, в яких. відбувалося вчинення пр -я.
5. Знаряддя і засоби - це пристосування, за допомогою кіт. скоєно пр-ті.

Всі факульт. ознаки мають юр. знач. тоді, коли вони прямо вказані вст. закону. Їх м. расцен. як кваліф. призн., або як ОБСТ., пом'якшуючи. абообтяжуючи. отв-ть.

11. Суб'єкт пр-я

СП - це фіз. особа, соверш. пр-е, обладающ. передбачає на-ми в законі призн,здатні. нести уг. відповідь-ть.
Обязат ознаки:
1. Фізична особа.
2. Осудність - уг. праве - нормальне сост. психічно здоровий. чол.;виражений. у спосіб-ти віддавати звіт у своїх діях і керувати ними.
Вмене-ть явл. необх. умовою провини і уг. відповідь-ти. Вмене-ть обвинуваченогоопр-ся шляхом судово-псих. експ, слідчим, прокурором, судом.
3. Вік
- З 16 років; за ряд пр-й, перерахую. в ст 20 отв-ть наст. з 14 років; з 18років; з 25 років
Спеціальний суб.ект пр-я - це суб'єкт пр-я, на кот. крім 3-х обязат.пред'явлено. ще доповнить. треб, як то: громадянство (275), стать (131), посадова положення (гл. 33), минулаантигромадська діяльність.
10. Осудність іобмежена осудність.

Осудність - уг. праве - нормальне сост. психічно здоровий. чол.;виражений. у спосіб-ти віддавати звіт у своїх діях і керувати ними.
Вмене-ть явл. необх. умовою провини і уг. відповідь-ти. Вмене-ть обвинуваченогоопр-ся шляхом судово-псих. експ, слідчим, прокурором, судом.
Ст. 21. Невменяемость ...
Медичного. критерій складається з 4 призн.:
- Хро-нич. псіхіч. розлад,
- Тимчасове псіхіч. розлад,
- Слабоумство
- Інше хворобливий стан психіки.
Юридичний критерій - неможливість "усвідомлювати фактичний. Характер і заг.небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними ". ЮК сост. з 2призн: інтелектуального (невозм. усвідомлювати фактіч. характер і заг.небезпечно. своїх дій (бездіяльності) і вольового (невозм. керувати ними).
Межі між нормою і патології не явл. ста-більнимі. Вони динамічні,рухливі. Одна і та ж форма псіхіч. захворювання м. обумовлювати різнісудово-псіхіатріч. висновки в завис. від ступеня і глибини, що є в даниймомент псіхіч. змін.
Ст. 22. Уг. відповідь-ть осіб з псіхіч. розладом, не виключена. глузді ...
Ст. 23. Уг. відповідь-ть осіб, які вчинили пр-ті у стані сп'яніння. ...

13. Вина як осн. Ознака суб'єктивно. сторони пр-я

Вина - псіхіч. ставлення особи до своєї протиправної. поведінці
(дії та чи Безд.) і його наслідків, виражений. у формі умислу абонеобережності. Явл. обязат. ознакою ССП.
Ст. 24. Форми вини ...

Елементи провини:
- Інтелектуальний, охоплення. той чи інший ступінь усвідомлення особою фактіч.йдуть-в здійснюваного їм діяння і наступівш. в результаті наслідків, аодно розуміння їх шкідливості;
- Вольовий, які націлюються поведінка суб'єкта в так чи інакше усвідомлюваномунапрямку.

Інтелект. момент у свою чергу складається з усвідомлення того, що відбуваєтьсяі передбачення майбутнього.
Ст. 27. Відповідь-ть за пр-ті, вчинене з двома формами вини ...
Ст. 28. Невинні заподіяння шкоди ...

12. Суб'єктивна сторона пр-я

ССП - внутр., Псіхіч. відношення суб'єкта до соверш. діяння і до йогонаслідків. СПП виявлю-ся у вині, цілях, мотивах пр-я.

Обязат. ознака - вина - це псіхіч. відношення особи до здійснюваного їмзаг.-небезпечних. Ді-ю у формі умислу (прямого чи непрямого) абонеобережності (легковажності або набрежності), в котор. виявлю-ся антісоц.установка в отнош. цінностей, охр-х УЗ.

факультатив. ознаки:
1. Мотив - це спонукання особи, яка вчинила пр-ті (що його штовхнуло -зиск, хуліганство, помста, ворожнеча).

Значення:
- Якщо мотив вказаний в диспозиції. ст., то він стає обязат. призн.
- Якщо мотив "не вказано в осн. складі, то грає роль кваліфікованих-ї ознаки
- М.б. обтяжує покарання.
2. Мета - результат, котор. прагне досягти особа, що робить пр-ті.
3. Емоційний стан. Для уг. права значення має тільки афект --раптово виникло сильне душевне хвилювання, викликане насильством,знущанням, тяжкі. образою зі стор. потерпілого, або іншимипротиправним. чи аморальні. діями потерпілого, що призвело до вчиненняпр-я.

14. Умисел

Содерж. умислу розкривається в законі за допомогою ознак, хар-х интел. івольовий елементи провини. Вольові:
- Осозн. товариств. небезпечно. свого діяння;
- Передбачення його заг. небезпечно. послід.

У совок-ти вони утворюють интел. елемент навмисної провини:
- Бажання або свідоме допущення суб'єктом настання цих послід.або байдуже до них оотношеніе.

Умисел буває прямий і непрямий.

При прямому намірі особа, соверш. діяння, цілком усвідомлює його заг.небезпечно. (крадіжка, вбивство, розбій і т.д.)

У разі непрямого умислу особа, соверш. пр-е, не бажає настанняшкідливих наслідків., але свідомо допускає, що вони м.б. (напр.,керування автомобілем у нетверезому сост.).
Ст. 25. Пр-ем, зробленим навмисне ...

15. Необережність

Необережність закл-ся в
- Передбаченні суб'єктом возм. наступлю. заг. небезпечно. наслідків свогодіяння, соедин. з самовпевненим розрахунком на їх запобігання (преступн.легковажність), або
- Непередбачені особою можливості настання таких наслідків при наявностіобов'язки і можливості їх передбачити (злочинна недбалість).
Ст. 26. Пр-му, скоєних з необережності ....

16. Стадії вчинення пр-я

ССП - це опр. етапи розвитку пр-я, кот. відрізняються ін від одногоздійснення об'єктивної. сторони пр-а і ступенем завершеності наміру.
Закінчене пре-і і неоконч. пр-е (приготування і замах.
Ст. 29, Ст. 30

Покарання за приготування пр-я не м. прев.1/2 макс. строку або розмірупокарання за закінчений. пр-е. Приготування м. відбуватися тільки з прямимумислом.
Замах м. відбуватися тільки з прямим умислом. Воно хар-но тим, щообвинувачений непоср. приступив до виконання об'єктив. сторони пр-та. Розмірпокарання не може прев. 3/4 макс-го терміну, передбачені. санкцією за закінчений. пр -тобто
Ст. 31. Добровільна відмова від пр-я

17. Співучасть
Ст. 32 ...
Ознаки співучасті:
1. Об'єктивні:

- наявність 2-х і більше осіб;

- спільність дій;

- наявність. пр-х наслідків.
2. Суб'єктивні:

- співучасть тільки з метою пр-я;

- умисел співучасті д.б.н. спрямований на спільність дій (усвідомлює,що не один).

Співучасники: виконавець, організатор, підбурювач та пособник.
Ст. 33. Види співучасників пр-я ...
Форми співучасті:
1. У завис-ти від хар-ра виконаний. співучасниками об'єктивної сторони пр-я:

- просте співучасть - без розподілу ролей (соісполнітельство)

- складна співучасть - з розподілом ролей
2. В залежності від угоди:

- без попередньої згоди

- з попередніми угодою
3. - Групою осіб, - групою осіб за випередить. змовою, - огранізованнаягрупа, - злочинне співтовариство.
Ст. 35 ...

18. Обста-ва, що виключають злочинність діяння
Ст.ст. 37-42 ....
1. Необхідна оборона.
2. Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила пр-ті.
3. Крайня необхідність.
4. Физич. або псіхіч. примус.
5. Обгрунтований ризик.
6. Виконання наказу або розпоряджаючись.

Всі ці ОБСТ-ви схожі тим, що їх цілком можна прийняти за пр-я, однакпо суті вони суспільно-корисні, оскільки здійснюються з метою захисту праві законних інтересів гр-н, заг-ва, гос-ва.

У тих випадках, якщо дотримані для кожного з цих обставин умовиправомірності, діяння визнається неприступним, тому що немає товариств. небезпеки,протиправності, винності.

У кожному разі заводиться уг. справа.

19. Необхідна оборона
Ст. 37. АЛЕ ...

Умови правомірності АЛЕ:
1. Відносяться до посяганню:
- зазіхаючи-во д.б.н. готівковим (д. вже початися, але не закінчитися);
- дійсність зазіхаючи-ва (не уявність).
2. Відносяться до оборони:
- захищати м. лише інтереси, що охороняються законом; - шкода при АЛЕ можезавдаватиметься тільки хто посягає;
- не д.б.н. перевищені межі АЛЕ.

20. Крайня необхідність
Ст. 39. КН ...

Умови правомірності КН:
1. Відносяться до небезпеки:
- джерела небезпеки (дію чол., Природи, неиспр-ть техніки);
- наявність небезпеки;
- дійсність небезпеки.
2. Відносяться до заходів захисту:
- защ-ть м. будь-які охороняються зак-м інтереси;
- шкоди завдано інтересам третіх осіб;
- шкода д.б.н. меншим, ніж шкода відвернена;
- коли небезпека не м.б. запобігти. ін СР-ми.

21. Заподіяння шкоди при затриманні особи, соверш. пр-е
Ст. 38 ...

Умови правомірності заподіяння шкоди при затримаю.:
1. Відносяться до дій затримуваного:
- при здійсненні пр-я;
- можливо заподіяння шкоди з моменту здійснення пр-а до закінчення термінівдавності.
2. Відносяться до затримуються:
- шкода тільки затримує особі;
- заподіяння шкоди - захід вимушений, коли іншими способами затримати непредст-ся можливим;
- шкода не повинен завдавати необхідних заходів.

22.Фізіч. або псіхіч. примус

ФП - насильницьке вплив на тіло чол., його внутр. организа допомогою використання предметів матер-го світу або опр. физич. процесівдля досягнення злочинної. мети або спонукання ін чол. зробити пр-ті.

ПП - вплив на психіку чол. шляхом погроз, образ, гіпнозу та інспособів для досягнення злочинної. мети.
Ст. 40. ...

Якщо в результаті примусу особа не могла керувати своїмидіями, то заподіяння шкоди під таким впливом не злочинно.

23. Обгрунтований ризик.
Адмін. наказу чи розпоряджаючись.
Ст. 41. ОР ...

Умови правомірності шкоди при ОР:
- Ризик д. осущ-ся тільки для досягнення заг.-корисної мети;
- Поставлена мета не м.б. досягнута не пов'язаними з ризиком діями
(бездейств.)
- Вжито достатніх заходів для запобігання можливої шкоди;
- Ризик не повинен переходити в явне заподіяння шкоди;
- Ризик не повинен бути пов'язаний із загрозою для життя багатьох людей, з загрозоюекологічної катастрофи або товариств-го лиха.
Шкода, причому-й у результаті порушення зазначених умов тягне уг. отв-ть ззастосуванням ст. 61 КК (Обста-ва, смягсающіе покарання).
Ст.4 ІПіР ...
Наказ - це основ. на законі або подз. акті владне вимога (уснеабо письмове) начальника виконати к.-л. дію, адресованийпідлеглому.

25. Поняття, цілі і система уг. покарань.
Ст. 43. 1. Покарання
Носить особистісний. хар-р, покарання - це кара, тобто воно пов'язане зобмеженням прав і свобод особи, совершівш. пр-е. Воно пов'язане із заподіяннямморально. страждань.
Ст. 44. Види покарань
Ст. 45. * Ст. 46-59 ...!
Покарання (кара) застосовується з метою виправлення винного, а також Попереджув -я вчинення нових пр-й як засудженим (приватна превенція), так і інособами (загальна превенція). До іншим цілям покарання відносять захист (охорону)особистості, суспільства і гос-ва від злочинності. посягань, відновленнясоц. справедливості.
Зниження частки застосування к.-л. покарання (напр., ЛС) означає, що зрослачастка іншого (або інших) виду покарання; в цьому проявляючи. взаємозамінністьперераховано. в ст. 44 КК видів покарань. Крім того коректування «дози» заходіввпливу досягається за допомогою поєднання покарань (основного з доп -м).
Під системою покарання розуміється встановлю. уг. законом і носитьвичерпний характер сукупність видів уг-го покарання, розташованих упевній послідовності відповідно до ступеня їх тяжкості,взаємно доповнюють і замінюють один одного.
У рамках системи покарань останні можна класифікувати, зокрема,на пов'язані і не пов'язані з позбавленням волі. Коли санкція статтіна-ряду з ЛС передбачені. більш м'які покарання, його застосування допустиме лишепри недостатності останніх в якості засобу досягнення цілейпокарання. При цьому призначення ЛС д.б.н. мотивоване у вироку '.
Покарання:а) основніб) доп-ев) ті, кот. можуть виконувати функції і основного, і доп-го покарання
Доп-е покарання, у свою чергу, класифікують за рядом ознак, виділяючисеред них обов'язкові і факультативні, що обмежують трудові,майнові права, свободи, які надають морально-психологічний. впливна засудження-го.
Розрізняють також дод-е покарання, кот. м.б. призначені лише тоді, коли вонифігурують в санкції статті Особ.Ч; ті, кот. суд вправі обрати як увищезгаданої ситуації, так і за своїм ус-, мотренію; і ті, кот. в
Особ.Ч К. взагалі не значаться і застосовуються на розсуд суду.


24. Єдиний пр-ті і множинність

Єдиний пр-ті - це складне пр-ті, всі скоєні діяння якого утворюють
1 склад і кваліф-ся по 1 статті. Його різновиди:
1. Складений пр-ті, яке складається з неск. описаних у диспозиціїфункціонують, кожне з кіт., якщо б було скоєно окремо, було б пр-м
( "Розбій")
2. Многооб'ектное пр-ті, у кіт. збиток причи. як хв. 2-м об'єктах
( "Ізнасіл.")
3. Пр-я з кількома наслідками ( "навмисне. Причи. Шкоди здоров'ю")
4. Пр-я з подвійною формою вини
5. Пр-я з альтернативним складом, сост. з неск. дій, кожне зкотор. явл-ся пр-м і здійснення їх разом все одно явл-ся цим же пр-м
(ст.228 "Придбання і (або) зберігання наркотиків")
6. Продовжуємо пр-ті - діяння складається з ряду тотожнихдій і направлених до спільної мети (телевізор по частинах - заг. умисел)
7. Що триває пр-ті - це діяння, кот. починається з опр. факту злочинний. деят -ти і продолж. за допомогою випадкового довгих. знаходження винного в стадіїокоченного пр-я (зберігання зброї, дізертірство).
Множинність пр-я - це вчинення особою 2-х і більше пр-й, кожне зкіт. утворює самост. склад і кваліф. по самост. ст. (або частини ст.) КК
РФ.
Види множ-ти - неодноразовість, сукупність, рецедив.
Форми множинності пр-й:
Ст. 16 Неодноразовість ...
Юр. значення:
- Явл. кваліф. ознакою
- У тих случ., Коли Н не передбачені. в кач-ве кваліф. призн., вона вчить. якйдуть., обтяжлива покарання.
Ст. 17. Сукупністю

Сукупність м.б. реальна (кілька діянь, що містять ознакирізних пр-й) і ідеальна (коли одним діянням чол. здійснює декількапр-й).
Юр. значення:
- Особа несе отв-ть за кожне пр-е за соотв-й статті КК.
- Покарання приз. окремо за кожн. пр-ті, а потім остаточно Опрю шляхомповна або часткова. поглинання одного покарання іншим, або шляхомскладання.
Ст. 18. Рецидивом ...
Юр. значення:
- Тягне за собою більш суворе покарання на підставі та у межах закону.
- Явл. кваліф.прізн.
- Явл. обставиною, зробив запеклим. покарання.
- Якщо перший вирок був до позбавлення волі, то покарання за останнім. пр-еособа відбуває в колонії суворий. режиму.
- При ООР особа відбуває покарання в колонії особливого режиму або в'язниці.
- Термін покарання за рецидив не м.б. менше 1/2 макс. терміну при простомурецидив, 2/3 при небезпечному і 3/4 при особливо небезпечному.

26. Загальні засади призначення покарання
- Це сукупність положень, що мають принципове значення привизначенні судом будь-якого виду покарання за будь-яке з пр-й, передбачених
Кримінальним кодексом. Ст. 60 У К явл. базової.
Під законодавчими межами призначення покарання слід розумітимінімальну (нижню) і максимальну (верхню) межі покарання, встановлені.законом, в рамках яких суд має право обрати конкретне покарання запевне пр-ті.
Законодавство в деяких випадках допускає можливість призначеннявинним і більш м'якого покарання, ніж передбачено законом за даний пр -е, застосування умовного засудження ... а також звільнення від кримінальноївідповідальності і покарання ... ..
30. ПММХ.
Норми про ПММХ (ст. 97 - 104) розраховані на ситуації, опис. в ч. 1 ст. 97.
Їх об'єднує те, що до осіб, які вчинили заборонені Кримінальним кодексомдіяння, судом м.б. застосовані ПММХ (як єдиних або поряд зуго-ловний покаранням). Однак таке застосування допускається, якщопсихічні розлади пов'язані з небезпекою заподіяння цими особамиістотної шкоди собі або третім особам (ч. 2 ст. 97). Коли такийнебезпеки не існує, суд може передати необхідні матеріали органамохорони здоров'я для вирішення питання або про лікування цих осіб, або пронапрямку їх у психоневрологічне установа.
Примусовість заходів МХ виражається в тому, що лікування проводиться беззгоди особи, яка страждає на психічний розлад, або без згоди їїза-кінного представника. Ці заходи не є кримінальним покаранням, але втой же час вони пов'язані з серйозними обмеженнями правового статусу
(насамперед особистої свободи) громадянина.
До цілей застосування даних заходів відносяться: а) лікування або поліпшенняпсихічного стану осіб, зазначених у ч. 1 ст. 97, і б) попередженнявчинення ними нових кримінально-протиправних діянь.
Висновки лікарів-психіатрів мають полягати в тому, що:
1) особа страждає конкретним розладом психіки;
2) цей розлад може призвести до можливістю заподіяння особою іншого (крімзаподіяної) істотної шкоди або небезпекою для себе або інших осіб;
3) особа потребує примусового лікування;
4) лікування доцільно амбулаторне або в психіатричному стаціонарівідповідаю-ного типу;
Останній висновок носить рекомендаційний характер, тому суд може і непогодитися з них з урахуванням суспільної небезпеки діяння і небезпеки,яку особа представляє для оточуючих.
Початковий термін ПММХ дорівнює 6 міс.


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !