Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екзаменаційні квитки з управління персоналом за другу половину 2000
     

 

Управлінські науки
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 1

1) Організація відділу з управління персоналом.
2) Організаційна структура служби управління персоналом.
3) Планування та розвиток кар'єри співробітників.
4) Сучасні системи винагороди працівників та їх вплив на ефективність праці.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 2

1) Відмінності між менеджерами-керівниками та менеджерами з управління персоналом.
2) Оцінка потенціалу керівника.
3) Демократизація заміщення посад.
4) Діяльність керівника в ситуації конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 3

1) Психологічні аспекти управління персоналом.
2) Вирішення конфліктів.
3) Основні вимоги до керівнику.
4) Основні причини виникнення конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 4

1) Створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.
2) Методи наукової організації праці.
3) Підготовка та перепідготовка персоналу.
4) Об'єкт конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

01360.000/00-2; х
Білет № 5

1) Сутність прогресивного управлінського мислення.
2) Локальна оцінка діяльності кадрів.
3) Робота з кадровим резервом.
4) Конфронтуючі сторони і причини конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 6

1) Фактори, що впливають на політику управління персоналом.
2) Соціально-психологічна задача оцінки кадрів.
3) Побудова вимірювальної системи якості організації роботи персоналу на підприємстві.
4) Конфліктна ситуація.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 7

1) Цілі фірми з управління персоналом.
2) Умови для досягнення працівником високих результатів.
3) Засоби і способи контролю адаптації.
4) Характеристики міжособистісних конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 8

1) Мотивація персоналу.
2) Професійна стажування як засіб адаптації до нової діяльності.
3) Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі.
4) Вплив конфліктів на моральну атмосферу в колективі.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 9

1) Розробка псіхограмм для різних робочих місць.
2) Завдання наукової організації праці.
3) Стійкість трудового колективу.
4) Етапи становлення громадської думки.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 10

1) Підбір та висунення кадрів.
2) Забезпечення адаптації працівників, знову прийнятих на роботу.
3) Найважливіші напрямки діяльності служб управління персоналом.
4) Інцидент. Його відмінність від конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 11

1) Стиль управління підприємством.
2) Атестація кадрів в колективі.
3) Промислова і соціальна адаптація працівників.
4) Психологічний аналіз природи конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 12

1) Якісні показники для вивчення особистості.
2) Організація та управління підготовкою кадрового резерву
3) Труднощі формування резерву.
4) Взаємовідносини в колективі.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 13

1) Політика управління персоналом.
2) Вивчення особистості працівників, що входять до резерву на висунення.
3) Опорні якості персоналу.
4) Типи конфліктів у трудових колективах.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 14

1) Етапи управління трудовими ресурсами.
2) Прискорення процесу адаптації працівника.
3) Діяльність керівника в ситуації конфлікту між працівником і групою.
4) Приклади використання в мотивації методів психології.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 15

1) Стратегія управління персоналом.
2) Пролонгована оцінка діяльності кадрів.
3) Формування управлінського персоналу з керівництва підприємством.
4) Уміння проводити наради.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 16

1) Професійно значущі якості особистості.
2) Система оцінки ефективності управління персоналом.
3) Діагностична модель управління персоналом.
4) Оцінка і стимулювання трудової діяльності персоналу.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 17

1) Різниця між управлінням персоналом і управлінням колективом.
2) Професійна підготовка і перепідготовка персоналу.
3) Головне завдання роботи з кадрами.
4) Сутність соціально-психологічного конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 18

1) Технологія управління персоналом.
2) Атестація кадрів в первинних колективах.
3) Форми і методи управління персоналом.
4) Психологічні засоби попередження плинності кадрів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 19

1) Основні функції управління персоналом.
2) Організаційне управління і соціальне планування.
3) Етапи вивчення особистості.
4) Попередження конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 20

1) Психологія підбору і розстановки кадрів по робочих місцях.
2) Встановлення професійної придатності.
3) Прийоми безконфліктного спілкування в діяльності керівника.
4) Функціональний і дисфункціональних конфлікти.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 21

1) Цілі управління персоналом.
2) Принципи наукової організації праці.
3) Психологічні механізми в реалізації нововведень.
4) Міцність міжособистісних контактів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 22

1) Принципи типології моделей фірм.
2) Формування і розвиток у менеджерів якостей, необхідних для управлінської діяльності.
3) Шляхи підвищення ефективності управління персоналом.
4) Соціальні проблеми управління трудовими колективами.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 23

1) Продуктивність фірми.
2) Наукова організація праці, дайте визначення.
3) Оперативний і перспективний резерв.
4) Попередження конфліктів через реалізацію індивідуального підходу в роботі з персоналом.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 24

1) Методи найму працівників різного профілю.
2) Атестація кадрів і посад.
3) профконсультаційні діяльність.
4) Роль спілкування у попередженні конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 25

1) Аналіз та конструювання робочого місця при розробці програм управління персоналом.
2) Вивчення результатів діяльності на новій посаді.
3) Дозвіл трудових спорів та соціальних конфліктів.
4) Методика вирішення конфлікту через рішення проблеми.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 26

1) Продуктивність праці.
2) Мотиваційні установки при прийомі на роботу.
3) Реалізація індивідуального підходу в роботі з персоналом.
4) Етапи вирішення конфліктних ситуацій.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 27

1) Інформаційне забезпечення кадрової роботи.
2) Підбір та підготовка кадрів керівників.
3) Суть мотивації та її відмінність від стимулювання.
4) груповий конфлікт.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 28

1) Основні види діяльності з управління персоналом.
2) Напрямки роботи менеджерів з управління персоналом.
3) Аспекти колективної думки.
4) внутрішньоколективні традиції.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 29

1) Менеджер з управління персоналом.
2) Професійна адаптація нових співробітників.
3) Використання морально-психологічних стимулів в управлінні персоналом.
4) Значимі боку взаємин.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 30

1) Лінія поведінки (політика) з управління персоналом.
2) Соціально-організаційна адаптація кадрів.
3) Встановлення професійної придатності.
4) Управління конфліктною ситуацією.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 31

1) Планування потреби в трудових ресурсах.
2) Цілі наукової організації праці.
3) Вимоги до фахівців, що здійснюють оцінку кадрів.
4) Оцінки плинності кадрів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 32

1) Основні завдання управління персоналом.
2) Робота менеджера з організації праці.
3) Професійна стажування.
4) Поняття змінної колективу.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 33

1) Зовнішні фактори впливу на управління персоналом.
2) Методи оцінки кар'єрних орієнтацій працівників.
3) Формування психологічної готовності до діяльності управління персоналом.
4) Ієрархія потреб по А. Маслоу та її використання при мотивації.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 34

1) Ефективність управлінської праці і його визначення.
2) Матеріальне стимулювання працівників фірми.
3) Соціально-психологічні аспекти праці управлінців.
4) Громадська думка.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 35

1) Визначення поняття «управління персоналом».
2) Атестація керівних працівників.
3) Планування ділової кар'єри.
4) Колектив як об'єкт управління.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !