Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Полювання
     

 

Екологічне право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ

НОВОСИБІРСЬК ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

Реферат з дисципліни

Екологічне Право

Тема

«Правове становище полювання»

Курсова робота

Студента III курсу 35 гр. вечірнього відділення

Макаренко К. О.

Науковий керівник:

Калганова С. Г.

Новосибірськ, 1999

ПЛАН.
1. ВСТУП.
2. ЩО ТАКЕ ПОЛЮВАННЯ
3. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ПОЛЮВАННЯ
4. ТЕРМІНИ ПОЛЮВАННЯ
5. ВИДИ ПОЛЮВАННЯ

- Об'єкт полювання

- СПОСОБИ ПОЛЮВАННЯ

- МІСЦЕ ПОЛЮВАННЯ
6. НЕЗАКОННЕ ОРХОТА

- ЩО ТАКЕ Неодноразово

- Суб'єктивний фактор

- КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННО ОХОТНІЧЬІМПРОМИСЛОМ та інші водяні
Добувним промислом

- знаряддя та способи лову, ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ браконьєрів на ОХОТА

- КЛАСИФІКАЦІЯ капканів

- ПЕТЛІ

- «Башмаки» НА лося та оленя

- ловчі ями

- ДЕРЕВ'ЯНІ ПЕРЕНОСТНИЕ Самолова

- Ущемляються Самолова

- МЕРЕЖЕВІ Огорожі

- МЕРЕЖІ

- ТЕНЕТ І гони

- САДОК - «КУВШІНКІН ЛИСТ»

- посягання на здоров'я осіб, які виконують службові обов'язки по
Боротьби з браконьєрством

- посягання на честь і гідність

- необхідної оборони, результати припинення
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ

- КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОЛЮВАННЯ

- АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ
8. ВИСНОВОК
9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП.

Злочини, пов'язані з полюванням, напевно, є одними з першихвидів злочинів, які почала чинити людина. З давнини полювання булозасобом видобутку їжі. Тому людина намагалася захищати свої мисливськіресурси від правопорушників. Адже, у кінцевому рахунку, від цього залежала йогожиття. Найчастіше вона не скупився навіть життям своїх побратимів, ведучикровопролитні війни за мисливські угіддя.

Але, на жаль, природні багатства людина витрачала не завждирозумно. Так завдяки мисливцям ми позбавилися багатьох прекрасних видів звіріві птахів.

Людина чинила і продовжує чинити злочини пов'язані змисливським промислом. Тому ця тема залишається актуальною іпосій день.

ЩО ТАКЕ ПОЛЮВАННЯ

Полювання виникло і почало розвиватися разом із людиною. Невипадково цебуло одним із перших засобів видобутку їжі й одягу. Наскільки важливу рольвоно мало в побуті людей ми можемо судити хоча б тому, що одним з основнихпам'ятників, що частіше знаходять при розкопках, навіть самих древніх епохлюдства, є предмети побуту мисливців. Важливість полювання на Русі ми можемооцінити хоча б, тому що одна з перших грошових одиниць «куна»відбувалася від назви продукту полювання - куниця.

Але історія людства є такою, що коли з'являється будь-яка галузь, тов ній обов'язково відбуваються правопорушення. Тому людина намагалася здопомогою закону захистити свої мисливські ресурси.

Слово полювання виникло від приставки про і слова хоч що перекладається якхотіти бажати. Слово полювання є східно-слов'янський.

Першим російським законодавчим збірником була «Руська Правда» (XI-XIIIстоліття). За порушення права полювання, за крадіжку звірів, собак і ловчих птахівпередбачалися штрафи: за псування «переваги» - 3 гривні князю й однугривню власнику «переваги»; такий же штраф сплачувався винним украдіжці дичини з чужої «переваги» і за крадіжку яструба, сокола тамисливської собаки; по 9 кун сплачував винний у крадіжці голуба і куріпкиі по 30 кун - за крадіжку гусака, качки, лебедя і журавля; за крадіжку бобрасплачувався штраф 12 гривень; нарешті, якщо в чиєму-небудь володіннівиявлялася поритої земля, знаходили мережі або ознаки крадіжкилову, то община місцевості, де це виявлялося, повинна була розшукативинного або сплатити штраф у розмірі 12 гривень.

Пізніше ми можемо знайти правове регулювання полювання в інших пам'ятникахправа.

«Укладення» царя Олексія Михайловича XVII сторіччя, так само, як і «Руська
Правда », накладав на браконьєрів і порушників права полювання штрафи -
«Доправкі», але в той же час загрожувало і тілесним покаранням:

«Хто учинить яке-то не було насильство в чужій прівади - прикорму,стане відганяти, стріляти або ловити птахів, - з того з суду сищітся про тейого насильство до пряма, і на ньому велети позивачів позов доправити по розшукуотдати позивачеві ».

А також Петро I в 1680 році повторив заборону полювання в околицях Москвиособливим указом, оголошує «Сокільні, стряпчим і дворянам московським, імешканцям, і всяких чинів людям », щоб« біля Москви в ближніх місцях злюдьми своїми на полях і в них з псовим охотою не їздили, і з пищалей ніз яких птахам не стріляли, і людей своїх до того ж не посилали ».

Все це показує наскільки важливе було полювання на Русі і наскількирозвинуті були в ній правопорушення.

Так що ж таке полювання? Відповідно до положення «Про полювання та мисливськегосподарстві ». Полюванням визнається вистежування з метою видобутку, переслідування ісама видобуток диких звірів і птахів.

Перебування в мисливських угіддях із зброєю, собаками, ловчими птахами,капканами та іншими знаряддями полювання або з видобутої продукцією полюванняприрівнюється до полювання. Тобто полювання це вистежування і видобуток звірів іптахів, для будь-яких цілей. Для полювання можливо застосування собак. Але,мабуть, одним з основних елементів полювання є зброя. Вона до речінайбільш часто є об'єктом правопорушення. З давнини людинамодифікував мисливську зброю, не тільки законно, але і незаконно. Такз'явилося браконьєрське зброю, але це питання ми розглянемо нижче.

Також полюванням визнається беззбройне полювання на ховрахів, хом'яків, пацюківводяних і комірних, а також на кротів. Воно провадиться всіма громадянами,незалежно від віку, без вибірки мисливського квитка.

Полювання дозволяється тільки в мисливських угіддях. Мисливськими угіддямиє всі ділянки суші і водного площі, які служатьмісцем проживання диких звірів і птахів і можуть бути використані для веденнямисливського господарства.

Мисливські угіддя поділяються на: угіддя, закріплені за державними, кооперативними та громадськимиорганізаціями, полювання в яких проводиться за дозволами, що видаютьсяцими організаціями; угіддя загального користування, в яких полювання дозволяється всім громадянам упорядку, встановленому правилами полювання; угіддя, закриті для полювання (заповідники, заказники та зелені зони).

Закріплення мисливських угідь за державними, кооперативними тагромадськими організаціями проводиться на базі економічногообстеження мисливських угідь, для подальшого їх влаштування таорганізації мисливських господарств, з проведенням у них заходів з охорони,розведення і нормування видобутку диких звірів і птахів.

Мисливські угіддя закріплюються Радами Міністрів автономних республік,крайвиконкомів і облвиконкомами за поданням Головного управління мисливського господарства і заповідників при Раді Міністрів РФ і йогомісцевих органів за державними і кооперативними організаціями, утому числі колгоспами, і за товариствами мисливців для ведення мисливськогогосподарства. Закріплення мисливських угідь здійснюється на строк не менш
10 років, з наданням організаціям, за якими закріпленімисливські угіддя, переважного права на подальшекористування цими угіддями.

Порядок мисливського пристрої, відведення мисливських угідь, умови, наяких угіддя закріплюються за організаціями, що встановлюються Головнимуправлінням мисливського господарства і заповідників при Раді Міністрів РФ.

Організаціям, за якими закріплені мисливські угіддя на земляхколгоспів, радгоспів і державного лісового фонду, надається право за погодженням з колгоспами, радгоспами,ліспромгоспу і лісгоспами зводити на цих угіддях необхідні будівлі,проводити посіви кормових і захисних рослин і проводити іншізаходи, необхідні для ведення мисливського господарства.

Державні, кооперативні та громадські організації щорічнопроводять на закріплених за ними мисливських угіддях заходи щодозбільшення кількості корисних диких звірів і птахів. Відлов і розселеннядиких звірів і птахів виробляються цими організаціями за єдиним планом,затвердженим Головним управлінням мисливського господарства і заповідників при
Раді Міністрів РФ.

При полюванні можливо використання технічних засобів таких якавтомобілі, вертольоти і літаки. Якщо вони є засобами пересуванняі доставки мисливців до точок полювання. Вистежування, переслідування і видобутоктварин (стрілянина на ходу, наїзд) спричиняє кримінальну відповідальність.

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ПОЛЮВАННЯ

Правом на полювання на полювання користуються всі громадяни Російської Федераціїякі відповідають наступним вимогам:

1. Досягли 18 років;
2. Той, хто здав іспити по правилах полювання і техніку безпеки на полюванні;
3. Здали випробування за правилами поводженням з мисливською і вогнепальною зброєю;
4. Сплатити державне мито у статутному розмірі.

Тільки при виконанні всіх цих вимог громадянин РФ має право наполювання. Але можливо і виключення. Винятком є громадяни, що населяютьрайони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості. Вони користуютьсяправом полювання з мисливською вогнепальною зброєю з 14-річного віку, цеє своєрідною пільгою наданої їм, обумовленої жорсткимикліматичними умовами в районах крайньої півночі.

За посвідчення на право полювання є мисливський квиток з відмітками про здачувипробувань за правилами полювання, техніки безпеки на полюванні та поводження змисливською вогнепальною зброєю та про сплату державного мита.

Як раніше говорилося жителі районів крайньої півночі користуютьсяпевними пільгами, однією з них є звільнення від сплати держ.мита за видачу дозволів на право полювання «... від сплати державногомита за видачу дозволів на право полювання звільняються громадяни,населяють райони Крайньої Півночі і місцевості, прирівняні до цихрайонам. »(положення« Про полювання та мисливське господарство »п.15)

ТЕРМІНИ ПОЛЮВАННЯ

Терміни полювання є важливим моментом у правовому регулюванні полювання. Т.к. від термінів полювання залежить екологічний баланс у природі. Найчастішепорушення саме термінів полювання вело до зникнення рідкісних порід якптахів, так і звірів. Терміни полювання встановлюються з урахуванням багатьох факторів,таких як:

а.) екологічне благополуччя в загальному в країні;

б.) екологічне благополуччя в регіоні;

ст.) мете реологічні прогноз;

р.) прогноз народжуваності даного виду тварин;

д.) поголів'я даного виду тварин на момент відкриття полювання;

е.) правове положення на даний момент

Як не дивно останній момент є дуже важливим т. к.. відстану кодифікації і спроможності запобігти правопорушенням залежитьобсяг несанкціонованого полювання, що на жаль має місце бути.

Виробництво полювання регулюється правилами, що видаються Радами
Міністрів автономних республік, крайвиконкоми, облвиконкомами взгідно з типовими правилами полювання, які затверджуються Головним управлінняммисливського господарства і заповідників при Раді Міністрів РФ.

Тобто правила полювання регулюються актами місцевого самоврядування, і актамисуб'єктів федерації.

Встановлення в цілому по РФ або по окремих зонах термінів полювання,дозвіл або заборону видобутку окремих видів диких звірів і птахівпроводяться Головним управлінням мисливського господарства і заповідників при
Раді Міністрів РФ, крім випадків, передбачених рішеннями Ради
Міністрів РФ.

Також в окремих випадках строки полювання регулюються місцевими органами зурахуванням екологічної обстановки.

Добування всіх диких звірів і птахів для наукових і культурних цілей узаборонені для полювання строки або в заборонених місцях проводиться задозволами, що видаються в порядку, що встановлюється Головним управлінняммисливського господарства і заповідників при Раді Міністрів РФ.

ВИДИ ПОЛЮВАННЯ

Полювання як будь-який інший монолітний аспект в ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРАВО ділитьсяна види. Проблема полягає в тому що такий розподіл не регулюєтьсянормами права. Воно проводиться тільки в окремій літературі, такий якнавчальна, статті журналів, спеціалізована та ін Для розглядунаступних розділів даної роботи таких як: незаконне полювання; види полювання.

Вважаю за потрібне деталізувати саму полювання за видами. Ця деталізаціязроблена мною але основі узагальнення дослідженою літератури.

На градацію полювання за видами впливає безліч факторів таких як: об'єкт полювання, способи полювання; місця полювання;

Об'єкт полювання

Під об'єктом полювання розуміється те на що полюють. Тобто можливістьвидобутку тих або інших живих істот. По об'єкту полювання можна зробитинаступне умовний розподіл (див. таблицю 1)

Дана класифікація важлива, тому що згідно з нею відбуваєтьсявстановлення строків полювання, і способів полювання на представників фаунатіческогосвіту. Градація на ссавців і водоплавних проводиться відповідноз їх виглядом. Вона важлива тим що в залежності від неї відбувається розподілбалансу в тваринному світі. Градація ссавців на земних та водних такожвиправдана стій точки зору що від цього залежить як спосіб полювання так імісце полювання. Далі ссавці градирень за їх вагою й обсягом. Цезастосовується для того щоб встановити квоту обсягу полювання. При данійкласифікації об'єкта полювання враховується найбільшу питому вагупредставників фаунатіческого світу. Їх обсяги в середовищі існування. При данійкласифікації враховується найбільшу кількість самих об'єктів полювання, янавмисне не кажу що всі, тому що весь спектр цих об'єктів врахуватиможна але дуже складно і саме поділ деталізується так дрібно що йогоопис виллється в окремий. Науковий працю.

СПОСОБИ ПОЛЮВАННЯ

При даній класифікації використовується ключовим оспектом спосіб полювання.
Важливість її доводить об'єктивна сторона правового регулювання. Поділза способами полювання проводиться всього лише на два аспекти:

1. Рушничні;

2. Беззбройне.

При даній класифікації ми можемо бачити характерне поділ самоїполювання. Вона використовується як самими мисливцями, для вибору найбільш цільовоговикористання їх можливостей, так і правоохоронними органами, дляконтролю у сфері правового регулювання самого процесу полювання.

Рушничні полювання передбачає використання легального мисливської зброї.
Нарізної чи гладкоствольної. При використанні даної класифікаціїможливо чіткий поділ між легальним і нелегальним мисливськимзброєю. Під нелегальним розуміється зброя яке відповідає хоча бодному з наступних вимог:

а.) нелегальний спосіб придбання;

б.) виробництво модернізація кустарним способом легально придбаногозброї;

ст.) виготовлення зброї кустарним способом.

Це показує наскільки часто проводиться полювання за допомогою нелегальногозброї.

беззбройне полювання передбачає полювання за допомогою капканів, мисливськихсобак і тд. При беззбройне полювання забороняється використання капканів ізахоплень навмисно завдають важку травму твариною (МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ про порядок оформлення протоколів та іншої документації Про
Порушення заповідного режиму 25 грудня 1992). Дана класифікаціядоводить свою важливість і життєвість на практиці. На жаль в РФправопорушення пов'язані зі способом полювання є частим аспектомпорушення права.

МІСЦЕ ПОЛЮВАННЯ

Під місцем полювання розуміється місце де відбувається процес видобутку звірів іптахів. Класифікацію за місцем полювання можна провести за наступними пунктами:

а.) Закріплені за державними, кооперативними та громадськимиорганізаціями;

б.) угіддя загального користування;

ст.) угіддя, закриті для полювання

Закріплення мисливських угідь за державними, кооперативними тагромадськими організаціями проводиться на базі економічногообстеження мисливських угідь, для подальшого їх влаштування таорганізації мисливських господарств, з проведенням у них заходів з охорони,розведення і нормування видобутку диких звірів і птахів.

Мисливські угіддя закріплюються Радами Міністрів автономних республік,крайвиконкомів і облвиконкомами за поданням Головного управління мисливського господарства і заповідників при Раді Міністрів РФ і йогомісцевих органів за державними і кооперативними організаціями, утому числі колгоспами, і за товариствами мисливців для ведення мисливськогогосподарства. Закріплення мисливських угідь здійснюється на строк не менш
10 років, з наданням організаціям, за кіт?? римі закріпленімисливські угіддя, переважного права на подальшекористування цими угіддями.

Порядок мисливського пристрої, відведення мисливських угідь, умови, наяких угіддя закріплюються за організаціями, що встановлюються Головнимуправлінням мисливського господарства і заповідників при Раді Міністрів РФ.

Організаціям, за якими закріплені мисливські угіддя на земляхколгоспів, радгоспів і державного лісового фонду, надається право за погодженням з колгоспами, радгоспами,ліспромгоспу і лісгоспами зводити на цих угіддях необхідні будівлі,проводити посіви кормових і захисних рослин і проводити іншізаходи, необхідні для ведення мисливського господарства.

Державні, кооперативні та громадські організації щорічнопроводять на закріплених за ними мисливських угіддях заходи щодо збільшення кількості корисних диких звірів і птахів. Виловта розселення диких звірів і птахів виробляються цими організаціями зєдиним планом, затвердженим Головним управлінням мисливського господарства тазаповідників при Раді Міністрів РФ.

Ця класифікація справляє враження малопотрібна та поверхневої. Алепрактика доводить протилежне. І надає їй таку життєву силуяку мабуть не має жодна класифікація.

НЕЗАКОННЕ ОРХОТА


Під незаконним полюванням розуміється полювання з порушенням будь-яких правовихнорм у сфері регулювання полювання. Незаконне полювання спричиняє за собою нетільки непоправну шкоду екологічним ресурсам незаконне полювання може бутитакож небезпечна для життя самої людини. З причини того, що найчастішебраконьєри, а саме так називають мисливців що порушують норми права,виробляють полювання не склавши техніку безпеки на полюванні, що спричиняє донепоправних людських жертв серед самих браконьєрів але й середмирних непричетних людей.

ЩО ТАКЕ Неодноразово

Неодноразовість злочину вважається обставиною, що обтяжуєвідповідальність (стаття 63 КК РФ). Ця ознака з'являється в усіх випадкахвчинення не менше двох разів незаконних дій, передбачених статтями
256 або 258 КК РФ.

Якщо браконьєр послідовно здійснював незаконний лов риби, визнанийадміністративним порушенням, а потім злочин, передбачений частиною 1статті 256 КК, то неодноразовості не буде. Підставою для визнаннядій неодноразовими виступає сам злочин. Не має значення,залучався винний за раніше вчинений незаконний промисел докримінальної відповідальності чи ні. Важливо лише те, що на момент вчиненнязлочину не минули строки давності притягнення до відповідальності запершого злочину.

У практиці слідства при визначенні поняття неодноразовості буваєіноді важко розмежувати продовжуємо злочин і неодноразовийповторний незаконний лов риби. У тому випадку, якщо дії винногоскладаються з ряду послідовних, без значного проміжку в часіприйомів, які охоплюються єдиним злочинним задумом, то це буде єдинетривалий злочин (наприклад, дії браконьєра, що поставив вводоймі кілька знарядь лову і вибирає з них рибу протягомдекількох днів).

Суб'єктивний фактор

Злочин, передбачений статтею 256 КК РФ, є навмисним
Винний явно усвідомлює незаконність, протиправність своїх дій,застосування недозволених засобів і знарядь лову в заборонене час або внедозволених місцях. Як правило, злочин відбувається по корисливиммотивів. Воно може бути мотивоване і чимось іншим, наприклад прагненнямдогодити начальству, за виробничими показниками, і т. д. Не будучиобов'язковою ознакою даного злочину, мотиви завжди враховуються привизначенні міри відповідальності.

При необережному порушенні правил рибного промислу у випадкахнеправильного подання або необізнаності про терміни або місцяхзаборони рибальства, знаряддя лову, наявності дозволу на вилов риби,дії порушника тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

За статтею 256 КК РФ можуть нести відповідальність будь-які особи, в тому числіта посадові: працівники рибопромислових підприємств, річкових і морськихсудів, рибогосподарських акціонерних товариств, працівники бюджетних науково -дослідних установ, що займаються виловом риби для наукових цілей
(часто цим маскують корисливе злочин, користуючись потураннямдозвільних органів, або підкуповуючи їх представників), а такожінспектори рибоохорони.

КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННО ОХОТНІЧЬІМПРОМИСЛОМ та інші водяні

добувним промислом

Незаконне заняття рибним, звіриним та іншими водними обивающіміпромислами (стаття 256 КК РФ) іноді буває нелегко відрізнити від незаконноїполювання (стаття 258 КК РФ) Ці злочини відрізняються один від одного запредмету посягання До предмету незаконного полювання відносяться хутровіводоплавні звірі: видра, ондатра, річковий бобер, нутрія, хохуля, а такожбілий ведмідь, які живуть на суші і в воді, і до числа воднихссавців не належать

знаряддя та способи лову, ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ браконьєрів на ОХОТА

Інтерес до даного аспекту незаконного полювання пробуджує його маловивченість і життєвість. Кошти використовуються браконьєрами принезаконної беззбройне полювання настільки численні й своєрідні щомабуть при направленні настільки розвиненої технічної кмітливості на шлях потрібнулюдству ми отримали б чималі технічні рішення та нововведення. Але дожаль ... Отже.

У районах більш-менш багатих дичиною і не дуже охоронюваних єгерями,браконьєри для лову тварин використовують спеціальні стежки-путікі. На цихстежках вони обладнають сотні стаціонарних давили Самолова, зроблених намісці з підручного матеріалу. Хоча ці сміливо і пасивного дії, тимне менше, вони служать їм підмогою у видобутку хутрових звірів і борової дичини іприносять відчутну вигоду. Особливо успішно використовуються самі дрібнікапкани на промислі ондатри. Для лову ондатри, бобрів, соболів та норокчасто також використовуються прості ящикові і складні металевіжіволовушкі, виготовлялися прямо на місці. Застосовуються й стаціонарніжіволовушкі - обгороджені подкормочние майданчика з опаднимі воротами,якими ловлять кабанів, косуль і оленів. Для масового вилову водоплавноїдичини браконьєрами вживаються стаціонарні жіволовушкі у вигляді великихметалевих клітин з направляючими крилами і більш дрібні жіволовушкі --клітини з проходами, в які вмонтовані «детиші» конуси, як уриболовних ятерів, через них на приманку птиці запливають всередину, авибратися тому не можуть

Для вилову польовий і борової дичини використовують криюче мережі намети, ставнітристінні мережі та жаки Аналогічні мережі, наприклад, навісну мережа --обмітаючи, застосовують для вилову соболів, а схожий на ятір «рукавчик»використовують при затриманні горностаїв і хорей.

Зайцев, косуль, оленів, баранів і козлів ловлять навісними мережами --за сітку, при цьому способі тварини часто одержують каліцтва ламаютькінцівки, пошкоджують голову і навіть гинуть в результаті стресу
Винищувальні способом добування тварин визнано використання отруйнихі снодійних речовин

Браконьєри застосовують також вилов всіма способами лінних і не піднялисяще на крило водоплавних птахів. Ними практикується також видобуток тварин,терплять тяжке положення, наприклад, загнаних на лід копитних,обледеніли птахів і т. п. Застосовують вони й заборонені небезпечні, вириті назвірячих стежках, ями, насторожені рушниці і самостріли, черевики, кляпци,великі з потужними пружинами схопив і капкани-гіганти.

Всі сучасні сміливо, що застосовуються браконьєрами, поділяються напереносні (змінні) і стаціонарні (постійні).

У число переносних сміливо входять металеві дугові ущемляють іщо тиснуть капкани, всілякі сідкі, петлі і дерев'яні саморобні креслитьі проскакування, кляпци Призначення дугових ущемляють капканів - утримуватищо потрапив звіра за лапу або за іншу частину тіла (дуже часто в капканізнаходять звірка, задушеного за шию) Всі інші переносні сміливопокликані вбивати тварин з різною швидкістю Переносні жіволовушкіпредставлені всілякими ящикові Самолова, складними металевимижіволовушкамі і численними системами всіляких ставних і криючумереж Переносні сміливо браконьєри не встановлюють на постійному місці,часто їх переносять, що дозволяє більш активно переслідувати звірів.

Ця обставина часто змушує браконьєрів віддавати перевагузручним в обігу, легшим і невеликим за розміром Самоловафабричного виготовлення.

До стаціонарним відносяться численні опадние, що тиснуть сміливо пасти,кулемкі, слопци, кряжі, плашки та ін Браконьєри виготовляють ці сміливопрямо на місці з колод, плах, каменів і іншого підручного матеріалу
Призначення цих Самолова - вбивати відвідали їх звірів і птахів. Кулемка,наприклад, - це пастка, що діє за принципом використання силитяжкості. Що потрапив у неї тварина придавлюється масивними колодами.
Принцип дії цих пасток відомий ще з доісторичних часів. Упечері біля містечка Фон де Гон (Франція) є наскальні зображенняпасток типу кулемкі Дія цих пасток в лісі обмежено виловомвипадкових звірів і птахів, що живуть поблизу встановленого Самолова На відкритихмісцях дію стаціонарних сміливо стає більш активним, тому щовони видали привертають до себе звірів і тим самим значно збільшуютьрадіус дії, а, отже, і браконьєрську здобич.

Відомі й стаціонарні жіволовушкі: подкормочние площадки, огородженіпарканами з опаднимі автоматичними воротами; корали, побудовані за типом
«Кувшінкін лист», всілякі садки і клітини; надземні ями Призначення їх
- Відловлювати тварин живими і неушкодженими.

На відміну від полювання з рушницею і інших способів активного лову, що вимагаютьпри видобутку тварин обов'язкової присутності та активної участі людини,сміливо вловлюють, затримують або вбивають тварин під час відсутності людини
В даний час найбільш широке розповсюдження отримали дуговіущемляють і що тиснуть дротові капкани, виготовлені із сталі.

Останнім часом за допомогою стандартних невеликих тарілковими капканів №
0 і 1 досить активно проводиться незаконний промисел дрібних хутрових звірів:соболів, куниць, хорей, колонки, норок, горностаїв, ондатр, водяних щурів,ховрахів та ін Для видобутку песців, лисиць та інших звірів середнього розмірустали використовувати більш великі капкани № 2 і 3. Що тиснуть сміливо знаходятьшироке застосування на промислі ховрахів та інших дрібних звірів, що мешкаютьв норах.

КЛАСИФІКАЦІЯ капканів

Різноманіття способів видобутку хутрових звірів і прагнення спростити сампроцес видобутку при одночасному її збільшенні, а значить, і збільшенніщо витягується з неї прибутків, призвело до винаходу всілякихконструкцій сміливо. Щоб розібратися в їх різноманітті, зрозуміти принципидії різних моделей, оцінити їх ефективність, нами наводитьсякласифікація капканів.

Сучасні металеві капкани підрозділяються на ущемляють іщо тиснуть. Кожна з цих груп об'єднує капкани, схожі за принципомзагарбання й утримання звірів. Характерне їх відмінність полягає в тому,що першим захоплюють звіра за ногу, а другий - за голову, шию аботулуб і душать. У залежності від призначення капкани кожної групирозрізняються по конструкції. Так, капкани першої групи представляють собоюсталеві щелепи-дуги, стискає під дією сили пружини ресорного типу
По відношенню до величини звіра вони мають відносно невеликі розміри
Капкани другої групи мають схоплюють клішні і притискну раму

До тиснуть Самолова відносяться капкани типу «схопити» Найбільш досконаліконструкції цих Самолова мають дві рухомі клішні, які шарнірноукріплені на стійці, пріклепанной до станини. Стиснення колишній відбувається піддією плоскої пружини. Для стійкості капкан забезпечений хрестовиною
Насторожує пристосування складається з сторожка і насторожкі,з'єднаної натягнутої ниткою зі сторожовим кілочком, вбитих в землю уклішні, протилежної від насторожкі. Капкани дуже громіздкі, незручні інебезпечні в обігу, тому останнім часом поширення їх вельмиобмежено.

За принципом дії відома також модель капкана з чотирма клешнями,радіально укріпленими на станини. Стиснення цих колишній відбувається піддією однієї плоскої пружини. Капкан має сторожок і тарілковиминасторожку педального дії, як і у дугових тарілковими капканів

Поряд з описаними моделями зустрічаються капкани схопив з дугами, восновному закордонного виробництва. Ці капкани дуже громіздкі, незручні взверненні і погано маскуються

ПЕТЛІ

До переносним Самолова-зашморг відносяться петлі пасивного та активногодії Часто зустрічається застосування браконьєрами петель пасивногодії (всілякі одиночні та групові зашморгу самозатягівающіеся іпідіймав петлі) Застосування цих петель на звичайній полювання заборонено ірозцінюється як кримінальний злочин Пояснюється це тим, щорозвішані в мисливських угіддях петлі браконьєри втрачали і залишали безнагляду на весь рік, що призводило до безцільної загибелі багатьох ціннихтварин Браконьєри ж продовжують використовувати цей варварський спосібвидобутку досить широко

У Сибіру браконьєри ловлять петлями козуль протягом усього року Петліставлять на стежках, близько солонців і ключів Кінець петлі, зробленої зкапронової шнура, прив'язують до тонкого гнучкого дереву а петлюнасторожують над стежкою Якщо петлю прикріпити до товстого дерева, щоне робить прогину від зусилля, то козуля, що потрапила шиєю в петлю і кинулав сторону, нерідко йде Петля ж, прив'язана до гнучкого дереву,утримує косулю на місці Перед установкою петлі натирають землею,гілочками і травою, щоб зробити їх менш помітними і перебити запахлюдини На косулю петлю ставлять так, щоб її верхній кінець опускавсякозулі по пояс, а нижній приблизно на 20 сантиметрів не діставав до землі
Петлю роблять зашморгом, яка, раз затягнувшись, не послаблюється Довжина такийпетлі - не більше 2,5 метра

На лося ставлять петлі схожої конструкції. На ділянках старого осиковоїлісу прорубують наскрізний прохід шириною 3-4 метри до найближчої стежки.
Зрубані товсті дерева кладуть по обидва боки проходу, Комлев понапрямку до проходу/а вершиною - від нього так, щоб вийшла засіка.
Потім в проході валять на пень товсту осику і роблять в ній солонець, тобтовирубують в стовбурі жолоб для солі. У солонець кладуть сіль і оббризкуютьсольовим розчином все навколо.

За таким коридору зі штучним солонців, на шляху до якогобраконьєри ставлять петлю, його й знаходять єгері. Петлі для лося роблять двохвидів: звичайні пасивні зашморгу та ножні петлі. Для удавок використовуютьсталевий трос товщиною 8-10 мм і довжиною 4-6 метрів, для ножнихпетель беруть трос тонше - 5-7 міліметрів тієї ж довжини. Зашморгу браконьєриставлять два поруч, перекриваючи ними розчищені в лісі коридор, у своєріднихворотах з двох товстих осик, до яких трос закріплений. Ножні петлімаскують на стежці над невеликою ямою, а саму петлю кладуть на шматокберести, надрізаний хрест-навхрест. Береста не дозволяє петлі зіскочити зноги лося. Трос від петлі також прикріплюють до дерева. Єгер,знешкоджувальними браконьєрські пастки, знайти ножні петлі буваєзначно важче, ніж, наприклад, зашморг.

«Башмаки» на лося І ОЛЕНЯ

Цей браконьєрський спосіб полювання застосовується для видобутку великих копитних.
Він сильно травмує тварин і менш ефективний у порівнянні з іншимиспособами браконьєрського промислу, тому й застосовується порівнянорідко.

Башмак являє собою чотирикутну раму з вісьмома попарнорозташованими цвяхами, спрямованими вістрями всередину рами. До рами накороткою і міцною мотузці прив'язують потаска (колода), що утрудняєпереміщення спійманого тварини. Останнім часом замість дерев'яної рамистали робити сталеву з гаками з міцної сталевого дроту.

ловчі ями

Цей спосіб полювання суворо заборонено і вважається браконьєрством. Їмбраконьєри видобувають копитних тварин. На відміну від інших способівзабороненої видобутку він вимагає великих трудовитрат і постійного проживаннябраконьєра поблизу місця видобутку. Крім цього, робити ці ями має сенстільки там, де звірів мног?? протягом всього року, а таких місць стаєвсе менше. Ями вимагають наявності густого лісу, а не відкритих і лугових місць.
Зважаючи на це такий спосіб браконьєрства не дуже поширений.

Браконьєри мають у своєму розпорядженні ловчі ями в лісі так, щоб козулі, олені аболосі неодмінно виходили на огорожі - городи, що ведуть до ям. Для цьогодуже добре треба знати всю місцевість і місця, де тварини проходятьжирування, водопій або до солонці. Тут браконьєрам потрібен великий досвід, щобне витратити сили даремно і не викопати яму там, де звірі ходять рідко.
План розташування ловчих ям і огорож складається браконьєрами заздалегідь.
Потім за певним напрямом рубають ліс для городу і роблять самгород - огорожа з жердин. На часто використовуваних тваринами Лазах парканпереривають і залишають місце для майбутніх ям - «ворітця» шириною з майбутнюПотім яму копають ями

Яма для козулі в довжину становить трохи більше 2 метрів, завширшки --приблизно 0,8 метрів і в глибину - 1,8-2,3 метра Для лосів ями мають великірозміри довжина такої ями 2,2-2,5 метра, ширина - 1,1-1,2 метра, глибина -
1,6-1,9 метра Голова потрапив у яму лося вище ями, т до глибина такої ямименше його зростання, який потрапив в біду лось може схопити людини і стягнути дояму, якщо той підійде занадто близьких потрапив у яму лося браконьєридобивають з рушниць, але близько підходити до нього побоюються.

Оленячі ями роблять глибше, ніж ями для косуль і лосів Вище роблять ігород Пов'язано це з тим, що олень легко перескакує низький город ітаким чином не входить до ворітця, під якими знаходиться Ловчая яма.

У старі часи на дно оленячої ями ставили загострені кілки для того,щоб потрапило туди тварину напоровся на них. Восени в такі ями оленіпотрапляють частіше, тому що під час гону вони втрачають обережність. Взимку ямибраконьєри роблять іноді біля стогів сіна. Стіг в цьому випадку вони обносятьвисоким парканом з трьох сторін. З четвертої сторони роблять забір нижче,щоб олень міг легко його подолати. Тут робиться і ретельнозакривається яма Оленя, що потрапив у яму, браконьєри вбивають рогатиною абоножем, тому що, на відміну від лося, олень підпускає близько до себе.

Зверху ями, щоб не обвалилася земля, роблять окантовку з тонких колод
З окантовкою по краях верхній отвір ями виходить довжиною не більше двохі шириною приблизно 0,6 метра Аби зсередини яма не обвалилася, по стінкахставлять частокіл з жердин Частокіл в таких ямах буває поставлений тількивертикально, мало того - все сучки обов'язково дивляться вниз, щобтварина, що потрапило в яму, не могло, спираючись ногами, вискочити жердинигороду розташовуються прямо над отвором ями, щоб звір не міг пройти вворітця, ступаючи по поздовжній окантовці. Яма насторожується так зверхуокантовки вздовж кладуть дві тонкі жердки, на них упоперек накладаютьсягілки і прути, а все згори закидається дрібними гілками, мохом, шишками,а взимку - снігом.

Така яма буває замаскована браконьєрами з такою ретельністю, щоне відрізняється від поверхні землі. Особливо небезпечні бувають старі ями,кіт

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !