Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Екологічні стандарти
     

 

Екологія

Екологічні стандарти

Роздумуючи про екологію, не можна не сказати про екологічні стандарти. Грань, що відокремлює сьогоднішнє стану нашої планети від екологічної катастрофи настільки тонка, що мову треба вести не про "екології взагалі", а про розміри відхилень екологічних характеристик нашої середовища проживання від значень мінімально необхідних для життєдіяльності мешканців планети. Сьогодні ці значення зведені в ранг обов'язкових екологічних стандартів.

Стандарти якості навколишнього середовища встановлюють юридично обов'язковий-ні граничні рівні забруднення або несприятливих дій, які не повинні перевищуватися в даному середовищі або її компонентах. Ці стандарти були впер-ші використані в США на початку 70-х років у Федеральних законах про якість воз-духу і про якість вод. Відповідно до Закону 1970 р. про чистому повітрі стандарти вводяться на рівні штатів у планах заходів щодо дотримання національних стандартами якості повітря (НСКВ) і поширюються на діючі та нові джерелом забруднення повітря. У поправках 1977 до цього закону НСКВ підрозділяються на первинні та вторинні. Первинні встановлюють гранично допустимі кількістю-ства (ГДК) хімічних речовин в атмосфері в інтересах охорони здоров'я населення, вторинні вводять гранично допустимі рівні забруднення (ПДУ), достатні для охорони природного середовища і "суспільного добробуту" від реальних і потен-альних наслідків забруднення. Стандарти якості навколишнього середовища істота-вали і в країнах Східної Європи, але не дотримувалися в силу відсутності відпо-чих законодавчих механізмів. З країн Західної Європи в останні не-скільки років вони були введені в Німеччині та Данії. Традиційними стандартами ка-пра ці навколишнього середовища є стандарти якості повітря і вод, шуму і вібрац-ції, неприємних запахів.

Товарні стандарти - стандарти на продукцію, зазвичай загальнонаціональні, ко-торимі можуть визначатися:

-- граничні рівні вмісту забруднювачів або несприятливих дій в складі продукту;

-- властивості та характеристики конструкції товару;

-- способи використання.

Товарні стандарти використовуються для заборони чи обмеження виробництва екологічно шкідливої продукції. У разі потреби в них також включаються правила тестування, упакування і маркування продукції.

Технологічні стандарти являють собою специфікації екологічного характеру для засобів техніки, устаткування технологічних процесів і т п. Вони можуть бути конструкційними і експлуатаційними.

Промислові кола в багатьох країнах незадоволеним тим, що строгі економі-етичні закони і регулюють норми ставлять їх у несприятливе становище в кон-куренції з іноземними фірмами, які стикаються з більш м'яким регулир-ристанням. Такий аргумент наводиться і щодо екологічних податків і платежів.

Заяви ці, однак, аж ніяк не повністю відповідають дійсності. Довгострокова вигода часто переважує короткостроковий недолік конкурентоспро-можності.

Оригінальна практика склалася в Японії, де механізми управління оріен-тіровани на розробку в першу чергу стандартів здоров'я, доповнених ограни-ченіямі емісій для окремих галузей промисловості і видів виробництва. Екологічні стандарти виробляються в процесі так званих публічних переговорів між промисловими Фірмами та місцевими органами влади. У Фінляндії також немає однакової системи екологічних стандартів викидів. Замість цього кожна область має право вести переговори з будівельниками і дос-тічь домовленості про прийнятних екологічних навантаженнях.

Існує ще один вид стандартів - стандарти "міжрегіональної дифузії", які визначають обсяг забруднюючих речовин, що виносяться за межі регіону на певний проміжок часу.

Фірми в Японії, Німеччині, Швеції та інших країнах вже реагують на вище-ня цін на енергію, на існуючі екологічні норми і їх майбутнє жорсткість більше ефективними виробничими процесами та більш екологічно чистою продукцією.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.ecocommunity.ru/

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !