Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Бізнес-план "Виробництво штучних волокон ".
     

 

Економіка
Резюме.
Сучасне виробництво штучних волокон не можна уявити без високоекономічні і високотехнологічного обладнання, оскільки існуючий стан у вітчизняній економіці ставить перед виробниками завдання максимального зниження витрат на випуск продукції.
Оскільки резерви зниження витрат на випуск штучних хімічних волокон укладені частково в застосовуваному обладнанні, то представляється актуальною завдання виробництва володіє високими техніко-економічними показниками і низькими вартісними показниками електродвигуна, що використовується для приведення в обертання робочих органів машин з виробництва хімічних волокон.
Виходячи з вищесказаного, пропонується налагодити випуск синхронних-гістерезисна двигунів (СГД), які і є об'єктом цього бізнес-плану.
Використання в машинах з виробництва хімічних волокон даного двигуна дозволить знизити не тільки накладні витрати, а й знизити змінні витрати в частині витрат електроенергії за рахунок повного узгодження режимів роботи джерела живлення з електродвигуном, що в кінцевому? 100 $.
Призначена нами ціна, також як й обсяги продажів, була спрогнозований. При такому підході до ціноутворення ми можемо, в принципі, не тільки отримати прибуток, але і недоотримати прибуток або зазнати збитків. Тому дуже важливо визначити діапазон для цін, в якому ми можемо працювати. Нижню межу діапазону ми знаємо, залишається визначити верхню межу.

Знаючи ціни конкурентів (фірм виробників аналогів) можна знайти верхню межу ціни, виходячи зі згоди покупця купувати саме наше виріб.
Для реалізації поставленої задачі необхідно вибрати ряд показників якості, важливих з точки зору споживача і, порівнюючи їх з показниками аналогів, визначити надбавку до ціни або знижки з неї за відмінність технічних параметрів виробів.
Після визначення показників якості, вони розташовуються за ступенем важливості з точки зору покупця, для кожного показника кожного розглянутого виробу визначається параметричний індекс Pi, що характеризує
відповідність даного показника ідеалу (показники ідеального двигуна встановлює споживач):
Таблиця «Показники для виробу і розрахунок параметричних індексів»
Найменування показників Значення показника для вироби Значення показника для ідеалу Параметричний індекс
СГД Пусковий струм, А Маса, кг ККД Осьова довжина, мм 11 4 0,8 170 5 4 0,95 150 0,45 1 0,84 0,88
«Аероелектрік» Пусковий струм, А Маса, кг ККД Осьова довжина, мм 21 14 0,95 237 5 4 0,95 150 0,2 0,29 0,89 0,63
«Сіменс» Пусковий струм, А Маса, кг ККД Осьова довжина, мм 20 10 0,9 200 5 4 0,95 150 0,25 0,4 0,95 0,75


Далі знаходимо середньозважений параметричний індекс SPi, як добуток параметричного індексу конкретного показателякачества на ваговий коефіцієнт цього показника (сума всіх вагових показників має дорівнювати 100). Сумарний (за всіма показниками) середньозважений індекс проектованого виробу приймається за 100% і визначаються наведені індекси аналогів в порівнянні з проектованим виробом SPi:

Таблиця «Розрахунок середньозважених параметричних індексів»
Назва показника Ваговий коеф. СГД «Аероелектрік» «Сіменс»
Pi SPi Pi SPi Pi SPi
Пусковий струм Осьова довжина Маса ККД 30 10 10 50 0,45 0,88 1 0,84 13,5 8,8 10 42 0,2 0,63 0,29 0,89 6 6,3 2,9 44,5 0,25 0,75 0,4 0,95 7,5 7,5 4 47,5
Суммар. SPi Привед. SPi 74,3 100 59,4 79,9 66,5 89,5
За результатами розрахунку наведених індексів визначаємо оп-равданние і невиправдані надбавки до первісної ціни проекту:

Таблиця «Розрахунок ціни байдужості»
Показники «Аероелектрік» «Сіменс»
Ціни конкурентів, $ 200 150
Перевищення ціни проекту, $ -100 -50
Обгрунтована надбавка за відмінність парам., $ 50,3 17,6
Необгрунтована надбавка за проект при його ціні 100 $ -150,3 -67,6
Ціна байдужості, $ 250,3 167,5


Ціна байдужості-це така ціна, при якій покупцю буде байдуже яку модель, вашу або конкурентів, придбати і, отже, реальна ціна на пропонований двигун повинна знаходитися між собівартістю і ціною байдужості. Таким чином, верхня межа ціни проектованого двигуна складає 167,5 $.


Розрахунок точки беззбитковості та планованого прибутку.
Беззбитковий обсяг випуску буде досягнуто тоді, коли дохід від продажу буде повністю покривати валові витрати.
Нехай Q-обсяг випуску, шт
Тоді дохід від продажу буде дорівнює 87,5 Q $, де 87,5 - ціна одиниці виробу без ПДВ. Сумарні змінні витрати 50,8 Q $, а сумарні постійні витрати 129033 $. Тоді беззбитковий обсяг випуску визначимо з умови 0 = Q (87,5-50,8) -129033. Звідки Q = 3516 шт.

Якщо річний обсяг продажів складе 6720 шт. (Планований обсяг), то прибуток до налообложенія становитиме 117600 $. Прибуток після оподаткування складе 117600 (1-0,35) = 76440 $.
Фінансовий план.
Для здійснення проекту в 1996 році необхідно придбати та встановити обладнання на суму 142250 $. Будемо вважати, що обладнання доставляється, встановлюється та налагоджується за рахунок постачальника. У 1998 і 2000 році обладнання, що відноситься до 2-х річної групі повністю зношується і списується. Тому необхідно в 1998 і 2000 року придбати устаткування на суму 50 $. Крім цього необхідно мати оборотні кошти в розмірі 441376 $. Рух грошових коштів наведено в таблиці:

Таблиця «Рух грошових коштів»
1996 1997 рік 1998 рік 1999 рік 2000 рік 2001 рік
Приплив:
Виручка від продажу - 672000 672000 672000 672000 672000
Відтік:
Інвестиції в осн. Ср-ва 142250 - 50 - 50 -
Валові витрати за вирахуванням амортизації - 441376 441376 441376 441376 441376
податки:
ПДВ - 79296 79296 79296 79296 79296
податок на прибуток - 41160 41160 41160 41160 41160

Для реалізації проекту необхідно взяти кредит для придбання основних коштів у розмірі 143000 $. Якщо річна ставка відсотка становить 12%, термін 5 років, а нарахування відсотків проводиться за формулою складного відсотка раз на рік, то при одноразове погашення кредиту і відсотків в кінці 5 року необхідно буде виплатити $ 252015.
Крім цього кожен рік необхідно брати короткостроковий кредит на 1 рік в розмірі 442000 $ для покриття дефіциту оборотних коштів. При річний

ставкою відсотка 6% і при погашенні в кінці року тіла та відсотків необхідно виплачувати 442000 $ тіла і 26520 $ відсотків.
Відсотки за короткостроковими кредитами ми будемо виплачувати з прибутку після сплати податків і тому прибуток після сплати податків та відсотків за кредитами становитиме 49920 $.


Оцінка ефективності проекту.
Оцінку ефективності проекту проведемо використовуючи метод чистої поточної вартості (NPV). У цьому методі враховується часова вартість грошей і полягає він у тому, що знаходиться чиста поточна вартість очікуваного чистого грошового потоку інвестицій, а потім вираховується з цієї величини вартість початкових витрат на проект. Якщо чиста поточна вартість проекту позитивна, проект слід прийняти, якщо негативна-проект варто відхилити.
Чиста поточна вартість проекту (NPV) знаходиться за формулою:
NPV =
де - чистий грошовий потік в рік t, n-час існування проекту, k-вартість капіталу проекту, С-початкові витрати проекту.
Вартість капіталу проекту визначаємо з розрахунку, що довгостроковий кредит можна використовувати не для придбання основних фондів, а, наприклад, направити на придбання дохідних інструментів фінансового ринку (наприклад ГКО). При цьому прибутковість возмем в 15%. Тоді при t = 5 років, С = 143000 $ і = 49920 років NPV = 24340 $. Отже проект треба прийняти.

Таблиця «Показники економічної ефективності проекту»
 Показники 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Результати
1. Річний випуск, шт 0 6720 6720 6720 6720 6720
2. Ціна 1 двигуна, тис.руб 0 481,25 481,25 481,25 481,25 481,25
3. Вартість виробленої продукції, млн. руб. 0 3234 3234 3234 3234 3234
4.Коефіціент дісконтірванія 1 0.8 0,6 0,5 0,4 0,3
5.Стоімостная оцінка з урахуванням коеф.дісконтір. млн. крб. 0 2587,2 1940,4 1617 1293,6 970,2
Витрати
3. Витрати на під-ку виробництва млн. руб. 786,5 0 0 0 0 0
2. Собівартість 1 ЕД, тис. руб. 0 385 385 385 385 385
3. Собівартість партії ЕД, млн. руб. 0 2587,2 2587,2 2587,2 2587,2 2587,2
4. Витрати з урахуванням коеф. дисконтування млн. руб. 786,5 2069,8 1552,3 1293,6 1034,9 776,2
Економічний ефект
1. Перевищення результат. над витратами (з урахуванням податку), млн. руб. -786,5 336,31 352,3 210,21 168,2 126,1
2. Те ж наростаючим підсумком, млн. руб. -786,5 -450,19 -197,89 12,32 180,52 306,62Реклама.
Зразки виробленої продукції будуть демонструватися на виставках «Хімтек» і «ІНЛЕГМАШ», а також будуть випущені проспекти і зроблені публікації у центральних та галузевих журналах.
Оцінка ризиків.
Розглянемо основні можливі ризики:
1. Ризик відсутності збуту.
Його ймовірність невелика, проте, щоб її зменшити, слід вже на стадії підготовки виробництва встановити контакти з потенційними споживачами.
2. Ризик неплатоспроможності покупців.
Імовірність цього ризику оцінить важко, і зробити це треба в ході маркетингу. Одним з варіантів є організація «обміну» нашої продукції на продукцію хімкомбінатів, з наступною реалізацією цієї продукції
через роздрібних торговців.

Висновок.
Виробництво СГД економічно доцільно, оскільки приносить прибуток і має позитивний NPV = 24340 $.
При цьому існують потенційні резерви зниження собівартості, які розподілені наступним чином: постачання-50%, виробництво-10%, збут-40%. Зниження собівартості спричинить зростання річного прибутку і приведе до збільшення ефективності проекту.

Розділ: «Економіка» сторінка 20

Тема: «Бізнес-план виробництва синхронного гістерезисна двигуна»

Розділ: «Економіка» сторінка 21

Розділ: «Економіка» сторінка 25

Тема: «Бізнес-план виробництва синхронного гістерезисна двигуна»


     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !