Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Нова модель економіки і суспільного устрою
     

 

Економіко-математичне моделювання

А. І. Сухоруков.

Модель економіки та суспільного устрою.

Людству відомо кілька моделей суспільного устрою.

Кожна з них відрізняється способом розподілу матеріальних благ.

Капіталістична модель суспільства відома багато століть. Народилася вона в надрах жорстокого феодалізму, досягла величезних успіхів у розвитку техніки, економіки та свободи підприємництва. Мета капіталістичного виробництва - отримання прибутку. Панує ринкова економіка. Гроші вирішують майже всі проблеми. Заради грошей люди йдуть на вбивства, грабежі, крадіжки і беззаконня, що робить життя в такому суспільстві страшною і небезпечною. Без грошей людина стає безправним рабом. Рівність неможливо.

У капіталістичному суспільстві робітники продають свою робочу силу підприємцю на час роботи. У сучасному виробництві робітники створюють нову вартість, яка у кілька разів більше, ніж заробітна плата. При реалізації продукції на ринку додаткова вартість перетворюється на прибуток підприємця. Відношення прибутку до заробітної плати називають нормою експлуатації робочої сили.

Комуністи ставили своїм завданням здійснити народну мрію про справедливість, побудувати соціалізм на базі суспільного виробництва, виключити експлуатацію людини людиною. Матеріальні блага в цьому суспільстві розподіляють за кількістю та якістю праці.

Цим і лише цим можна домогтися рівності людей у суспільстві. Для цього комуністи беруть владу в свої руки. Але щоб утримати владу, в капіталістичному оточенні, довелося застосовувати силу. На Землі немає держав, які не застосовують силу.

Керівництво Л. І. Брежнєва і його послідовники в СРСР ігнорували закони економіки і загальмували розвиток виробництва. Для побудови соціалізму вони використовували капіталістичну модель. Замість соціалізму вийшов державний капіталізм, який неминуче розвалився і перетворився на звичайний капіталізм з усіма його вадами.

Цей історичний урок показав, що в суспільному виробництві застосування економічної моделі капіталізму неприпустимо.

Завдання полягає в тому, щоб в новій економічній моделі, уникнути помилок минулого і виключити економічні умови для існування негативних явищ капіталізму.

Потрібно поступово привести людей в нове суспільство, зробивши його більш привабливим і ефективним, ніж капіталістичне. Для побудови нової моделі суспільства слід обрати підприємства з громадською формою власності, до яких належать державні підприємства і не допускати їх розвалу і банкрутства з метою приватизації.

У новій моделі суспільства:

1. Слід використовувати принцип медицини "НЕ нашкодити людям" Цей принцип повинен стати основним законом для всіх. Будь-яка дія, що заподіює шкоду людям, повинен розцінюватися, як карне злочин.

2. Потрібно врахувати, що в суспільному виробництві прибуток ніхто не отримує. Отримують заробітну плату. Тому заохочувати кожного в отриманні прибутку немає сенсу. До того ж заохочення прибутку веде до інфляції.

Суспільне виробництво належить всім і нікому. Громадську власність берегти немає інтересу, якщо від неї немає ніякої вигоди. У новій моделі суспільного устрою потрібно кожного зацікавити у збереженні суспільної власності. Економія власності повинна приносити дохід тому, хто її добився. Для цього ступінь підвищення ефективності суспільного виробництва слід визначати тільки за ступенем зниження вартості продукції, до якої включаються всі витрати. Чим менше вартість продукту на підприємстві, тим вище його ефективність, тим більше працівники повинні отримувати заробітної плати.

З урахуванням цього економіко-математична модель нового суспільства будується таким чином:

Економію на вартості продукту (Ео) або економію суспільних витрат праці у грошовій формі потрібно визначати розрахунком: Ео = Ес +

Езпл Н, де Ес - економія на собівартості продукту, коп. на карбованець товарної продукції; в т. ч. Езпл - економія заробітної плати, коп. на карбованець товарної продукції;

Н - норма додаткової вартості у базисному періоді, що розраховується за формулою:

Н = П/Зх, де П і Зх-відповідно прибуток і фонд заробітної плати на підприємстві в базисному періоді, руб.

3. Збільшення грошової маси у населення на вільному ринку призводить до зростання цін. Тому необхідно регулювання розміру заробітної плати. Для організації заробітної плати та її регулювання тарифні ставки та оклади працівникам підприємств встановлювати виходячи з фонду споживання і чисельності працюючих, щорічно коректуючи ставки та оклади відповідно до динаміки національного доходу. На державних підприємствах заробіток повинен бути не нижче, ніж на приватних. Тоді кваліфіковані працівники не втече до приватного підприємця.

Зміна тарифних ставок залежно від динаміки національного доходу усуне одна з умов інфляції. Повністю зупинити інфляцію може лише перехід до заохочення економії суспільних витрат.

4. Премії видавати тільки з фактично отриманої економії на вартості продукції тим, хто забезпечив отримання цієї економії, а також працівникам всіх рівнів управління за встановленим нормативом.

5. Максимальний розмір преміальних фондів на підприємствах визначати за формулою:

Х

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !