Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС: економічне стимулювання розвитку
     

 

Ергономіка

Нетрадиційна енергетика в країнах ЄС: економічний стимулювання розвитку

В.П. Клавдіенко, кандидат економічних наук, А.П. Тарасов

Одним з ключових напрямів доктрини сталого розвитку є забезпечення відтворення відновлюваних ресурсів, уповільнення темпів експлуатації черпати ресурсів і заміщення їх поновлюваними, зниження навантаження на асиміляційні потенціал навколишнього середовища.

Подібні завдання в даний час вирішуються в багатьох країнах світу (як промислово розвинених, так і країн, що розвиваються), та світовий досвід показує, що одна з перспективних шляхів їх вирішення - формування дієвого механізму стимулювання та практичного використання поновлюваних джерел енергії. Особлива увага при цьому приділяється різним видів нетрадиційних поновлюваних джерел енергії - НВДЕ, що дозволяє отримувати «чисту» енергію, тобто практично не надають негативного впливу на навколишнє середовище.

Забруднення навколишнього середовища завдає значної шкоди економіці. У європейських країнах він оцінюється в 4-6% ВВП. Тому, поряд із загостренням глобальної енергетичної проблеми, бурхливим зростанням цін на енергетичну сировину (насамперед на нафту) і прагненням до зменшення ризиків та втрат при імпорті енергоносіїв, значущість екологічних проблем є в країнах ЄС важливим стимулом до державного «втручання» в економіку, в Зокрема до стимулювання розвитку нетрадиційної енергетики.

В даний час нетрадиційні джерела не можуть конкурувати на ринку з традиційними (вугіллям, нафтою, газом). Тому держава надає різноманітні пільги нетрадиційної енергетики: субсидії та кредити за низькими відсотковими ставками; зняття фіскального тягаря з частини прибутку, інвестованого у розвиток даної галузі; звільнення споживачів «чистої» енергії від екологічних податків і ін

У країнах ЄС накопичений значний досвід використання та стимулювання НВДЕ, до яких, відповідно до Директиви ЄС з стимулювання НВДЕ (вересень 2001 р.), зазвичай відносять енергію сонця, вітру, малих річок, припливів, хвиль, біомаси, геотермальну енергію. Але є деякі особливості включення окремих об'єктів до програм стимулювання в різних країнах. У більшості країн ЄС з програм стимулювання виключаються ГЕС потужністю понад 10 МВт, у Німеччині підтримку отримують ГЕС потужністю не більше 5 МВт, а в Нідерландах не включаються до національної програми підтримки навіть малі і мікро-ГЕС.

Існують також відмінності в трактуванні електроенергії, виробленої від спалювання промислових та побутових відходів. Деякі країни, наприклад Німеччина і Греція, виключають енергію, отриману від спалювання відходів, з класифікації поновлюваних джерел. А в Бельгії, Великобританії та Нідерландах це джерело протягом багатьох років є головним поновлюваних енергоресурсом.

Умови для розвитку нетрадиційної енергетики в країнах-членах Євросоюзу різні. Ці відмінності обумовлені наступними основними факторами:

географічними і природними (кількістю опадів, напрямком водних потоків, сонячної інтенсивністю, трояндою вітрів, наявністю копалин енергоресурсів та ін),

економічними (рівнем цін на нафту і газ, величиною субсидій для енерговиробництва на базі традиційних і ядерних джерел, системою економічних стимулів і регуляторів природоохоронного характеру та тощо),

політичними і соціальними (міжнародними зобов'язаннями і програмами, впливом партій «зелених» в органах державної та місцевої влади, адміністративної ініціативою і відповідальністю, громадським думкою і т.п.),

технологічними та ін

Поєднання і різні комбінації цих факторів обумовлюють і відмінності в напрямках і масштаби розвитку нетрадиційної енергетики окремих країн ЄС.

Нідерланди та Великобританія, що мають на своїй території істотні запаси нафти і газу, менше стурбовані розвитком нетрадиційної енергетики, ніж більшість країн ЄС. Для використання сонячної енергії країни Південної Європи, безумовно, мають більш сприятливі можливості, ніж, скажімо, Швеція. Не дивно, що лідером у використанні енергії сонця серед європейських країн є Греція, де встановлено близько 1/3 потужностей сонячної електроенергетики Євросоюзу.

Досвід європейських країн показує, що природний фактор є важливою, але аж ніяк не єдиною передумовою успішного розвитку НВДЕ. Найкращими природними умовами для використання вітроенергетичних установок в Європі мають Франція, Великобританія, Естонія та Ірландія, В результаті сприятливих географічних та природних умов вітроагрегати в Ірландії можуть виробляти в 2 рази більше електроенергії, ніж ті ж самі агрегати, встановлені в Німеччині. Однак встановлені в Німеччині вітроенергетичні агрегати (у 2003 р. - близько 12 000 МВт) більш ніж в 15 разів перевершують за потужністю взяті разом вітроенергетичні установки в Ірландії, Великобританії, Естонії та Франції (близько 800 МВт).        

Таблиця 1   

Частка країн у світовій   виробництві   

енергії вітроустановки (в   %)             

Світ у цілому - 100%. У тому   числі:             

Німеччина - 36         

Італія - 3             

США - 17         

Великобританія - 2             

Іспанія - 14         

Нідерланди - 2             

Данія - 10         

Швеція - 1             

Індія - 6         

Решта країн - 9     

Загальна потужність вітроенергетичних ус

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !