Українські реферати:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Нафта Росії і глобалізація: вибір парадигми розвитку
     

 

Ергономіка

Нафта Росії і глобалізація: вибір парадигми розвитку

А.М. Мастепанов, доктор економічних наук, Ю.К. Шафраника, кандидат економічних наук

Глобалізація як відображення подальшого технологічного розвитку та розвитку соціальних інститутів на рубежі XX-XXI ст. торкнулася самі різні сторони суспільного життя. Почавши із усунення бар'єрів в міжнародній торгівлі і більш тісної інтеграції національних економік, вона відкрила дорогу до формування єдиного (або загальнопланетарне) економічного та інформаційного простору, до формування якісно нової системи міжнародного поділу праці.

1 Наявні розрахунки свідчать про те, що Росію від країн - лідерів (Великобританії, США, Австралії та ін відділяє сьогодні дистанція в 40 ... 60 років.

Практично перед кожною країною встає проблема пошуку свого місця у цій новій системі. Особливо гостро вона постає перед Росією і державами, що утворилися на території колишнього СРСР, які в своєму економічному розвитку значно відстають від країн - лідерів економічного роста1. Радянський Союз в силу відомих причин був не тільки практично відірваний від світової системи ринкових відносин, але й не брав участь у формуванні тих «правил гри», які в ній панують. Система була сформована й налагоджена без урахування його інтересів і, відповідно, нової Росії.

2 Cтігліц Джозеф Юджин. Глобалізація: тривожні тенденції./Пер. з англ. и примеч. Г.Г. Пирогова. - М.: Думка. 2003.

На об'єктивно нелегкі проблеми пошуку та вибору, «ігри на чужому полі за чужими правилами »накладають відбитки недосконалість та подвійні стандарти цих «правил», специфічні особливості, що склалися систем міжнародного поділу праці та ринкових відносин, систем, в яких домінують інтереси, перш за все, високорозвинених держав. Це стосується і умов міжнародної торгівлі, і ціноутворення на сировинні товари та готову продукцію, правил функціонування міжнародних фінансових інститутів та інших аспектів взаємин між країнами і народами. Видатний американський економіст, лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц, характеризуючи розгорнулася глобалізацію, зазначає: «Західні країни підштовхнули бідні країни до ліквідації торгових бар'єрів, зберігши при цьому свої власні ... Захід так просував програму глобалізації, щоб забезпечити собі непропорційно велику частку вигод за рахунок країн, що розвиваються ... Якщо подивитися на "умови торгівлі" - ціни, які розвинені та менш розвинені країни отримують за свою продукцію, - після останнього (восьмого) торгового угоди 1995 р., то виявляється, що чистий ефект полягав у зниженні цін для ряду найбідніших країн щодо того, що вони змушені були платити за свій імпорт. В результаті положення ряду найбідніших країн фактично погіршилося »2.

Це висловлювання Д.Ю. Стігліца повною мірою відноситься і до Росії, яка, вбудовуючись в сформовані системи міжнародного поділу праці та ринкових відносин, має всі ці особливості знати і враховувати, особливо якщо стоїть завдання не просто знайти своє оптимальне місце в майбутньої світовій економіці, але і скоротити що склалося відставання від країн -- лідерів економічного зростання. До речі, як показує директор Інституту економіки перехідного періоду Є.Т. Гайдар, відставання Росії від Німеччини і Франції (які найкраще підходять для порівняльної оцінки, оскільки вони, як і Росія, двічі за минуле століття стали аренами світових воєн) по виробництва ВВП на душу населення було досить стабільним протягом приблизно півтора століття. І важко не погодитися з Є.Т. Гайдаром, коли він, кажучи про реальну можливість скоротити це відставання до 25 років, до одного ? опейское напрямок російської нафтової політики. Європа традиційно є основним експортним ринком для рідкого російського палива, як і для нашого газу. Такою вона, нез

     
 
     
Реферат Банк
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Українські реферати для кожного учня !